AI robots: zo gebruiken robots Artificial Intelligence

AI robots: de toevoeging van Artificial Intelligence aan robotica

In dit artikel kijken we naar de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en robots. AI robots: wat kan Artificial Intelligence betekenen op het gebied van robotica?

AI robots: een combinatie van een fysiek lichaam met sensoren

Een robot is een programmeerbare machine, die in staat is om zelfstandig taken uit te voeren. Een robot heeft een fysiek lichaam, waarmee het met zijn omgeving kan interacteren. Slimme robots kunnen dat geheel zelfstandig, oftewel: autonoom. Om deze autonome acties te kunnen ondernemen, zijn robots uitgerust met sensoren. Sensoren halen signalen uit de omgeving, vergelijkbaar met menselijke zintuigen.

Wat we willen zijn robots die autonoom beslissingen nemen op basis van wat ze met hun sensoren aftasten om hen heen. En daar komt Artficial Intelligence (AI) om de hoek kijken.

AI robots: de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en robots. Wat zijn AI robots?

AI robots: met Artificial Intelligence maken we robots slim

Slimme robots (ook wel: AI robots) kunnen hun waarnemingen vertalen naar handelingen die hun lichamen kunnen uitvoeren. Die waarnemingen zijn verkregen met behulp van sensoren. Om de binnenkomende informatie van de sensoren te verwerken, is er een bepaalde vorm van intelligentie nodig. Met AI maken we robots ‘slim’.

AI robots: robots die via AI leren van hun omgeving

AI omvat een breed scala van technologieën waarmee computers problemen kunnen oplossen op een manier die (op zijn minst oppervlakkig) lijkt op het menselijke denken. Zoals gezegd willen we robots zelf de mogelijkheid geven om hun eigen kennis te vergaren. We willen ze de mogelijkheid geven om te ‘leren’ van de binnenkomende data. Anders gezegd: ze moeten zichzelf via ervaring kunnen verbeteren bij het uitvoeren van taken.

AI robots: verschillende manieren om te leren van ervaring

Dat ‘leren’ kan op verschillende manieren gebeuren: geheel onder supervisie van mensen (supervised learning), maar ook geheel zonder supervisie (unsupervised learning). Bij supervised learning leert de mens de robot welke acties de juiste zijn. Dat is bij robots, die allerlei taken moeten kunnen uitvoeren in wisselende omstandigheden, echter niet haalbaar. Zelfs na het doornemen van miljoenen trainingsvoorbeelden kunnen er zich alsnog onvoorziene omstandigheden voordoen.

Er wordt daarom ingezet op reinforcement learning: leren op basis van beloning en straf. Het idee is dat de robot zijn acties evalueert. Neem een robotarm die een ruit in een auto moet plaatsen. De robot probeert het een paar keer en kiest uiteindelijk de beste manier uit. Hij werkt dus op basis van ‘trial and error’ en leert daarvan.

AI robots: hoe ziet de toekomst van robotica eruit?

We verwachten dat de inzet van robots in de toekomst verder zal toenemen. Dat heeft onder meer te maken met ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige huid. Dankzij de sensoren in deze huid kan de robot contact, nabijheid, versnelling en temperatuur detecteren. De robot voelt dus wat er met zijn huid (en in de nabijheid daarvan) gebeurt. Het resultaat is dat de robot veilig kan bewegen én kan anticiperen op situaties. Dat maakt het natuurlijk een stuk veiliger om met zo’n robot samen te werken.

AI robots: Wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van AI robots? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: