Wat is privacy en wat is het verband met data

Wat is privacy: een definitie van privacy en het verband met data

In dit artikel geven we een definitie van privacy. Wat is privacy eigenlijk? En wat heeft privacy te maken met data? Ook geven we een aantal voorbeelden van privacyschendingen.

Wat is privacy: een officiële definitie van privacy

Privacy is vrijheid van interferentie of indringers, en het recht alleen gelaten te worden. Daarmee wordt erkend iedereen een bestaansomgeving heeft die alleen aan hem of haar toebehoort. Binnen deze bestaansomgeving ben je vrij van beperking, dwang en ongewenste observatie. Onder een definitie van privacy vallen ook persoonlijke meningen, communicatie, informatie en gedrag achter gesloten deuren, mits deze niet leiden tot gevaar voor de gemeenschap.

Wat is privacy en wat heeft het te maken met data?

Uit deze definitie volgt ook dat de blootstelling van persoonlijke gegevens aan niet-beoogde ontvangers een gevaar voor je privacy is. Dataprivacy heeft betrekking op de juiste omgang met
(vertrouwelijke) gegevens, zoals persoonsgegevens en financiële gegevens. Het gaat specifiek om de manier waarop deze gegevens verzameld, opgeslagen, beheerd en gedeeld worden met derden. Privacy betekent ook dat een persoon zelf moet kunnen bepalen wanneer, hoe en in welke mate hun informatie wordt gedeeld met anderen.

Wat is privacy: we beantwoorden de vraag ‘wat is privacy’ en gaan in op het verband met data.

Wat is privacy en waarom is het voor iedereen belangrijk?

Er wordt wel eens gezegd dat je je alleen zorgen moet maken over je privacy als je iets fout doet of iets te verbergen hebt. Het zijn echter niet enkel criminelen, terroristen of andere kwaadwillenden die ‘iets’ te verbergen hebben. Ondanks dat je niets verkeerd doet, vindt ook jij het niet het fijn als de buurvrouw de hele dag naar binnen gluurt of als je oom ongevraagd in je financiële of medische gegevens rondneust. Ook wil je natuurlijk niet dat iedereen je pincode of wachtwoorden kent. Je hebt dus veel meer te ‘verbergen’ dan je in eerste instantie misschien denkt.

Wat is privacy en wat is het verschil met de beveiliging van data?

Gegevensbeveiliging beschermt gegevens tegen aanvallen van hackers, terwijl privacy te maken heeft met de manier waarop gegevens worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Ondanks dat het dus twee verschillende dingen zijn, is gegevensbeveiliging wél onderdeel van dataprivacy. Het beschermen van gebruikersgegevens en gevoelige informatie tegen hackers vormt een eerste stap om gebruikersgegevens privé te houden. Het is niet mogelijk om dataprivacy te garanderen zonder een solide beveiliging.

Wat is privacy en wat zijn voorbeelden van privacyschendingen?

Wat is privacy? Om die vraag te beantwoorden, geven we ten slotte een aantal voorbeelden van schendingen van privacy:

  1. Bij tracking gaat het om het bepalen en vastleggen van de locatie van een persoon door tijd en ruimte. De privacyschending omvat hier het geen controle hebben over je eigen locatiegegevens, je niet bewust zijn van de openbaarmaking van deze informatie, of het gebruiken van de informatie in een ongepaste context. Deze schending neemt steeds verder toe, aangezien de nauwkeurigheid van tracking steeds verder toeneemt en deze diensten tegenwoordig ook binnen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor slimme retail.
  2. Profilering duidt op de dreiging van het samenstellen van dossiers over individuen om conclusies af te kunnen leiden. Profilering wordt meestal gebruikt voor personalisatie in e- commerce (bijvoorbeeld in aanbevelingssystemen en advertenties). Een voorbeeld waar profilering tot een schending van privacy leidt, is prijsdiscriminatie. Ook wordt het verzamelen en verkopen van profielen vaak gezien als een privacyschending. De dreiging zit bij profilering ook in het nemen van verkeerde of discriminerende beslissingen.
  3. Er schuilt ook een dreiging in het koppelen van verschillende (gescheiden) systemen. Zeker wanneer het combineren van databronnen informatie onthult die de gebruiker niet openbaarde aan de losse systemen en, belangrijker nog, ook niet wilde onthullen. Het risico is verlies van context van de data, net als een toegenomen risico op ongeautoriseerde toegang en het lekken van informatie.

Wat is privacy: wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van privacy? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: