078-2034021 [email protected]

Sensoren: definitie, werking en meer over sensoren

Sensoren: dit is alles dat je moet weten over (slimme) sensoren

In dit artikel gaan we in op sensoren. Wat zijn het precies en hoe werken ze? We hebben in hetbijzonder aandacht voor de slimme sensor, die je bijvoorbeeld vindt in slimme apparaten in smart homes.

Wat zijn sensoren: een korte definitie van de term

Je kunt sensoren vergelijken met onze zintuigen. Met een sensor wordt namelijk informatie verzameld, net zoals wij doen met onze ogen, neus en huid. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de omgeving van de sensor en de manier waarop deze gebruikt wordt. Er zijn lichtsensoren, temperatuursensoren, kantelsensoren en nog veel meer soorten. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze metingen verrichten. En dat levert concrete data op: met data kun je vergelijken, rekenen, voorspellen en controleren. Meten is immers weten.

netwerk connectiviteit iot internet of things verbonden connected code wifi

Hoe werken sensoren: de werking ervan simpel uitgelegd

De gemeten sensordata wordt omgezet in een elektrisch signaal. Deze signalen worden vervolgens doorgegeven via een interface die ze omzet in een binaire code die een computer kan verwerken. De computer zet dat signaal ten slotte weer om in zinvolle informatie voor de gebruiker, bijvoorbeeld in een grafiek of tabel, of in een autonome actie – daarover straks meer.

Sensoren verzamelen data… en wat gebeurt er dan mee?

De verzamelde sensordata bevat een schat aan informatie. Om daar toegang tot te krijgen, moeten we de data eerst echter nog wel analyseren. Data-analyse kan heel eenvoudig zijn, zoals het controleren of de temperatuurwaarde binnen een acceptabel bereik ligt. Of complex, zoals het gebruik van Artificial Intelligence (AI) om in een camerafeed indringers in een woning te
identificeren.

Van sensoren naar slimme apparaten en autonome acties

De geanalyseerde data kan vervolgens ingezet worden om de gebruiker te helpen, bijvoorbeeld door hem zoals gezegd informatie te geven óf door autonoom een actie uit te voeren. In dat geval spreken we van slimme sensoroplossingen: apparaten die met elkaar communiceren en zelf acties ondernemen zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn. In plaats van te wachten tot jij de temperatuur aanpast, kan je slimme thermostaat dit automatisch doen. Dankzij slimme apparaten kunnen we dus allerlei taken automatiseren.

Smart homes als voorbeeld van de toepassing van slimme sensoren

Als voorbeeld van een slimme sensoroplossing noemen we smart homes. Smart homes zijn huizen waarin (slimme) technologie geïntegreerd is. Deze slimme technologie is uitgerust met sensoren, die het mogelijk maken om gebruikers- en omgevingsgegevens vastleggen. Het doel van smart homes is om activiteiten te vereenvoudigen en automatiseren, zoals het aandoen van lampen, het vergrendelen van de deur, het laten zakken van het zonnescherm en het wijzigen van de thermostaat. Andere toepassingen van slimme apparaten in woningen hebben bijvoorbeeld te maken met veiligheid en zorg.

Wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen op het gebied van sensoren?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van (slimme) sensoroplossingen? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme sensortechnologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.