Data privacy: een beknopte inleiding op data privacy

Data privacy: dit is alles dat je moet weten over data privacy

In dit artikel kijken we naar data privacy. Wat is gegevensprivacy en wat is het verschil moet gegevensbeveiliging? Ook gaan we in op de vraag waarom privacy zo belangrijk is. Ten slotte
behandelen we de huidige wetgeving.

Wat is data privacy: een korte definitie van gegevensprivacy

Het is niet alleen belangrijk om data te beschermen tegen (externe) dreigingen, zoals hackers. Het is ook zaak te bepalen welke data gedeeld mag worden en met wie. Data privacy heeft betrekking op de juiste omgang met (vertrouwelijke) gegevens, zoals persoonsgegevens en financiële gegevens. Het gaat specifiek om de manier waarop deze gegevens verzameld, opgeslagen, beheerd en gedeeld worden met derden. Gegevensprivacy betekent over het algemeen dat een persoon zelf moet kunnen bepalen wanneer, hoe en in welke mate zijn of haar informatie wordt gedeeld met anderen.

Wat is het verschil tussen data privacy en data beveiliging?

Gegevensprivacy is geen gegevensbeveiliging. Bedrijven denken soms ten onrechte dat het beveiligen van persoonlijke en gevoelige gegevens tegen hackers automatisch betekent dat ze ook voldoen aan dataprivacy. Dit is echter niet het geval. Gegevensbeveiliging beschermt gegevens tegen aanvallen van hackers, terwijl gegevensprivacy te maken heeft met de manier waarop gegevens worden verzameld, gedeeld en gebruikt. Wel is gegevensbeveiliging onderdeel van privacy. Het beschermen van gebruikersgegevens en gevoelige informatie tegen hackers vormt een eerste stap om deze gegevens privé te houden. Het is niet mogelijk om dataprivacy te garanderen zonder een solide beveiliging.

Een inleiding op data privacy: alles dat je moet weten over data privacy.

Waarom is het belangrijk aandacht te schenken aan data privacy?

Het is belangrijk om als bedrijf aandacht te schenken aan dataprivacy. Niet alleen is het sinds de invoering van onze privacywetgeving simpelweg een vereiste, ook betekent het aandachtig omgaan met dataprivacy (hopelijk) dat er minder privacyschendingen zullen plaatsen. Nog los van het feit dat het voor klanten natuurlijk heel vervelend is als hun gegevens niet privé gehouden worden, wil je als bedrijf ook hun vertrouwen niet verliezen. Sterker nog: het extra voorzichtig omgaan met data kan zelfs een concurrentievoordeel opleveren. Het betekent namelijk hogere kwaliteit van gegevens, verbeterde klantervaring en een grotere aantrekkingskracht van je merk.

Dit zijn de gevaren van inbreuken op je data privacy

Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren worden misbruikt als ze niet privé worden gehouden of als mensen niet de mogelijkheid hebben om te controleren hoe hun informatie wordt gebruikt:

  • Criminelen kunnen persoonsgegevens gebruiken om gebruikers te bedriegen of lastig te vallen
  • Bedrijven kunnen persoonsgegevens verkopen aan adverteerders of andere externe partijen zonder toestemming van de gebruiker
  • Wanneer de activiteiten van een persoon worden gevolgd en gecontroleerd, kan dit hun vermogen om zich vrij te uiten beperken

Nederlandse wetgeving om je data privacy beter te beschermen

Je moet je recht op privacy kunnen uitoefenen wanneer je dat wilt. Dit is inmiddels erkend door allerlei overheden en heeft gezorgd voor verschillende wetten voor gegevensbescherming. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetten zijn bedoeld om mensen controle over hun gegevens terug te geven.

Veel van deze wetten nemen een aantal privacybeginselen als basis. We zetten ze op een rijtje:

  • Beperking van gegevensverzameling: Er moeten grenzen zijn aan de hoeveelheid persoonsgegevens die kunnen worden verzameld
  • Doelspecificatie: Het gebruik van persoonsgegevens moet worden gespecificeerd
  • Gebruiksbeperking: Gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor is gespecificeerd
  • Gegevenskwaliteit: Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en gerelateerd zijn aan het doel waarvoor ze worden gebruikt
  • Veiligheidswaarborgen: gegevens moeten veilig worden bewaard
  • Openheid: Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens mag niet geheim worden gehouden voor individuen
  • Rechten individu: Individuen hebben het recht om te weten wie hun persoonsgegevens heeft, om hun gegevens op te vragen, en om hun persoonsgegevens te laten corrigeren of te wissen

Data privacy: wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van data privacy? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: