Cybersecurity Nederland: de stand van zaken in ons land

Cybersecurity Nederland: een blik op de stand van onze cybersecurity

In dit artikel kijken we naar Cybersecurity Nederland. Hoe doordrongen zijn consumenten, bedrijven en onze overheid van het belang van cybersecurity? En hoe doet Nederland het op het gebied van cybersecurity?

Cybersecurity Nederland: wat zijn cybersecurity en cybercrime?

Onze ICT-systemen zijn cruciaal voor onze samenleving. Die toenemende afhankelijkheid van ICT maakt onze samenleving echter wel steeds kwetsbaarder voor uitval en misbruik. Zodoende is cybersecurity van groot belang. Cybersecurity is het beschermen van je systemen, netwerken, programma’s, bestanden en data tegen cyberaanvallen. Om onze cybersecurity te verbeteren, moeten consumenten, overheid en bedrijfsleven samen optrekken.

Cybersecurity Nederland: consumenten maken zich weinig zorgen

Wereldwijd blijft het aantal cyberaanvallen nog altijd snel toenemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor zogenoemde ransomware-aanvallen, die we steeds vaker zien, ook bij Nederlandse bedrijven. Helaas lijkt de interesse in cybersecurity echter achter te blijven. Wat heet: de Nederlandse bevolking maakt zich over het algemeen niet of nauwelijks zorgen om zijn digitale veiligheid. Dat geldt ook voor jonge mensen, die toch te midden van het technologische tijdperk geboren zijn.

Cybersecurity Nederland: de stand van zaken wat betreft cybersecurity Nederland.

Cybersecurity Nederland: de risico’s voor bedrijven nemen toe

Ook voor bedrijven neemt het risico van cybercrime toe. Bedrijven zijn immers op steeds meer manieren verbonden met internet. Het gaat dan niet enkel om devices zoals laptops, maar ook Internet of Things-apparaten en ontwikkelingen als het werken in de cloud. Of neem het toegenomen thuiswerken: om werknemers hun werk te kunnen laten uitvoeren, moeten ze vaak vanuit huis verbinding maken met het bedrijfsnetwerk. En dat betekent allemaal extra (en minder goed beveiligde) ingangen voor hackers om bij een bedrijf binnen te komen.

Cybersecurity Nederland: bedrijven investeren meer in cybersecurity

Al deze ontwikkelingen vragen om extra waakzaamheid voor de veiligheid van klantdata en bedrijfsgegevens. Gelukkig investeren Nederlandse bedrijven – zeker sinds de coronapandemie –  steeds meer in cybersecurity. Een steeds groter gedeelte van het IT-budget wordt gebruikt voor de digitale veiligheid. Deze toename laat zien dat bedrijven steeds meer doordrongen raken van het risico van cybercrime én het belang van cybersecurity.

Cybersecurity Nederland: ons land doet het best aardig…

Uit onderzoek blijkt dat Nederland op dit moment tot de top 10 beste landen ter wereld behoort als het op cybersecurity aankomt. Bij dit soort onderzoeken wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aantal aanvallen met ransomware, het aantal mobiele telefoons dat besmet is met malware én de algehele voorbereiding die het land in kwestie getroffen heeft om zich te beschermen tegen cybercrime. Nederland wordt in dit soort rankings eigenlijk alleen standaard voorbijgestreefd door de Scandinavische landen.

Cybersecurity Nederland: maar het kan altijd nog een stuk beter

Er zijn in Nederland een aantal instanties die zich bezighouden met cybersecurity. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zorgt bijvoorbeeld, in samenwerking met politie, justitie, inlichtingendiensten en bedrijven, voor digitale veiligheid in Nederland. Binnen het NCSC wordt expertise, uit zowel publieke als private sectoren, bij elkaar gebracht. Het NCSC publiceert bijvoorbeeld jaarlijks een cybersecuritybeeld voor Nederland. Daaruit blijkt dat Nederland wat betreft weerbaarheid tegen cybercrime toch nog een grote slag moet maken.

Cybersecurity Nederland: wat kan 3Bplus voor je betekenen?

In dit artikel keken we naar cybersecurity Nederland. Er zijn in ons land ook tal van bedrijven die zich bezighouden met het vergroten van cybersecurity, waaronder ook 3Bplus. Wil je meer weten over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van beveiliging van je systemen, netwerken, programma’s en data? Neem dan gerust contact met ons op. Ook voor vragen over het beveiligen van bijvoorbeeld de cloud, 5G en Internet of Things (IoT) staan we altijd vrijblijvend tot je beschikking.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: