Een smart city vraagt om de juiste infrastructuur

Een smart city is een stad waarin door inzet van nieuwe technologieën en toepassingen (Internet of Things, data science) de kwaliteit van leven wordt verhoogd. Dat klinkt fantastisch! Het is voor de meeste gemeentes echter nog niet helemaal duidelijk hoe je een slimme stad maakt… Wel is duidelijk dat een slimme stad in ieder geval niet zonder de juiste infrastructuur kan.

Wat is een smart city?

Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren. Een smart city moet kort gezegd een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Om deze doelstellingen te behalen, gebruikt een smart city (slimme) technologie en data. Door slim gebruik te maken van technologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues.

Vijf nieuwe trends op het gebied van technologie in smart cities.

Hoe komen we tot een slimme stad?

Om tot een smart city te komen, moeten er eerst een aantal vragen beantwoord worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag wie de transitie naar de slimme stad regisseert en op welke manier. Ook is het bijvoorbeeld belangrijk om te bepalen hoe we om willen gaan met data. Wie is de eigenaar van welke data en in hoeverre wordt verzamelde data openbaar gemaakt?

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart city slimme stad verkeer transport logistiek weg mobiliteit

De infrastructuur in een smart city

Er moeten echter ook praktische vragen gesteld worden, bijvoorbeeld over het realiseren van de benodigde infrastructuur. Als we dieper op die infrastructuur inzoomen, zijn er (volgens Stadszaken) vier lagen nodig.

  1. Internet of Things: Internet of Things-apparaten verzamelen data over de actuele toestand in de stad. Het gaat dan onder meer om luchtkwaliteit, geluidsniveaus, verkeersdoorstroming en beschikbare parkeerplaatsen.
  2. Netwerk: Er zijn verschillende telecommunicatienetwerken nodig om de communicatie verzorgen tussen de IoT-apparaten onderling, en de plek waar de data verwerkt en opgeslagen wordt. Om gebruikt te worden in smart city-toepassingen moet de data namelijk nog wel verwerkt worden. Ook moet er uiteraard stuurdata naar de apparaten gestuurd worden, zodat bijvoorbeeld verkeerslichten en informatieborden aangepast kunnen worden.
  3. Data: In de datalaag wordt de data van allerlei IoT-apparaten en allerlei andere databronnen samengevoegd. De samenvoeging van data maakt het (via datascience) mogelijk om verbanden te leggen tussen verschillende gebeurtenissen.
  4. Toepassingen: Smart city-toepassingen gebruiken de geanalyseerde data uit de datapool op een slimme manier. Bijvoorbeeld om conclusies te trekken over de actuele situatie in de stad en op basis daarvan bij te sturen. Denk aan het gericht onderweg sturen van vuilniswagens wanneer de vuilcontainers vol zijn en het omleiden van verkeer wanneer de luchtkwaliteit slecht is.

Belemmeringen voor de komst van smart cities.

Infrastructuur vraagt om investeringen

De juiste infrastructuur is een cruciaal onderdeel van welke slimme stad dan ook. Om die infrastructuur te realiseren, zijn er in veel gevallen nog wel investeringen nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van 5G, glasvezel en wifi.

Ook kan bestaande infrastructuur gebruikt worden. Neem bijvoorbeeld de straatverlichting. Uit onderzoek van TNO (via Vastgoedmarkt) is gebleken dat de slimme lantaarnpaal een essentiële rol kan spelen in het realiseren van een slimme stad. Dit heeft ermee te maken dat deze al grootschalig in steden aanwezig is, voorzien wordt van stroom en vaak ook een paar meter de lucht in steekt. Zodoende kunnen er meerdere toepassingen aan worden gekoppeld.

We vertellen je graag meer over wat wij op het gebied van telecommunicatienetwerken voor je kunnen betekenen. Neem gerust contact met ons op.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Wat 5G voor Internet of Things-oplossingen betekent
Zo kan technologie de overheid ondersteunen
Voorbeelden van IoT-toepassingen in slimme gebouwen
De anatomie van een smart city gevangen in een infographic

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: