Wat is Computer Vision; het verband met Artificial Intelligence

Mensen gebruiken hun zicht om obstakels te vermijden, objecten te bereiken en honderden andere taken uit te voeren. Computer Vision is het veld (binnen Artificial Intelligence; AI) dat probeert om computers ook “zicht” te geven. In dit artikel vertellen we je wat Computer Vision (CV) is en wat het verband met AI is.

Wat is Computer Vision?

Computer vision (CV) valt onder de paraplu van Artificial Intelligence (AI). Computer Vision-ontwikkelaars streven ernaar om computers de mogelijkheid te geven om beelden te verwerken, op vrijwel dezelfde manier als mensen doen. Dat betekent dat de computer in staat is om objecten te identificeren en om de juiste beslissingen te nemen op basis van wat het “ziet”. Met andere woorden: dankzij CV kunnen computers een of meer elementen van een afbeelding detecteren, analyseren en interpreteren om vervolgens een beslissing te nemen en een actie uit te voeren.

Computer Vision haalt informatie uit afbeeldingen en herkent specifieke concepten. Het kan daarom verschillende taken uitvoeren, zoals het herkennen van gezichten of classificeren van tekens. Als je je smartphone ontgrendeld met je gezicht, werkt dat via CV. Wanneer een machine visuele input – zoals een camerabeeld – verwerkt, wordt CV ingezet om de computer te laten begrijpen wat het ziet. Je kunt CV zien als het deel van het menselijk brein dat de informatie verwerkt die het van je ogen ontvangt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

pixels computer vision artificial intelligence ai

Het verband tussen CV en Artificial Intelligence

Computer Vision is een subset van Artificial Intelligence, dat zich bezighoudt met het geven van “zicht” aan computers. Met “zicht” bedoelen we het analyseren en begrijpen van een beeld. Het doel is om computers te leren hoe ze de visuele wereld kunnen identificeren, classificeren en categoriseren, zoals wij dat doen.

Hoe werkt Computer Vision?

Voordat we in het volgende artikel uitleggen hoe Computer Vision werkt, bespreken we eerst kort van computers met CV precies zien. Computers “zien” namelijk geen afbeeldingen zoals mensen dat doen; ze zien alleen nummers. De pixels waaruit een afbeelding is opgebouwd, hebben elk een numerieke waarde. Een beeld wordt dus pixel voor pixel geconverteerd naar een getal. CV zet een beeld dus eerst om in binaire gegevens (combinaties van nullen en enen). Dat is wat een CV-toepassing “ziet”: een matrix gevuld met getallen die elk een klein deel van het totale beeld vertegenwoordigen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

De voordelen van 3D Computer Vision ten opzichte van 2D Computer Vision
Het slimme apparaten ABC
Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd
De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI

Bronnen

Skan AI
The Next Web
Content Era Tech Space

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: