Infographic: privacy van ouderen bij de inzet van domotica

Privacy en domotica: infographic

De relatie tussen domotica en privacy is tweeledig. De inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren. In deze infographic bespreken we de relatie tussen domotica en privacy. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Met domotica wordt informatie over de gezondheid en toestand van ouderen verzameld en doorgegeven. Hiermee kunnen zorgverleners deze managen en monitoren. De privacygevoelige informatie zou, wanneer deze (per ongeluk) in de openbaarheid belandt, echter ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De relatie tussen domotica en privacy is dan ook tweeledig. De inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren. We kijken in deze infographic naar de mening van betrokken partijen in het zorgsysteem wat betreft de impact van domotica op privacy. Ook wordt ingegaan op de ethische eisen die in het kader van privacybescherming aan deze elektronische hulpmiddelen gesteld moeten worden.

Domotica en privacy: Een tweeledige relatie

Met domotica wordt informatie verzameld en doorgegeven. Zorgverleners kunnen zo de gezondheid van ouderen managen en monitoren. De data zou (per ongeluk) in de openbaarheid kunnen belanden. Wat zijn de eisen die de betrokken partijen aan domotica stellen?

  • Een tweeledige relatie: De relatie tussen domotica en privacy is tweeledig: de inzet van domotica kan de privacy van ouderen ten goede komen, maar juist ook riskeren.
    • Privacy vergroten: Door ouderen te monitoren, kunnen zij thuis blijven wonen. Domotica vergroot privacy door de komst van zorgverleners te verminderen. 
    • Privacy verminderen: Privacy kan echter ook geschonden worden wanneer meer informatie kenbaar wordt gemaakt dan de gebruiker wenselijk acht. 
  • Mening ouderen: Ouderen vinden dat domotica geen inbreuk maakt op hun privacy. Zij maken zich geen zorgen wanneer data (draadloos) verzonden wordt.  Privacy is door de wens om thuis oud te worden een secundaire issue. Zeker wanneer domotica nuttig bevonden wordt wat betreft veiligheid, onafhankelijkheid en gezondheid.
  • Mening zorgverleners: Zorgverleners benoemen privacy veelal als de grootste barrières voor de implementatie van domotica. Dit leidt tot een afweging die volgens hen alleen in het voordeel van domotica uitvalt wanneer een oudere erg kwetsbaar is. Voor zorgverleners is het van groot belang dat de data betrouwbaar, en beveiligd is als deze wordt verzonden. 
  • Eisen privacybescherming: Ongeacht eventuele zorgen over het schenden van de privacy is het uiteraard wel van (ethisch) belang dit recht zo goed mogelijk te beschermen. Hiertoe moeten beleidsmakers maatregelen nemen en moeten producenten ouderen controle over de informatiestroom laten behouden. Over het algemeen zijn ouderen van mening dat zorgverleners regelmatig updates zouden moeten ontvangen met de verzamelde informatie. 

Deze infographic is onderdeel van een serie. 
Lees meer:
Deel 1 –De relatie tussen domotica en privacy in de ouderenzorg
Deel 2 –Privacy van ouderen – de impact van domotica
Deel 3 –Privacy en domotica: eisen voor de ouderenzorg

Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen privacy

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: