Sensoren: slim speelgoed is gemakkelijk te hacken

Slimme koelkasten, slimme wasmachines en slimme koffiezetapparaten; van keukenapparatuur die slim is, kijkt eigenlijk niemand meer op. Om nog maar niet te spreken over slimme speakers, die aan een onstuitbare opmars bezig zijn. Maar wist je dat er ook slim speelgoed is? In een artikel in het NRC worden deze smart toys – en in het bijzonder slimme poppen – besproken. Daarbij heeft de krant in het bijzonder aandacht voor de mogelijke gevaren van deze slimme poppen.

Wat zijn slimme poppen?

Slimme poppen worden smart genoemd omdat het mogelijk is een (simpel) interactief gesprekje met hen te voeren. Ze onthouden je bijvoorbeeld naam en je hobby’s, en leren je steeds beter kennen. Dit is mogelijk omdat slimme poppen (net als andere slimme apparaten) onder meer over een processor, een vorm van kunstmatige intelligentie en een internetverbinding beschikken. En in dat laatste element schuilt meteen een probleem… Omdat de poppen verbonden zijn met het internet blijkt het namelijk ook mogelijk om ze te hacken.

De tekst gaat door onder de afbeelding.

robot artificial intelligence ai

De privacyrisico’s van verbonden apparaten

Vorige week publiceerden we een longread waarin we ons afvragen wat de consequenties van al die met het internet verbonden apparaten voor je privacy zijn. Veel van deze apparaten missen bijvoorbeeld de benodigde opslag- en verwerkingsmogelijkheden die je bijvoorbeeld wel op een traditionele computer kunt vinden. Het is zodoende moeilijk om complexe encryptie- en authenticatie-algoritmen te implementeren. Wij stellen ons zo voor dat dit ook voor slimme poppen geldt…

Slimme poppen afluisteren en beïnvloeden

In de praktijk bleek het in ieder geval vrij gemakkelijk om bepaalde slimme poppen te hacken. Hackers waren in staat om de pop afluisteren én haar dingen laten zeggen. En zeker van dat laatste gaan onze haren rechtovereind staan! Uit verschillende onderzoeken, waaronder deze van het MIT, is namelijk gebleken dat kinderen zich laten beïnvloeden door hetgeen hun pop zegt, zelfs nog veel meer dan door wat volwassenen zeggen. Dat geldt ook bij morele vragen over onderwerpen als pesten. Met andere woorden: als een slimme pop zegt dat pesten oké is, kan een kind dat dus gemakkelijk overnemen.

Natuurlijk kennen slimme poppen ook veel voordelen, bijvoorbeeld voor kinderen die de Nederlandse taal willen leren of die eenzaam zijn. Daarom is het enorm fijn dat speelgoedfabrikanten als Hasbro zich steeds meer bewust lijken te worden van hun verantwoordelijkheden en actie ondernemen tegen hackers.

Tot slot nog een definitie van slimme sensoren

Slimme apparaten, zoals slimme poppen, zijn onderdeel van het Internet of Things (IoT). Het IoT bestaat uit allerlei met het internet verbonden objecten. Deze apparaten verzamelen met hun sensoren allerlei gegevens, bijvoorbeeld over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. De apparaten van het IoT hebben een ingebouwde (draadloze) connectiviteit, zodat ze verbonden kunnen worden met het internet en de verzamelde (en eventueel geanalyseerde) data dus ook kunnen versturen.

IoT-apparaten zijn apparaten die met elkaar communiceren en zelf acties ondernemen zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn. Een voorbeeld: in plaats van te wachten tot jij de temperatuur aanpast, kan je slimme thermostaat dit automatisch doen. Dankzij slimme apparaten kunnen we dus allerlei taken automatiseren.

Meer lezen over slimme apparaten?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Voorbeelden: Sensoren, IoT, Big Data en AI in slimme oplossingen
Slimme oplossingen voor grote problemen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: