Voorbeelden van smart cities overal ter wereld

Smart cities zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Je vindt ze overal ter wereld, zo ook in Nederland. In dit artikel in de serie over deze slimme steden geven we een aantal voorbeelden van smart cities. We bespreken een aantal steden in Nederland en Barcelona, Londen, Oslo, Seoel en Singapore,. Hierbij geven we ook weer welke smart city-ontwikkelingen er zoals plaatsvinden

Voorbeelden van smart cities – Nederland

Een in Amsterdam ontwikkelde app laat de eigenaren van parkeerplaatsen deze tegen een vergoeding aan mensen verhuren. De gegenereerde gegevens worden door de stad gebruikt om de vraag en de verkeersstromen in de stad te bepalen. Een aantal woningen is daarnaast voorzien van slimme energiemeters, met beloningen die worden verleend aan degenen die het energieverbruik actief verminderen. Andere initiatieven zijn onder meer flexibele straatverlichting, waarmee gemeenten de helderheid van straatverlichting kunnen controleren. En slim verkeersmanagement, waar het verkeer in realtime door de stad wordt bewaakt en informatie over de huidige reistijd op bepaalde wegen wordt uitgezonden om automobilisten in staat te stellen de beste routes te bepalen. Ook is er een sensor gecreëerd om lokale luchtvervuiling te controleren, die gratis WiFi biedt wanneer de burgers de luchtkwaliteit in hun straat verbeteren. En ten slotte organiseren diverse ondernemers onder andere gezamenlijk hun distributie en staan er afvalbakken met een ingebouwde afvalpers.

In Nijmegen krijgen burgers toegang tot real-time milieu-informatie via sensoren geïnstalleerd over de hele stad. Dit geeft particulieren, bedrijven en de overheid een waardevol startpunt voor de bestrijding van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een laatste voorbeeld van slimme stadstechnologie kan in Rotterdam worden gevonden. De gemeente Rotterdam ontwikkelt een 3D-model, dat gebruikt wordt voor simulatiedoeleinden, stadsplanning, ontwerp, stadsbeheer, stadsmarketing en analyse. Gebruikers zijn stedelijke ontwerpers, licentieautoriteiten en de managers van alle gemeentelijke infrastructuur zoals loodgieters. Mogelijke implicaties van nieuwe bouwplannen kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd. Het 3D-model geeft ook burgers inzicht in geplande projecten en de gevolgen voor hun wijk, om hun begrip van de keuzes die door de gemeente worden gemaakt te verbeteren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

gebouw stad city groen duurzaamheid

Voorbeelden van smart cities – Barcelona

In Barcelona is te zien hoe de straatlichten automatisch dimmen als er niet veel mensen op straat zijn. De straatlichten zijn ook uitgerust met sensoren die de luchtkwaliteit meten en verbonden zijn met het WiFi-netwerk van de stad, dat gratis toegang tot internet biedt. Als automobilisten naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats worden gestuurd, of als de waterstand in de fonteinen in de openbare parken te laag of hoog is, regelen sensoren in Barcelona het. Sensoren in de grond analyseren regen en het voorspelde niveau van regenverwachting en passen de sprinklers van de stad aan om water te sparen.

De sensoren kunnen het energieverbruik bijhouden en afvalafvoer regelen. Bijvoorbeeld, sensoren geïnstalleerd in de afvalbakken vormen de meetpunten die de hoeveelheid afval bepalen. Deze gegevens worden dan gedeeld met afvalwagens om hen te helpen hun routes te optimaliseren en te plannen. Ten slotte worden ouderen en gehandicapte burgers proactief gecontroleerd met behulp van sensortechnologie. De stad heeft het gebruikte platform online geplaatst. Hiermee zijn stadsplanners over de hele wereld in staat om gegevens van de slimme stadsprojecten te bestuderen en ervan te leren.

Voorbeelden van smart cities – Londen

In Londen wordt smart city-technologie ingezet om het verkeer aan te pakken. Niet alleen worden wegen en het busnetwerk aangepakt, maar daarnaast heeft de stad ook investeringen gedaan in slimme verkeerstechnologie. Zo wordt er gebruik gemaakt van een verkeersmanagementsysteem, dat de duur van groen licht optimaliseert door data van magnetometers en inductielussen te verzamelen. Hiermee kunnen verkeerslichten door de hele stad gecoördineerd worden om de doorstroom van het verkeer te verbeteren. Ook werkt de stad aan het eenvoudiger maken van parkeren en zijn er berichten beschikbaar die verkeersdeelnemers informeren over files. Ten slotte is er in het kader van mobiliteit een app gebouwd die locatie bepaalt en waartegen je kunt zeggen waar je heen wilt, waarna de app je vertelt welke routes je kunt nemen.

Voorbeelden van smart cities – Oslo

Oslo zet informatietechnologie in om energieverbruik en broeikasgasemissies te beperken, zo is het transportnet herbouwd en zijn er sensoren geïnstalleerd om te helpen parkeren. De stad heeft een sensornetwerk geïnstalleerd om de zorg van zieke oudere patiënten te verbeteren en een netwerk van slimme straatverlichting opgericht. Hierdoor is het energieverbruik met bijna twee derde verminderd. Daarnaast is Oslo een van de eerste steden die commerciële smart grid-diensten lanceert en heeft het een uitgebreid netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen. Verder zijn er plannen om de CO2-uitstoot van auto’s te verminderen, waarbij wordt gekeken naar het verbieden van privévoertuigen. En is er kentekenplaatherkenningstechnologie die op de filevergoedingsregeling aansluit. Ten slotte is de stad begonnen met het uitrollen van slimme LED-verlichting.

Voorbeelden van smart cities – Seoel

Het internationale zakendistrict in Seoel, Songdo, is gebouwd om slim te zijn. Slimme werkcentra met teleconferentiesystemen stellen een derde van de overheidsmedewerkers in staat om dichter bij huis te werken, welke allemaal uitgerust zijn met Wi-Fi en sensornetwerken. Afvalzuigsystemen voeren huishoudelijk afval af via ondergrondse leidingen die het transporteren naar verwerkingsinstallaties waar het gesorteerd en gerecycled wordt. Met behulp van slimme apparaten en op afstand gestuurde medische apparatuur biedt Seoel medische raadpleging en telehealth-check-ups voor ouderen en mindervaliden.

De stad heeft OLEV-transportsystemen succesvol geïmplementeerd. Als elektrische openbare bussen over de weg bewegen, worden ze automatisch geladen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de magnetische velden die worden gevormd door kabels onder het wegdek. De OLEV-apparaten converteren de magnetische velden naar elektrische energie. De ‘IoT Cube’ in Songdo is een levend, ademend laboratorium, een testruimte voor wat de toekomst kan brengen. Het lab van IoT Cube verzamelt real-time data van de burgers van de stad, waardoor het een essentiële testruimte vormt voor de innovaties en oplossingen van Seoel.

Voorbeelden van smart cities – Singapore

Een netwerk van sensoren en camera’s in Singapore volgt netheid en verkeer, zo kan er gemeten worden of mensen in onbevoegde zones roken of als mensen rommel uit gebouwen gooien. Ook werkt de stadstaat aan een dynamisch 3D-model waarmee stadsplanners voetgangers- en verkeersstromen kunnen analyseren, verschillende concepten kunnen testen en evacuatiesimulaties bij noodsituaties kunnen trainen. De overheid heeft veel van de gegevens die het verzameld openbaar gemaakt. Daarnaast maakt Singapore gebruik van een congestieheffing, terwijl ook investeringen in wegensensoren, geleidende verkeerslichten en slimme parkeerplaatsen worden gedaan.

Ook autonome auto’s komen naar Singapore. De straten van de stad zijn doorlopende testplaatsen voor proeven met autobussen, robotbussen en autonome taxi’s. De stadstaat heeft verder een hoge smartphone-penetratie en scoort goed met betrekking tot breedbandbeschikbaarheid. Bijna alle overheidsdiensten van Singapore zijn online beschikbaar en toegankelijk, ook zijn er applicaties voor gezondheidszorg en transport uitgerold. Sensortechnologie en slimme applicaties in woningen bieden inwoners gedragsfeedback die hen helpt om energie- en waterverbruik te verminderen. De overheid analyseert deze data om het ontwerp, de planning en het onderhoud van deze en toekomstige woningen te verbeteren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: