Met ons energiemeetsysteem beklim je de CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder: niveaus omhoog met onze meetsystemen

Met de CO2 Prestatieladder kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot verminderen. Dat begint met meten. Onze meetsystemen voor stroom en brandstof helpen je de ladder beklimmen.

Wat is de CO2 Prestatieladder en wat zijn de niveaus?

De CO2 Prestatieladder is een certificeringssysteem dat bedrijven helpt om hun CO2-uitstoot te verminderen. CO2 Prestatieladder certificering is ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en is gebaseerd op vijf niveaus van certificering, waarbij hogere niveaus een hogere mate van CO2-reductie aangeven.

De CO2 Prestatieladder niveau zijn als volgt:

  1. Inzicht: Het bedrijf heeft inzicht in de eigen CO2-uitstoot en heeft deze in kaart gebracht in een CO2-voetafdruk.
  2. Reductie: Het bedrijf heeft concrete doelstellingen opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen en heeft maatregelen genomen om deze doelstellingen te bereiken.
  3. Transparantie: Het bedrijf rapporteert op transparante wijze over de CO2-uitstoot en de genomen maatregelen om deze te verminderen.
  4. Participatie: Het bedrijf betrekt actief de ketenpartners bij de CO2-reductie en werkt samen met hen om de uitstoot te verminderen.
  5. Ketenanalyse: Het bedrijf heeft een volledige ketenanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de gehele keten en werkt samen met ketenpartners om de uitstoot te verminderen.

Waarom gecertificeerd worden op de CO2 Prestatieladder?

Bedrijven kunnen door middel van CO2 Prestatieladder certificering aantonen welk niveau van de CO2 Prestatieladder zij hebben behaald. Om gecertificeerd te worden, moet je als bedrijf voldoen aan de eisen van het betreffende niveau waarvoor je gecertificeerd wilt worden.

Welk CO2 Prestatieladder niveau een bedrijf heeft behaald, wordt steeds vaker toegepast bij het gunnen van aanbestedingen, waarbij bedrijven met een hogere CO2 Prestatieladder certificering vaak een voordeel hebben. Hierdoor wordt het voor bedrijven aantrekkelijk om te investeren in CO2-reductie.

De CO2 Prestatieladder: met ons energiemeetsysteem beklim je de CO2 Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder beklimmen: meten zorgt voor inzicht

Met onze meetsystemen kunnen we je helpen om de CO2 Prestatieladder te beklimmen. De eerste stap bij CO2 Prestatieladder certificering is immers om de benodigde informatie en documentatie te verzamelen en een CO2-voetafdruk op te stellen. Hiervoor moet je je energie- en emissieverbruik in kaart brengen. Ook moet er een reductieplan worden opgesteld met daarin maatregelen om de uitstoot te verminderen.

Met andere woorden: om CO2 Prestatieladder certificering te behalen, is het nodig om het verbruik en de emissies van een bedrijf te meten. Voor en na het invoeren van CO2-besparende maatregelen. Dat geldt voor de eisen van CO2 Prestatieladder niveau 3, maar net zo goed bij CO2 Prestatieladder niveau 5.

Hoeveel stroom wordt er in je bedrijf gebruikt? In hoeverre neemt je verbruik toe als je de airco aanzet? Weet je hoeveel benzine je vrachtwagen of machine verbruikt? Voor nu is het antwoord op vragen als deze meestal slechts nattevingerwerk. Dit soort meting is echter wel mogelijk met onze meetsystemen voor energie en brandstof.

De CO2 Prestatieladder beklimmen met ons energiemeetsysteem

Ons energiemeetsysteem meet nauwkeurig het stroomverbruik van je bedrijf, én van al je individuele machines en apparatuur. Het systeem biedt daarbij ook handige rapporten op maat, met alle statistieken die je nodig hebt, overzichtelijk gepresenteerd in een visualisatiesysteem.

De CO2 Prestatieladder beklimmen met ons brandstofmeetsysteem

Ons brandstofmeetsysteem werkt met sensoren, die de benodigde data uitlezen, ofwel via de boordcomputer van je voertuig of rechtstreeks vanuit de brandstoftank. Je ziet hoeveel brandstof een voertuig of container nog heeft, en hoeveel er verbruikt is.

Wil je meer weten over onze meetsystemen? Benieuwd hoe we je nog meer kunnen helpen om een CO2 Prestatieladder niveau hoger te klimmen? Neem gerust contact op.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: