Smart cities: slimme steden met het IoT

Smart cities: zo worden smart cities slim gemaakt

In dit artikel kijken we naar de rol van het Internet of Things in smart cities. Wat hebben Internet of Things, smart cities met elkaar te maken? We leggen je uit hoe belangrijk het IoT is om een stad slim te maken.

netwerk connectiviteit verkeer transport logistiek mobiliteit slimme stad smart city internet of things iot 5g wifi

Smart cities: kwaliteit van leven vergroten

Al eeuwenlang proberen mensen om steden leefbaar te maken en te houden. Op dit moment leidt dat tot een enorme instroom van digitale technologieën in steden. Er is een duidelijke trend zichtbaar waarbij technologie wordt gebruikt om de kwaliteit van leven in steden te verbeteren. Steden waarin technologie op deze manier wordt gebruikt, noemen we ook wel smart cities

Smart cities: steden met technologie

In smart cities (slimme steden in het Nederlands) wordt dus technologie ingezet om het leven te verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor minder luchtvervuiling, de gezondheidszorg te verbeteren, en veiligheid op straat en wooncomfort te vergroten. De mate waarin technologie geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor sommigen zelfs als het criterium dat smart cities onderscheidt van andere steden. 

Smart cities: netwerk van verbonden apparaten

In een smart city gaat het in het bijzonder om de inzet van het Internet of Things en aanverwante technologieën. Het Internet of Things (afgekort als IoT) is een netwerk van met het internet verbonden apparaten. IoT-apparaten zijn uitgerust met sensoren. Met deze sensoren verzamelen ze data. Het kan gaan om data uit de apparaten zelf (zoals een hartslag) of uit de omringende omgeving (luchtvervuiling bijvoorbeeld). Door data te verzamelen, heb je de beschikking over concrete, feitelijke informatie. 

Smart cities: data slim benutten

Smart cities vertrouwen op nauwkeurige gegevens om goed te functioneren. Daarom worden in een smart city zoveel mogelijk onderdelen van de stad (apparaten, voertuigen, gebouwen en mensen) verbonden met het IoT. Een smart city probeert de stroom gegevens die de stad continu genereert (verzameld door sensoren, verzonden via het internet) intelligent te benutten. 

Smart cities: conclusies en voorspellingen

Dankzij het IoT wordt allerlei data verzameld, bijvoorbeeld over het energieverbruik en de drukte op straat. De data wordt vervolgens samengebracht, verwerkt en geanalyseerd. Smart cities gebruiken de geanalyseerde data op een slimme manier. Bijvoorbeeld om conclusies te trekken over de actuele situatie in de stad en om voorspellingen te doen voor de toekomst. Denk aan het gericht onderweg sturen van vuilniswagens wanneer de vuilcontainers vol zijn en het omleiden van verkeer wanneer de luchtkwaliteit slecht is.

Smart cities: autonome processen

Het woord ‘smart’ in smart cities verwijst vaak specifiek naar geautomatiseerde/autonome processen. Neem sensoren in slimme verlichting op kantoren die de bewegingen van werknemers volgen. Dit monitoren van beweging levert inzichten op over de manier waarop en de mate waarin ruimten worden gebruikt. IoT-oplossingen kunnen deze data bijvoorbeeld combineren met data over het weer, waardoor de ventilatie automatisch geoptimaliseerd kan worden.

Smart cities: wat kan 3Bplus betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van het Internet of Things, smart cities? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: