De huidige staat van AI (Artificial Intelligence)

In deze serie artikelen wordt gekeken naar AI (Artificial Intelligence; of Kunstmatige Intelligentie, KI). In dit artikel wordt ingegaan op de huidige staat van AI. Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen.

De huidige staat van AI – AI in ons dagelijks leven

AI verandert op dit moment al ons dagelijks leven op een manieren die onze gezondheid, veiligheid en productiviteit verbeteren. In feite groeien AI-toepassingen in scholen, huizen en ziekenhuizen al in een versneld tempo. Grote universiteiten wijden afdelingen aan AI, en technologiebedrijven zoals Apple, Facebook, Google, IBM en Microsoft spenderen flink om AI-applicaties te verkennen. Zelfs Hollywood maakt gebruik van AI-technologie. AI is op dit moment al ingebed in mainstream, strategisch belangrijke systemen. Het gebied verschuift van het simpelweg bouwen van systemen die intelligent zijn naar de opbouw van intelligente systemen die zich bewust zijn van de mens en daarnaast betrouwbaar zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De huidige staat van artificial intelligence

De huidige staat van AI – voortgang in AI

Het onderzoek dat de AI-revolutie aanwakkert, verandert snel. Bovenal is er de vooruitgang in machinaal leren, gestimuleerd door onder meer de opkomst van de digitale economie, die zowel voorziet in en gebruik maakt van grote hoeveelheden gegevens. Andere factoren zijn onder meer de opkomst van cloud computing resources en de consumentenvraag naar diensten als spraakherkenning en navigatie-ondersteuning. Machinaal leren is sterk aangemoedigd door de indrukwekkende empirische successen van kunstmatige neurale netwerken. Deze worden nu getraind kunnen met grote datasets en grootschalige computing. Deze aanpak staat bekend als diep leren.

De sprong in de prestaties van informatieverwerkingsalgoritmes ging gepaard met aanzienlijke vooruitgang in hardware-technologie voor basishandelingen. Zoals sensing, waarneming en objectherkenning. Nieuwe platformen en markten voor data-gedreven producten, en de economische stimuleringsmaatregelen om nieuwe producten en markten te vinden, hebben vooruitgang in onderzoek gestimuleerd. Nu het een centrale kracht in de samenleving wordt, verschuift AI in de richting van de bouw van intelligente systemen die effectief kunnen samenwerken met mensen. En die meer in het algemeen bewust zijn van de mens, met inbegrip van het ontwikkelen van interactieve en schaalbare manieren waarmee mensen robots kunnen onderwijzen.

In het volgende artikel wordt ingegaan op de (deel)gebieden waarop de ontwikkeling van AI zich op dit moment voornamelijk richt.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Infographic – Een eerste kennismaking met Artificial Intelligence (AI)
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: