ICT-trends: Artificial Intelligence blijft zich doorontwikkelen

Vandaag kijken we opnieuw naar een onderzoek van Supply Value: het IT Trendsonderzoek, via Computable. Via het onderzoek worden tien belangrijkste ICT-trends voor het komende jaar in kaart gebracht. De zevende trend in de lijst is het Artificial Intelligence (AI).

Wat is het Artificial Intelligence (AI)?

Heel kort door de bocht is Artificial Intelligence (AI) intelligentie tentoongesteld door machines. De term AI wordt vaak toegepast wanneer een machine cognitieve functies nabootst die geassocieerd worden met de mens, zoals leren en probleem oplossen. Onder AI valt onder meer technologie die menselijke prestaties probeert te emuleren door te leren, zijn eigen conclusies trekt, complexe inhoud begrijpt, natuurlijke dialogen met mensen aangaat, menselijke cognitieve prestaties verbetert of mensen vervangt bij de uitvoering van taken.

Is het Internet of Things hetzelfde als AI?

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smartphone social media

Iedereen wil met AI aan de slag

Alle respondenten aan het onderzoek zijn bekend met AI. Veel van hen geven aan er komend jaar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en bijna zeventig procent geeft daar zelfs redelijk tot veel prioriteit aan. Het is zodoende niet verwonderlijk dat de wereldwijde investering in AI-systemen in 2023 op 98 miljard dollar geschat wordt. Ter vergelijking: dit jaar gaat het om 47 miljard dollar. Des te opmerkelijker is dat slechts veertig procent van de respondenten aangeeft ‘redelijk bekend’ tot ‘expert’ te zijn op het gebied van AI.

AI is gemeengoed geworden in ons leven

Dit resultaat is weinig opvallend: de ontwikkeling van AI is de afgelopen jaren enorm snel gegaan. Dat betekent dat we veel toepassingen al als standaardtechnologie zijn gaan zien. Denk bijvoorbeeld aan de gezichtsherkenning om je telefoon te ontgrendelen via Computer Vision of de spamfilter van je mailbox. AI blijft zich ook in de toekomst doorontwikkelen. Het gaat dan onder meer om de stap van natural language processing naar conversational AI, dat een grote rol kan spelen op het gebied van klantenservice.

Trends in online communicatie voor 2020.

Veel interesse, maar weinig prioriteit?

De verwachting is dat de toepassing van op AI gebaseerde technologieën zal verdrievoudigen in 2021. Het gaat dan onder meer om AI-assistenten, die je een hoop administratieve taken uit handen kunnen nemen, zoals het bijhouden van afspraken op je agenda. Zodoende is het opvallend dat AI als trend in het onderzoek flink in populariteit is gedaald: van plek 3 in 2019 naar plek 7 in 2020. Minder dan een kwart van de respondenten geeft aan ‘veel’ tot ‘heel veel’ prioriteit aan AI te zullen geven in het komende jaar. In 2019 was dat nog meer dan veertig procent was.

AI zorgt ook voor complexe vraagstukken

Hoe kunnen we de snelle doorontwikkeling rijmen met deze afname in prioriteit? Mogelijk heeft dat te maken met een probleem bij veel organisaties: AI levert pas echt waarde op wanneer de randvoorwaarden op orde zijn. Denk daarbij aan een goede manier om data te verzamelen én te beveiligen. AI zorgt op die manier voor complexiteit voor bedrijven, zoals vraagstukken op het gebied van cybersecurity en privacy.

Eerder bespraken we ook de zesde trend in de lijst met ICT-trends: het Internet of Things (IoT).

Meer lezen over dit onderwerp?

Mogelijk vind je deze artikelen ook interessant:

Artificial Intelligence ingezet om Romeinse keizers te reconstrueren
Hoe Internet of Things en Artificial Intelligence bijen kunnen redden
Van cybersecurity naar cyberveerkracht met Artificial Intelligence
Artificial Intelligence wordt (te) vaak als blank geportretteerd

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: