Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Virtual Reality in de zorg: infographic

In deze infographic bespreken we VR (Virtual Reality) in de zorg. We behandelen in deze infographic onder meer in op de training van vaardigheden, het minimaliseren van handicaps en het verbeteren van (geestelijk) welzijn.

Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: VR-toepassingen in de zorg

Virtual Reality: Toepassingen in de zorg

De opkomst van VR wordt vooral voortgestuwd door de markt voor computerspellen, maar met dezelfde technologie is meer mogelijk, ook voor de zorg. Van pijnbestrijding tot exposuretherapie, en educatie en revalidatie. Zeker nu de overheid aanstuurt op efficiëntere behandelingen biedt VR een duidelijke kans om zorg beter én goedkoper te maken. 

  • Wat is virtual reality?: Met VR is het mogelijk om beelden in drie dimensies te projecteren. VR zorg ervoor dat je een virtuele wereld kunt creëren die nauwelijks meer te onderscheiden is van de werkelijkheid.
  • Training in de zorg: VR wordt steeds vaker ingezet als trainingstool. Het geeft de mogelijkheid (wetenschappelijke) verschijnselen op een dusdanige wijze weer te geven dat deze beter begrepen kunnen worden. VR wordt daarnaast gebruikt op het gebied van remote telechirurgie.
  • Pijn en revalidatie: VR kan door middel van afleiding een uitkomst zijn voor pijnbestrijding. Ook voor revalidatietherapie kan VR uitkomst bieden. Daarnaast kunnen mensen die langdurig in het ziekenhuis liggen of de deur niet (veel) uitkomen, VR gebruiken om andere locaties te bezoeken. 
  • Psychotherapie: Een van de bekendste toepassingen van VR betreft de behandeling van angststoornissen. Ook zijn er VR-toepassingen voor depressie, psychoses en sociale problemen. VR kan verder ingezet worden bij de naasten van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking om hen zich te laten verplaatsen in een ander. 
  • VR voor ouderen: VR is in ruime mate geschikt voor ouderen. De veilige omgeving, de intuïtieve interactie en de hoge mate van aanpasbaarheid bieden mogelijkheden. Denk aan rehabilitatie, cognitieve vaardigheden, verminderen van eenzaamheid. Een specifieke VR-toepassing betreft het gebruik bij reminiscentietherapie.

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is VR (Virtual Reality): een introductie
Deel 2 – VR in de zorg – training, exposure en meer
Deel 3 – VR in de ouderenzorg – zelfstandigheid, welzijn en meer
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen VR

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: