Smart homes, domotica: hoe we domotica slim maken

Smart homes, domotica: domotica slim maken met Internet of Things

In dit artikel bespreken we smart homes, domotica en huisautomatisering. Wat is het verschil tussen deze dingen? En hoe kunnen we met het Internet of Things (IoT) domotica echt slim maken?

Smart homes domotica: wat zijn slimme woningen eigenlijk?

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van apparaten. De apparaten in het netwerk zijn allemaal uitgerust met sensoren die data verzamelen. Omdat de apparaten met het internet verbonden zijn, kunnen ze de verzamelde data verzenden en data ontvangen. IoT-apparaten kunnen in veel sectoren en met allerlei doelen toegepast worden. Je kunt ze ook in je woning plaatsen. Wanneer een woning uitgerust is met veel IoT-apparaten spreken we ook wel van smart homes.

Smart homes domotica: wat kan je zoal met een slimme woning?

Een smart home is een huis waarin verschillende IoT-apparaten zijn toegepast. Het doel daarvan is het vereenvoudigen en soms zelfs automatiseren van allerlei dagelijkse activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. Je bedient deze apparaten niet langer handmatig, maar vanaf je smartphone of slimme speaker.

Smart homes domotica en home automation: wat is het verschil?

Met de termen smart homes, domotica en home automation bedoelen de meeste mensen hetzelfde. Het gaat in alle gevallen om het toepassen van (slimme) IoT-technologie in een woning.

Als je toch graag onderscheid wilt maken tussen smart homes, domotica en home automation, kun je een indeling maken op basis van generaties technologie in huizen.

  1. De eerste generatie huistechnologie is bedoeld om mensen met een beperking te ondersteunen, zoals trapliften en armbanden met alarmknop.
  2. De tweede generatie huistechnologie omvat middelen die gebruik maken van slimme communicatietechnieken en internet. Voorbeelden zijn bewegingsmelders en valdetectoren.
  3. Aan de derde generatie huistechnologie is via het IoT en soms ook Artificial Intelligence (AI) toegevoegd. We spreken daarom over slimme oplossingen.

Volgens velen behoort domotica tot de tweede generatie huistechnologie. Smart homes behoren tot de derde generatie huistechnologie. Vanuit een huidige verbonden thuisomgeving (domotica), gaan we geleidelijk op weg naar echte intelligente huizen (smart homes).

Smart homes, domotica: wat is het verschil tussen smart homes, domotica en home automation.

Smart homes domotica: domotica 2.0 met het Internet of Things

Via het IoT en AI kunnen we domotica slim maken. Domotica verbonden met het IoT kan zorgen voor echt slimme oplossingen en daarmee bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en gehandicapten. Door de omgeving van deze mensen te monitoren en te managen, wordt gezorgd dat zij (onafhankelijk) zo veilig en comfortabel mogelijk kunnen leven in hun eigen huis.

Smart homes domotica: toegevoegde waarde voor veiligheid en gezondheid

De toegevoegde waarde van slimme oplossingen in huis is bovenal te zien op gebieden als veiligheid en zorg. Met het IoT kunnen we onder meer risico’s voor de gezondheid detecteren en rapporteren. Denk hierbij aan bewegingssensoren en andere monitoring- en beveiligingsmiddelen, zoals alarmen, sloten en camera’s. Met deze apparaten kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken verbeterd wordt, en dat deze mensen hun zelfredzaamheid bewaren en zich minder kwetsbaar voelen.

Wat kan 3Bplus betekenen op het gebied van smart homes domotica?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen wat betreft smart homes en domotica? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: