Cybersecurity: Wat is cybersecurity?

Wat is cybersecurity: een definitie van cybersecurity

Wat is cybersecurity? In dit artikel leggen we je graag uit wat cybersecurity is. We geven een definitie en gaan via verschillende vragen dieper op de betekenis in. Zie het als een uitleg voor dummies.

Wat is cybersecurity: de betekenis van cybersecurity

Wat is cybersecurity? Heel kort door de bocht is cybersecurity simpelweg het beschermen van je systemen, netwerken, programma’s, bestanden en data tegen allerlei digitale aanvallen, oftewel: cyberaanvallen. Het gaat daarbij om beveiligingsmaatregelen die cybercrime helpen voorkomen of in ieder geval helpen beperken, én om het herstellen van schade die ontstaat wanneer een aanval toch slaagt.

Wat is cybersecurity en wat is het verschil met IT-security?

In de volksmond zullen veel mensen hetzelfde bedoelen met cybersecurity en IT-security. Als je heel secuur wilt zijn, is er echter wel degelijk een verschil tussen de termen. Met de term ‘cyber’ duiden we alles aan dat met internet te maken heeft. Cybersecurity gaat dus om het beschermen van online systemen. IT-security is een bredere term, die zowel op online als offline systemen kan slaan. Toch hoor je in de praktijk vrijwel alleen over cybersecurity en weinig over IT-security. Dat komt omdat de meeste dreiging natuurlijk van buitenaf, via het internet, komt. 

Wat is cybersecurity? We geven een definitie als antwoord op de vraag ‘wat is cybersecurity’.

Wat is cybersecurity uitgelegd met de BIV-driehoek

Cyberaanvallen vormen een gevaar voor de Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van je systemen, netwerken, programma’s, bestanden en data. We noemen dit in Nederland ook wel de BIV-classificatie. In het Engels spreekt men over CIA: Confidentiality, Integrity en Availability.

Wat betekent die BIV-classificatie? Met Beschikbaarheid bedoelen we de toegankelijk van die systemen, netwerken, programma’s, bestanden en data voor gebruikers. Integriteit heeft te maken met betrouwbaarheid en volledigheid. Vertrouwelijkheid betekent ten slotte dat enkel geautoriseerde gebruikers toegang krijgen.

Cyberaanvallen vormen een gevaar voor de BIV-driehoek. Een ransomware-aanval heeft bijvoorbeeld impact op de beschikbaarheid, een virus kan de integriteit van gegevens in gevaar brengen en spyware kan de vertrouwelijkheid schaden.

Je kunt niet alleen de soorten cybercrime indelen aan de hand van de BIV-driehoek, dat geldt ook voor cybersecurity-maatregelen: een back-up in de cloud zorgt voor verbeterde beschikbaarheid, en met een sterk wachtwoord zorg je ervoor dat je data integer en vertrouwelijk blijft. 

Wat is cybersecurity en waarom is het belangrijk?

Wat is cybersecurity? Cybersecurity beschermt dus tegen schade door cybercrime. ‘Schade’ is echter een breed begrip. Om tot een definitie van cybersecurity te komen, is het belangrijk om te bepalen wat we met schade bedoelen. Het kan gaan om financiële schade, bijvoorbeeld omdat een cyberaanval de normale bedrijfsprocessen frustreert of omdat er losgeld wordt gevraagd. Met ‘schade’ bedoelen we echter ook gegevensdiefstal of reputatieschade. Omdat een cyberaanval dus grote gevolgen kan hebben, is het belangrijk cybersecurity serieus te nemen. 

Wat is cybersecurity: wat kan 3Bplus voor je doen?

Wat is cybersecurity? We hopen die vraag in dit artikel beantwoord te hebben. We hebben een definitie gegeven en vertelt over de betekenis van de term. In dit artikel voor beginners vertelden we je verder waarom cybersecurity belangrijk is, waarom hackers je aanvallen en waarom het belangrijk is om beschermende maatregelen te nemen. Wil je meer weten over het beveiliging van je bestaande systemen, netwerken, programma’s en data? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor vragen over het beveiligen van bijvoorbeeld de cloud, 5G en Internet of Things (IoT) staan we altijd vrijblijvend tot je beschikking.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: