Wat is AR (Augmented Reality): een introductie

In deze serie artikelen wordt gekeken naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). Maar wat is AR nu precies? In deze introductie geven we een antwoord op die vraag. In de volgende artikelen wordt ingegaan op de sensortechniek achter AR. We eindigen deze serie met een overzicht van de werkvelden waarin AR ingezet wordt. We besteden hierbij extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en de zorg.

Wat is AR: een definitie van Augmented Reality

Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR) voegt digitale componenten toe aan de waargenomen echte wereld. Het betreft een live beeld van de werkelijke omgeving waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen kunnen bijvoorbeeld geluid, video, animatie of (gps-)data betreffen. Het idee van AR is om beelden, audio en andere sensorische verrijking in real-time bovenop de echte omgeving te leggen. AR is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging. Augmented Reality betekent letterlijk zoveel als verrijkte werkelijkheid.

Samenvattend is een AR-systeem een systeem 1) dat echte en virtuele objecten combineert in een echte omgeving, 2) dat interactief in real-time loopt, en 3) echte en virtuele objecten met elkaar registreert/uitlijnt.

Wat is AR: AR versus VR

AR is gerelateerd aan het meer algemene concept Mediated Reality. Hierbij wordt de waarneming van de realiteit eveneens gewijzigd door een computer. Zo kan er zowel informatie toegevoegd als weggenomen worden. Het doel van Mediated Reality is het verbeteren van het huidige perceptie van de werkelijkheid. AR wordt daarnaast vaak in één adem genoemd met Virtual Reality (VR). Het grote verschil tussen de technologieën is dat bij VR de ervaring van de echte wereld wordt vervangen door de ervaring van een gesimuleerde werkelijkheid. AR voegt daarentegen dus juist een extra informatielaag toe aan de waarneming van werkelijkheid.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

augmented reality ar smartphone stad

Wat is AR: de toepassingen van AR

Voorheen werd AR voornamelijk semantisch gebruikt bij tv-uitzendingen. Het ging dan om voetbalscores, balbanen en quizpunten die over de werkelijke beelden heen werden geplaatst. AR-toepassingen hebben de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen. Vooral voor smartphones, die wijdverspreid zijn, over voldoende rekenkracht beschikken en de benodigde hardware-onderdelen hebben, worden steeds vaker AR-applicaties ontwikkeld. Deze apps plaatsen bijvoorbeeld gps-gegevens over de werkelijkheid heen of geven informatie bij bekende gebouwen of producten. Ook verschijnen er steeds meer games die gebruik maken van AR, zoals Pokémon GO. Met behulp van meer geavanceerde AR-technologie als computervisie en objectherkenning kan de informatie interactief en digitaal te manipuleren gemaakt worden.

Wat is AR: van entertainment tot zorgverlening

Verwacht wordt dat dankzij toepassingen als de Microsoft HoloLens en Pokémon GO de AR-markt in 2020 $90 miljard waard zal zijn. Deze markt beslaat educatie en entertainment, zo kun je via Augmented Reality een nieuwe inrichting voor je woning uitproberen. Maar bijvoorbeeld ook industrie en zorgverlening, zoals bij de ondersteuning bij complexe taken op gebieden als assemblage, onderhoud en operaties. Denk maar eens aan de autobranche, zowel wat betreft het bouwen van auto’s als bij de besturing ervan. Soldaten of toeristen; iedereen kan baat hebben bij computergegeneerde beelden in hun gezichtsveld.

Wat is AR: de toekomst van AR

Mobiele telefoons zijn reeds een integraal onderdeel van ons leven, maar AR biedt grote mogelijkheden om de gebruikerservaring mateloos te verbeteren. AR-ontwerpers moeten rekening houden met de vraag hoe traditionele ervaringen kunnen worden verbeterd door AR. Het simpelweg ervoor zorgen dat het fornuis geschikt is voor computerverbeteringen is niet genoeg; het moet gezonder eten of beter gekookt voedsel kunnen verzorgen voordat gebruikers het belang inzien. Er is een grote toekomst weggelegd voor AR wanneer dit taakefficiëntie of de kwaliteit van output van een ervaring voor de gebruiker verbetert.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 2 – Hoe werkt AR – AR en sensortechnologie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 4 – AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: