Technologische hulpmiddelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers ontlasten met technologische hulpmiddelen

Door mantelzorgers kunnen mensen tegenwoordig vaak langer comfortabel en veilig thuis blijven wonen. Mantelzorgen is echter zwaar. Alhoewel het in de behoeften voorzien van een naaste bevredigend kan zijn, kan mantelzorgen ook leiden tot stress. Hoe kunnen we deze mensen ondersteunen? Onder meer met technologische hulpmiddelen.

Dit is waarom mantelzorgers tegenwoordig onmisbaar zijn

Voordat we ingaan op die technologische hulpmiddelen gaan we eerst wat dieper in op het mantelzorgen. Waarom zijn deze mensen (tegenwoordig) onmisbaar? Het aantal mensen met een zorgvraag groeit, terwijl het zorgbudget krimpt. Zodoende wordt er verwacht dat mensen met een zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat zij een beroep doen op de eigen omgeving, bijvoorbeeld door een mantelzorger in te schakelen.

Gelukkig willen veel mensen ook het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgen kan daar aan belangrijke bijdrage aan leveren. Door de veranderingen in de zorg heeft mantelzorgen echter dus wel een minder vrijwillig karakter gekregen.

Mantelzorgers ervaren veel zorgstress en dat is slecht

Mantelzorgers bieden hun partner, ouder of andere naaste ondersteuning bij fysieke zorg, emotionele problematiek en crisismanagement. Ook helpen zij hen connecties met anderen te behouden en beslissingen te nemen. Zoals gezegd kan het bevredigend zijn om te kunnen voorzien in de behoeften van een naaste. Een mantelzorger voelt zich hierdoor nuttig, waardoor het vertrouwen in het eigen kunnen kan toenemen. Ook kan mantelzorgen de band met de naaste versterken.

Mantelzorgen kan echter ook leiden tot stress en andere klachten, zoals depressieve gevoelens, vermoeidheid, slapeloosheid, maagproblemen en woede. Mantelzorgen kan ook ten koste gaan van iemands sociale leven en heeft zijn weerslag op gezond gedrag, zoals goed eten, bewegen en ontspannen. Hierdoor is een mantelzorger kwetsbaarder voor bijvoorbeeld griep, hoge bloeddruk en diabetes.

Waarom we mantelzorgers zoveel mogelijk willen ontlasten

In de praktijk voelt de meerderheid van de mantelzorgers zich tamelijk tot zeer belast. Het is belangrijk om deze mensen te ondersteunen. Op die manier waarborgen we niet alleen hun eigen gezondheid, maar verlengen we ook de periode dat mensen die zij verzorgen thuis kunnen blijven wonen.

De ondersteuning moet zich richten op het beter kunnen omgaan met de zorgvrager, het behouden van de draagkracht van de mantelzorger, het voorkomen van te zware belasting en overbelasting, en het verlichten van de zorgtaken. Dit kan onder meer bereikt worden met technologische hulpmiddelen.

Mantelzorgers ontlasten met technologische hulpmiddelen

We zetten een aantal voorbeelden van dit soort technologische hulpmiddelen op een rijtje: slimme apparaten (thermostaat, raamdecoratie, medicijndoos), dwaaldetectie, alarmknoppen, beeldbellen, elektronische sloten en trackers. Met dit soort hulpmiddelen kunnen we mensen met een zorgvraag comfortabeler thuis laten wonen én hun veiligheid vergroten.

Ook voor een mantelzorger kan de implementatie van technologie bij hun geliefde een grote impact hebben. Veel technologische hulpmiddelen hebben een grote impact op de zelfredzaamheid van de bewoner. Ook is het voor een mantelzorger natuurlijk een geruststellend idee dat hun geliefde comfortabel en veilig is. Belangrijk daarbij is dat technologie te allen tijden aanwezig is.

Mantelzorgers ontlasten met onze oplossing: LaCoTA

Als voorbeeld lichten we graag LaCoTA uit. LaCoTA werkt met de comforttABLEt. De comforttABLEt is sterk genoeg om mee te kunnen internetten en beeldbellen. Ook kunt u foto’s en films bekijken, social media afstruinen en eenvoudige spelletjes spelen. Wat de comforttABLEt bijzonder maakt, is echter dat u er eenvoudig al onze thuistechnologie en e-health-oplossingen mee aan kunt sturen. Op die manier maakt u van uw huis direct een smart home.

Wat kan 3Bplus betekenen voor mantelzorgers?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen voor mantelzorgers? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: