Artificial Intelligence toegepast in de transportsector

Deze serie artikelen staat in het teken van gebieden waarin Artificial Intelligence (AI) en sensoren gecombineerd toegepast kunnen worden. Zo behandelden we in eerdere artikelen onder meer robotica en IoT. Het huidige artikel laat zien hoe AI en sensoren toegepast kunnen worden in de transportsector. Het meest bekende en aansprekende voorbeeld is natuurlijk de autonome, zelfrijdende auto. In het laatste artikel binnen deze serie over AI en sensoren behandelen we vervolgens nog informatie en entertainment.

AI in transport – zelfrijdende auto

Transport is waarschijnlijk een van de eerste domeinen waarin het publiek op de betrouwbaarheid en veiligheid van een AI-systeem moet vertrouwen voor het uitvoeren van een kritische taak. Autonoom vervoer zal binnenkort gemeengoed zijn. Huidige auto’s kunnen zichzelf parkeren, adaptieve cruise control op snelwegen uitvoeren, zichzelf sturen tijdens langzaam rijdend verkeer, en chauffeurs alarmeren over objecten in blinde hoeken tijdens het veranderen van rijstrook.

Visie- en radartechnologie wordt ingezet om auto’s autonoom laten remmen wanneer het risico van een botsing wordt gedetecteerd. Diep leren is ook toegepast om de capaciteit van auto tot objectdetectie in de omgeving en geluidherkenning te verbeteren. Vooruitgang in sensing-technologie en machinaal leren voor perceptietaken heeft de vooruitgang versneld en, als gevolg daarvan, rijden de autonome voertuigen van Google en Tesla’s semiautonome auto’s vandaag rond.

In de nabije toekomst zullen sensing-algoritmen bovenmenselijke prestaties bereiken voor de vermogens die nodig zijn voor rijden. Geautomatiseerde waarneming, met inbegrip van visie, is nu al in de buurt van of op menselijk niveau wat betreft prestaties voor welbepaalde taken, zoals herkenning en tracking. Vooruitgang in perceptie zal worden gevolgd door algoritmische verbeteringen in vermogens als hoger niveau redeneren, zoals planning.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

weg snelheid transport logistiek auto verkeer mobiliteit

AI in transport – andere vervoersmiddelen

Een recent rapport voorspelt autonome, zelfrijdende auto’s op grote schaal in 2020. De adoptie van autonome, zelfrijdende mogelijkheden zullen niet beperkt blijven tot persoonlijk vervoer. We zullen autonome, zelfrijdende en op afstand bedienbare bestelauto’s, vliegende auto’s en vrachtwagens zien. Peer-to-peer transportdiensten zoals ridesharing zullen waarschijnlijk ook gebruik maken van zelfbesturende voertuigen. Daarnaast zal de vooruitgang in robotica de creatie en goedkeuring van andere vormen van autonome voertuigen, met inbegrip van robots en drones, vergemakkelijken.

AI in transport – infrastructuur

In 2005 begonnen steden met het investeren in infrastructuur om sensing-mogelijkheden voor verkeer te ontwikkelen. De sensoren die momenteel worden gebruikt zijn onder andere inductielussen, videocamera’s, remote verkeersensoren, radars en gps. Steden gebruiken AI-methodes om dienstverlening te optimaliseren, zoals bus- en metroschema’s, en het bijhouden van de verkeerssituatie om snelheidsbeperkingen dynamisch aan te passen. Met behulp van sensoren en camera’s in het wegennet, kunnen ze ook verkeerslichttiming optimaliseren voor het verbeteren van de doorstroming en om te helpen met geautomatiseerde handhaving.

AI in transport – Big Data

De beschikbaarheid van grootschalige data heeft van vervoer een ideaal domein voor de toepassingen van machinaal leren gemaakt. Sinds 2006 worden toepassingen zoals Mapquest, Google Maps en Bing Maps op grote schaal gebruikt door het publiek voor het routeren van reizen, het gebruikmaken van openbaar vervoer, het ontvangen van real-time informatie en voorspellingen over het verkeer, en het vinden van diensten rond een locatie. Optimale zoekalgoritmen zijn toegepast op de routing van voertuigen en voetgangers naar een bepaalde bestemming.

On-demand transportdiensten zijn naar voren zijn gekomen als een andere cruciale toepassing van sensing, connectiviteit en AI, met algoritmen voor het matchen van bestuurders met passagiers door locatie en geschiktheid (reputatiemodellering).

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 4 – AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: