Invloed van de mens op klimaatverandering

Ondanks wetenschappelijk bewijs dat door het verbranden van fossiele brandstoffen, en het kappen en platbranden van bossen de mens bezig is het klimaat dusdanig te veranderen dat het voortbestaan van alle organismen in gevaar is gekomen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. In dit eerste artikel in deze serie gaan we dieper in op de invloed van de mens op klimaatverandering. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

windmolens natuur milieu groene stroom klimaatverandering duurzaamheid

Invloed van de mens op klimaatverandering

In ontwikkelde landen is meer dan 40% van de koolstofuitstoot afkomstig vanuit privéreizen en huishoudelijk energiegebruik.  Er is duidelijk sprake van invloed van de mens op klimaatverandering. Zeker aangezien dit percentage nog minus indirect energieverbruik is door de aanschaf van goederen en services. Daarnaast is steun voor – of verzet tegen – voorgestelde acties in het kader van klimaatverandering door overheid, industrie, organisatie of individu afhankelijk van de heersende publieke opvattingen over klimaatverandering en de oorzaken hiervan. Klimaatrelevante individuele beslissingen staan zodoende centraal in (de aanpak van) klimaatverandering. Op dit moment is betrokkenheid van het publiek met de klimaatverandering echter beperkt, met een stijgende vraag naar energie voor zowel huishoudelijk gebruik als transport.

Klimaatverandering door menselijke activiteit

In de wetenschap heerst overeenstemming wat betreft de invloed van de mens op klimaatverandering. En de noodzaak van dringende en aanhoudende actie om de ergste consequenties te vermijden. Publieke opinie blijft echter gemist. Een grote proportie mensen gelooft dat er  invloed van de mens op klimaatverandering is, maar even zo goed zijn er mensen (met een sterke stem) die niet geloven dat mensen een rol spelen bij de vormgeving van het klimaat. Deze controverse omtrent de opwarming van de aarde verwijst naar een verscheidenheid van geschillen – aanzienlijk meer uitgesproken in de populaire media dan in de wetenschappelijke literatuur – over de aard, oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde. Wat betreft een gepaste reactie is er nog minder overeenstemming, zo vindt een klein gedeelte van het publiek dat belasting op gas en elektriciteit omhoog moet, maar is een ruime meerderheid voor het instellen van limieten wat betreft CO2-uitstoot door bedrijven. Dit artikel is onderdeel van een serie.Lees meer:Deel 2 – Waarom doen we niets aan klimaatverandering? Deel 3 – Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens Deel 4 – Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen Infographic – Waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering?Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen klimaatverandering

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: