Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie

Wat is AI? In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). Deze introductie laat zien wat AI nu precies is. We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Ook bespreken we de kernproblemen van het veld en geven we een eerste aantal voorbeelden van AI-toepassingen. Ten slotte behandelen we kort de opkomst van Artificial Intelligence.

In de volgende artikelen wordt ingegaan op de huidige staat en de toekomst van AI. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AI gecombineerd wordt met sensoren en sensortechnologie.

Wat is AI – Artificial Intelligence en Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence (AI; of Kunstmatige Intelligentie, KI) is intelligentie tentoongesteld door machines. AI omvat – om een paar technologieën te noemen – machinaal leren, natuurlijke taalverwerking, spraakherkenning en datamining. De term AI wordt vaak toegepast wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals leren en probleem oplossen. Kunstmatige intelligentie is dan technologie die menselijke prestaties probeert te emuleren door te leren, zijn eigen conclusies trekt, complexe inhoud begrijpt, natuurlijke dialogen met mensen aangaat, menselijke cognitieve prestaties verbetert of mensen vervangt bij de uitvoering van niet-routinematige taken. De Turingtest is een vrij algemeen geaccepteerde test voor AI (Artificial Intelligence), geformuleerd door de Engelse wiskundige Alan Turing. Deze test stelt dat een computer intelligent is als deze iemand voor de gek kan houden en deze kan laten geloven dat hij een mens is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wat is Artificial Intelligence?

Wat is AI – smalle versus algemene Artificial Intelligence

De AI (Artificial Intelligence) van vandaag de dag omvat smalle (of zwakke) AI. In die zin dat het is ontworpen om een smalle taak (bijvoorbeeld alleen gezichtsherkenning, alleen zoekopdrachten op internet of alleen het besturen van een auto) uit te voeren. Echter, het lange termijn doel van vele onderzoekers is algemene AI (AGI of sterke AI) te creëren. Smalle AI zou mensen op een specifieke taak, zoals het spelen van schaken of het oplossen van vergelijkingen, kunnen overtreffen. Terwijl algemene AI beter zou presteren op (bijna) elke cognitieve taak. Machines die net zo bekwaam zijn als de mens worden dus nog niet gemaakt. Maar huidige machines worden steeds beter binnen specifieke toepassingen.

Wat is AI – de kernproblemen van Artificial Intelligence

De kernproblemen van AI (Artificial Intelligence) hebben te maken met de programmering van computers voor bepaalde vermogens. Zoals: kennis, redeneren, probleemoplossing, perceptie, leren, planning, en het manipuleren en verplaatsen van objecten. Als machines steeds bekwamer worden, worden vermogens waarvan ooit gedacht werd dat er intelligentie voor nodig is, verwijderd uit de definitie. Zo is optische tekenherkenning (het omzetten van tekst uit een afbeelding in een bewerkbare tekst) niet langer een voorbeeld van kunstmatige intelligentie. Deze techniek wordt nu routinematige toegepast. Vermogens die momenteel nog geclassificeerd worden als AI zijn onder meer: het succesvol begrijpen van menselijke spraak, concurreren op een hoog niveau in strategische spellen (zoals schaken en go), zelfrijdende auto’s, en het interpreteren van complexe data.

Wat is AI – van Google tot autonome auto’s

Terwijl AI (Artificial Intelligence) in sciencefiction vaak geportretteerd wordt als robots met mensachtige kenmerken kan AI veel meer omvatten: de zoekalgoritmen van Google, Siri, Watson van IBM, zelfrijdende auto’s en autonome wapens. Toekomstige applicaties die snel naderen, zijn zelfrijdende auto’s en spraakherkenning. Vooruitgang in natuurlijke taalverwerking ontwikkelt in zo’n snel tempo dat het plannen van een vergadering voor veel mensen verloopt via een CC naar hun persoonlijke AI-assistent. IBM Watson is in staat om medische diagnoses te leveren in minder dan 10 minuten. Studenten krijgen training om hackers te bestrijden. En er zijn in de eerste helft van 2016 al meer dan 200 AI-gerichte durfkapitaalfinancieringen gedaan. Grote bedrijven streven ernaar AI (Artificial Intelligence) te integreren in hun producten.  Al deze uitspraken benadrukken de enorme hoeveelheden tijd, middelen en kapitaal die omgaan in het veld.

Wat is AI – de opkomst van Artificial Intelligence

Computerwetenschappers werken al tientallen jaren aan de ontwikkeling van dit soort programma’s. De reden dat we nu zo veel over AI (Artificial Intelligence) horen, is omdat krachtige computers erg goedkoop en klein zijn geworden. Daarnaast zijn computerwetenschappers in staat betere programma’s te ontwikkelen die hiervan gebruik maken. De grote verbeteringen in AI-software en het feit dat AI zijn weg vindt naar meer toepassingen, zorgt voor een commerciële reden om te investeren in speciale chips die draaien op een lager vermogen. Dit maakt dan weer meer AI-toepassingen mogelijk. Zodoende wordt AI steeds meer een alledaagse, behulpzame technologie.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Infographic – Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: