AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality

We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In de vorige artikelen bespraken we wat AR is en hoe het (middels sensortechnologie) werkt. Ook bespraken we de toepassingen van AR. In dit artikel gaan we dieper in op een van de velden waarin AR ingezet wordt: het Internet of Things (IoT). Hoe kunnen AR en IoT gecombineerd worden? Of beter gezegd: hoe kan IoT verrijkt worden met AR? In de volgende artikelen bespreken we ten slotte de toepassing van AR in de zorg.

AR en IoT – Big Data

Bedrijven met industriële installaties zijn begonnen met het installeren van met het internet verbonden sensoren, georganiseerd in netwerken van aangesloten apparaten, ook wel bekend als (Industriële) Internet of Things (IIoT en IoT). Bedrijven die IoT inzetten, moeten ook geavanceerde systemen voor het beheer en het minen van Big Data bouwen en onderhouden. Om gebeurtenissen in de toekomst te voorspellen en daarop te handelen, moeten bedrijven Big Data ontginnen en voortdurend patronen in grootschalige datasets detecteren met Deep Learning-technologieën, in combinatie met de enorme rekenkracht die “te huur” is in de cloud.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Augmented Reality industrie: voorbeelden van de combinatie Augmented Reality industrie.

AR en IoT – een interface

Het hebben van deze analyses en voorspellende technologieën is waardevol voor degenen in controlecentra, maar wat gebeurt er als een technicus naar het veld of een fabriek wordt gestuurd om een aangesloten machine te bedienen? AR  levert de menselijke arbeidskrachten een interface tussen de gegevens van deze sensoren en de echte wereld. Wanneer bijgestaan ​​door AR kunnen werknemers met contextuele begeleiding en alle up-to-date informatie, die nodig is voor een succesvolle besluitvorming, taken sneller en met minder fouten uitvoeren. Met een AR-apparaat kan de werknemer deze op de machine richten, de real-time interne metingen visueel over de componenten leggen, en bepalen wat de beste procedure is. Hetzelfde apparaat kan dan een leidraad voor de procedure vormen, waarbij de werknemer geïnformeerd wordt met de contextuele gegevens die nodig zijn bij elke stap.

AR en IoT – reparatie en documentatie

Terwijl één van de centrale beloftes van het IoT is om onze wereld slimmer te maken, kan dat alleen gebeuren wanneer de juiste informatie op het juiste moment wordt verstrekt. AR kan gebruikt worden om gegevens van honderden sensoren tegelijkertijd te visualiseren en relevante en handige informatie over de omgeving via een headset over de werkelijkheid heen te leggen. Bijvoorbeeld een real-time-weergave van welke onderdelen van een machine vervangen moeten worden.

Een andere use case betreft de combinatie van AR en IoT bij documentatie. Door de interactie met real-time-sensordata kunnen werknemers de status van apparaten documenteren tijdens elke stap en de gegevens rechtstreeks in ERP-systemen invoeren zonder papieren formulieren in te vullen als onderdeel van hun servicedocumentatie. Procedures kunnen met grotere precisie worden gedocumenteerd, waardoor de kans op menselijke fouten tijdens het verzamelen van gegevens geëlimineerd wordt. Het implementeren van AR biedt mensen in het veld de voordelen van het hebben van real-time on-site contextuele gegevens.

AR en IoT – smart cities

AR is handig bij het doorspitten van de bergen van gegevens die smart cities verzamelen, zoals straatverkeer, voetgangersverkeer, weersomstandigheden, verkeersincidentgegevens, bouwgegevens en nog veel meer. Al deze gegevens kunnen dan ingevoerd worden in AR-apps, zodat hypothetische situaties voorgesteld kunnen worden. Zo kan deze technologie worden gebruikt bij noodgevallen. Hulpdiensten kunnen bepaalde variabelen in een incident inbouwen om voorspellingen van wat er zal gebeuren te zien. Ze kunnen visualiseren waar de drukte heen zal gaan, hoe de overstroming zal uitbreiden, waar het vuur heen zou kunnen bewegen en welke mensen en/of faciliteiten zullen worden beïnvloed. De technologie kan ook de hulpdiensten in staat stellen om te oefenen met uitdagende situaties. Dit zou hen in staat stellen hun reactie veel effectiever te beheren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: