Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer

In een van de eerdere artikelen in deze serie over smart cities bespraken we de technologie in deze slimme steden. Dit artikel staat aansluitend in het teken van voorbeelden van smart city-technologie. We geven een aantal voorbeelden op de gebieden: mobiliteit, verkeer, milieu, afval, veiligheid, gezondheid, stadsplanning en burgerschap.

Voorbeelden van smart city-technologie – mobiliteit

Een slimme stad is een stad die het verkeer vermindert, en mensen en goederen zich efficiënt laat verplaatsen. Deze inspanningen kunnen het aantal verkeersongevallen verminderen, evenals de mate van vervuiling en tijd in het verkeer, hetgeen resulteert in een gezondere bevolking. Een slimme stad ondersteunt hiertoe multimodaal vervoer, en slimme verkeerslichten en parkeerplaatsen.

In een slimme stad worden sensoren en camera’s ingezet om gegevens over de beweging van mensen te verzamelen. Om mensen effectief te dienen, helpt het als de stadsautoriteiten weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. Deze toepassingen van smart city-technologie stellen de gemeente in staat om de stroom van mensen, voertuigen en fietsen in de omgeving effectief te beheren. Dit helpt onder meer om files te verminderen en bevordert gezond reizen doordat zichtbaar is waar vervuilingsvrije gebieden in een stad liggen.

Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer

Maar liefst een derde van het verkeer in de stad is zoekverkeer. Smart city-technologie die in dit kader ingezet wordt, betreffen parkeer-apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden. Ook het betalen voor een parkeerplaats kan direct via de smartphone. Slimme verkeerslichten hebben camera’s die de verkeersstroom bewaken en deze weerspiegelen in de verkeerssignalen. Het vermogen om beweging te detecteren, kan ook gebruikt worden om de LED-straatverlichting aan te passen, zo kan deze gedimd wordt als er niemand is en verhelderd worden als verkeer langskomt. Ook stadsbussen kunnen worden aangesloten, zodat mensen in real time informatie hebben over wanneer een bus naar een bushalte komt. Ten slotte zou autonoom vervoer een prima voorbeeld zijn van succes voor een slimme stad.

Steden gebruiken video van sensoren dus om informatie over verkeer en beschikbare parkeerplaatsen te verzamelen. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld op openbare websites en apps die onder meer files en vrije parkeerplaatsen tonen. Ook kunnen er voorspellingen gedaan worden en op basis daarvan specifieke verkeersroutes aangeraden worden. Daarnaast kan de sensordata over routes van voetgangers ondernemers helpen die een nieuwe winkel willen openen. Verder kan middels schattingen over de omvang van menigtes effectief gereageerd worden op publieke verstoringen en opruimingspersoneel ingezet worden na evenementen. Naast data afkomstig van sensoren en camera’s kan er ook data ingevoerd worden. Zo kunnen straatafsluitingen en verkeersproblemen doorgegeven worden, waardoor burgers een nieuwe route kunnen plannen en ambtenaren sneller kunnen reageren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

auto verkeer transport logistiek mobiliteit slimme autonome auto zelfrijdend internet of things verbonden connectiviteit wifi 5g

Voorbeelden van smart city-technologie – milieu

Het totale energiegebruik is ook onderdeel van een slimme stad. Smart city-technologie richt zich hierbij onder meer op de installatie van slimme meters, elektrische voertuigen, beter netbeheer en de optimalisatie van energieproductie via duurzame bronnen. Smart grids maken deel uit van de ontwikkeling van een slimme stad, evenals de eerder genoemde slimme straatverlichting. Dit is ook door te voeren in woningen en gebouwen: detectie van bewegingen kan verlichting aanzetten, en ook verwarming en airconditioning kunnen worden geoptimaliseerd.

Een smart city maakt zich ook sterk voor milieubewaking en -bescherming, zo kan middels sensoren de luchtkwaliteit, en ozon- en geluidsniveaus gemeten worden. Daarnaast meten de sensoren bijvoorbeeld de grondwaterstand of de impact van zonnepanelen. Door het verzamelen van milieugegevens kan er vroegtijdig gewaarschuwd worden voor vervuiling en andere milieuproblemen. Naast het verkeer heeft ook de industrie een effect op de luchtkwaliteit. Met een slim sensornetwerk kunnen bedrijven meer inzicht geven in hun uitstoot, het effect van veranderingen controleren, bedrijfsprocessen optimaliseren en het risico op calamiteiten minimaliseren. De temperatuur is in steden hoger dan in de omgeving. Slimme stedelijke vormgeving kan dit warmte-eiland effect verminderen. Omdat stedelijke hitte-eilanden een lokaal zijn, is het belangrijk om te weten waar ze zich voordoen. Sensoren kunnen helpen bij het in kaart brengen ervan en het ontwerpen van oplossingen.

Voorbeelden van smart city-technologie – afval

In een smart city wordt ook afvalinzameling slimmer gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het installeren van sensoren op vuilnisbakken of het voorzien van afvalbakken van een ingebouwde afvalpers. Het resultaat is dat de afvalbakken minder geleegd hoeven worden en er minder vuilniswagens rijden. Daarnaast helpen sensoren en data ook om de straten schoon te houden. Medewerkers en burgers gebruiken video en smartphones om illegaal gedumpt afval, achtergelaten items en andere afvalproblemen te documenteren. Deze benadering heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om probleemgebieden beter te identificeren, maar heeft ook bijgedragen tot het verminderen van de opruimingsinspanningen van de stad.

Voorbeelden van smart city-technologie – veiligheid en zorg

Een belangrijk aspect van slimme steden is om mensen zich veilig te laten voelen. Sensoren kunnen worden gebruikt voor een veelheid aan toepassingen, zowel voor beveiliging van eigendommen als om burgers veilig te houden. Dit omvat inbraakalarmen, bewakingscamera’s, branddetectie en overstromingsalarmen. Dergelijke alarmen kunnen verbinden met wetshandhaving en noodhulp, maar ook met particuliere exploitanten en vertrouwde buren. Verder is er smart city-technologie gericht op het voorkomen of verminderen van de risico’s en gevolgen van nadelige gebeurtenissen, waaronder ongevallen, milieuvervuiling en natuurrampen.

Sensoren in smart cities worden gebruikt voor gezondheidswaarneming, waar gegevens worden verzonden naar medische professionals. Daarnaast kunnen ze medische noodgevallen detecteren, zoals valdetectie. Er zijn bijvoorbeeld ook met een sensor uitgeruste inhalatoren voor astmapatiënten om te bepalen waar in de stad slechte luchtkwaliteit ademhalingsproblemen veroorzaak. En ten slotte kan het testen van loodgehalte in water in realtime gezondheidsproblemen voorkomen.

Voorbeelden van smart city-technologie – stadsplanning en burgerschap

Een voorbeeld van slimme stadstechnologie is van toepassing op stadsplanning, een kritieke functie van alle steden. Omdat de data die wordt gebruikt van slimme stadstechnologieën veel meer realtime en accuraat is, wordt de planning van landgebruik veel slimmer. Datasets van transport-, engineering- en planningsdiensten worden in een breed platform gecombineerd, waardoor de grondgebruiksplanning drastisch wordt verbeterd, aangezien alle besluitvormers gelijke toegang tot dezelfde gegevens hebben.

Burgers kunnen zelf ook optreden als sensoren door te rapporteren wat ze waarnemen. Denk maar eens aan de eerder genoemde websites en apps waarmee burgers problemen kunnen doorgeven met mobiliteit en vervuiling. Deze data kan, samen met sensorgegevens van onder meer gebouwen, lantaarns, en auto’s, worden gebruikt om de stad in zijn totaliteit te analyseren en te visualiseren. Vervolgens kan de stadsdata online gepubliceerd worden, zodat iedereen toegang heeft tot de gegevens en hiermee aan de slag kan. Deze data kan dan vervolgens ook weer ingezet worden ten bate van diezelfde burgers, omdat deze waardevolle inzichten en informatie bevatten over hoe burgers met steden omgaan. Verkeersgegevens die door straatverlichting worden verzameld, kunnen een prima locatie voor een nieuw restaurant in een vernieuwde wijk aanwijzen. Deze voorspellende analyses helpen steden om gegevens te filteren en te vertalen naar relevante en handige informatie die het stadsleven beter, gemakkelijker en productiever maakt.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: