Hoe werken wearables – draagbare IoT-technologie uitgelegd

Je zou kunnen zeggen dat wearables al sinds de 13e eeuw bestaan. Toen werd namelijk de bril uitgevonden. Of neem uurwerken die klein genoeg zijn om te worden gedragen. Deze bestaan al sinds ongeveer 1500. Als we het over wearables hebben, dan bedoelen we echter moderne draagbare technologie. Anders gezegd: als er geen technologie wordt toegepast, is het geen wearable. Omdat een wearable dus een stukje draagbare technologie is, kijken we in dit artikel naar de werking. Hoe werken wearables eigenlijk?

NB In het volgende artikel kijken we naar de verschillende soorten wearables. Je zult daar zien dat bijvoorbeeld ook VR-brillen en AR-brillen tot wearables gerekend worden. Het gaat ons nu echter specifiek om de wearables die verbonden zijn met het Internet of Things (IoT).

Wearables als onderdeel van het Internet of Things

Wearables maken deel uit van wat ook wel de uit van de zogenaamde quantified-self-beweging genoemd wordt. Het gaat daarbij om toepassen van technologie – die continu gegevens meet verzamelt en verwerkt – bij allerlei aspecten van je leven. Dat verzamelen van data gebeurt vaak zonder dat je er zelf opdracht voor hebt gegeven of zelfs maar weet van hebt. Wearables maken via deze weg deel uit van het Internet of Things (IoT). Het gaat bij het IoT om met het internet verbonden technologie, die middels sensoren data verzamelt, bijvoorbeeld over je lichaam of omgeving. Deze data wordt geregistreerd en (vaak) geanalyseerd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smartwatch sportswatch

Wearabels verzamelen data met sensoren

Met sensoren verzamelen wearables gegevens over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen. Denk bijvoorbeeld aan sensordata in de vorm van locatie, geluid, of vochtigheid, en verschillende metingen van ons lichaam. Wearables hebben een ingebouwde (draadloze) connectiviteit, zodat ze verbonden kunnen worden met het internet en gegevens kunnen uitwisselen, ook met elkaar.

De verzamelde data analyseren

Met deze IoT-wearables leggen we dus (continue) meetwaarden van sensoren vast. Deze data bevat een schat aan informatie! Om daarvan te profiteren, moeten we de data echter wel analyseren. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld trends herkennen en voorspellingen doen. De analyse van data vindt soms plaats in de wearables zelf, maar meestal wordt de data verzonden, bijvoorbeeld naar de cloud. Wearables versturen deze data bijvoorbeeld via het mobiele netwerk of via wifi.

De data-analyse kan heel eenvoudig zijn, zoals controleren of je hartslag binnen een acceptabel bereik ligt. Als er ingewikkelde analyses nodig zijn, wordt er een beroep gedaan op Artificial Intelligence (AI). De geanalyseerde data wordt vervolgens gebruikt om (intelligente) acties uit te voeren. Daarbij is niet eens altijd input van de gebruiker nodig; de acties worden autonoom uitgevoerd. Zodoende noemen we IoT-wearables ook wel eens slimme apparaten.

IoT-wearables in de gezondheidszorg

Je vindt IoT-wearables bijvoorbeeld veel terug in de gezondheidszorg. Met behulp van draagbare technologie kunnen we bijvoorbeeld de monitoring van patiënten verbeteren. Met draagbare technologie kunnen artsen op afstand en in real-time de gezondheidstoestand van een patiënt volgen en ernaar handelen. De arts kan in kortere tijd veel meer patiënten analyseren, en sneller patronen herkennen en de behandeling aanpassen. Bij een noodgeval kan er vervolgens automatisch contact gemaakt worden met hulpdiensten. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Wat zijn wearables: een introductie
Van smartwatches tot VR-brillen; welke soorten wearables zijn er?
De voordelen van wearables
De nadelen van wearables

Voorbeelden van wearables in de gezondheidszorg
Voordelen van wearables in de gezondheidszorg
Zo veranderen wearables de gezondheidszorg

Bronnen
Business Insider
GCFGlobal
How Stuff Works
Internet of Things Nederland
Techopedia
Wareable
WearablesMagazine

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: