Alles over Artificial Intelligence: definitie, uitleg en meer

Artificial Intelligence: alles dat je moet weten over AI

In dit artikel vertellen we je alles dat je moet weten over Artificial Intelligence. We geven een definitie, gaan in op de werking en geven voorbeelden. Ook hebben we aandacht voor trends.

Wat is Artificial Intelligence: een korte definitie van AI

De term Artificial Intelligence (AI) kun je vertalen als kunstmatige intelligentie, oftewel intelligentie tentoongesteld door machines. Met intelligentie bedoelen we het nabootsen van cognitieve functies die geassocieerd worden met mensen, zoals het herkennen van een gezicht en het voeren van een natuurlijk gesprek.

Artificial Intelligence wordt ingezet voor allerlei (smalle) taken

Artificial Intelligence wordt in sci-fi-films vaak afgeschilderd als robots met mensachtige kenmerken. In de werkelijkheid kan AI veel meer omvatten. Denk maar eens aan de zoekalgoritmen van Google. AI-systemen die op allerlei taken net zo bekwaam zijn als mensen bestaan nog niet gemaakt. Huidige systemen zijn ontworpen om één taak uit te voeren. We noemen dat ook wel smalle AI. Op deze smalle taken (het besturen van een auto, schaken) weet AI soms al beter te presteren dan de mens. Een breder AI-systeem dat beter presteert dan een mens op allerlei verschillende cognitieve taken is echter nog toekomstmuziek.

Waarom je nu pas veel hoort over Artificial Intelligence

Ondanks dat wetenschappers al tientallen jaren bezig met het ontwikkelen van Artificial Intelligence-systemen, hoor je er nu pas echt vaak over. Dat komt onder meer omdat krachtige computers veel goedkoper en kleiner zijn geworden. Wat AI op dit moment verder zo interessant maakt, is dat het digitale tijdperk heeft geleid tot een explosie van data. AI kan ingezet worden om grote hoeveelheden data te analyseren en nuttige informatie (voorspellingen, verbanden, patronen) te extraheren. Een van de grote voordelen van AI, zeker ten opzichte van de mens, is dat AI data veel sneller kan analyseren.  Ook heeft de (hernieuwde) aandacht voor AI het te maken met grote ontwikkelingen in machine learning – waarover straks meer.

artificial intelligence ai hersenen

Ook jij hebt dagelijks al te maken met Artificial Intelligence

Deze ontwikkelingen maken veel concrete toepassingen van AI mogelijk. Wat heet: het speelt voor de meeste mensen al een grote rol in hun dagelijks leven. We geven een aantal voorbeelden van hoe AI nu al gebruikt wordt: de automatische aanbevelingen van de streamingdienst, de slimme thermostaat die je huis warm houdt, de slimme assistent die je aan je afspraken herinnert, de chatbot bij de retailer waar je shopt en de robots die je pakketje in het pakhuis klaarmaken.

Artificial Intelligence werkt veelal met machine learning

Hoe komt het dat Artificial Intelligence-systemen goed kunnen schaken, een natuurlijk gesprek kunnen voeren en kunnen autorijden? Met andere woorden: waar komt hun intelligentie vandaan? Computers voeren normaal gesproken hun taken uit door stap voor stap alle instructies te volgen. Het is echter lastig of zelfs onmogelijk om via computercode en formele regels een systeem intelligent te maken. Daarom worden AI-systemen niet expliciet geprogrammeerd, maar maakt men vaak gebruik van machine learning: een manier om AI-systemen hun eigen kennis te laten vergaren.

Als mensen het over AI hebben, bedoelen ze meestal machine learning.

Hoe werkt Artificial Intelligence op basis van machine learning?

Machine learning werkt op basis van ervaring. Het AI-systeem verbetert zijn prestaties bij het uitvoeren van een taak door meer ervaring op te doen in het uitvoeren van die taak. We noemen dat ook wel training. Bij machine learning wordt het systeem eerst getraind om de juiste antwoorden te geven. Hierbij wordt het systeem niet alleen gevoed met input, maar ook meteen met de juiste output. Het doel is dat het systeem zichzelf de regels leert die de gegeven input vertalen naar deze gewenste output.

walnoten hersenen artificial intelligence ai

De werking van Artificial Intelligence uitgelegd met een voorbeeld

Stel dat je een AI-systeem foto’s van een kat wilt leren herkennen. Door het systeem heel veel foto’s van katten te laten zien, kan het systeem op een gegeven moment zelf nieuwe foto’s van katten herkennen. Het systeem leert door ervaring (oftewel: training) op te doen met al die voorbeelden namelijk dat een kat twee puntige oren, vier poten en snorharen heeft. Hoe meer foto’s van een kat je het systeem laat zien, hoe beter het systeem nieuwe foto’s kan herkennen. Het systeem leert dus verbanden te zien tussen de input en de output. Als het machine learning-proces goed wordt doorlopen, maakt het systeem steeds minder fouten en kan deze uiteindelijk op basis van nieuwe input de juiste output produceren.

Artificial Intelligence in vier concrete voorbeelden

We zeiden eerder al dat Artificial Intelligence allerlei toepassingen kent: aanbevelingen van webshops, fraudedetectie bij verzekeraars, autonome auto’s, voorspellend onderhoud, slimme assistenten, chatbots, het analyseren van röntgenfoto’s en het spelen van games. We lichten een aantal voorbeelden verder uit:

  1. Voorspellend onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd. Door data van machines te analyseren, zoals een oplopende temperatuur, kunnen we onderhoud plegen op het juiste moment, bijvoorbeeld vlak voordat er stilstand ontstaat.
  2. Automatische aanbevelingen, zoals voor films of artikelen. De AI-algoritmen analyseren daarvoor onder meer je demografische gegevens en surfgeschiedenis.
  3. Diagnose in de zorg door scans te analyseren. AI kan specifieke patronen in de pixels identificeren en daarmee de arts met zijn diagnose helpen. Daarmee kunnen we uiteindelijk een groot aantal aandoeningen (sneller en nauwkeuriger) identificeren; van botbreuken tot longontsteking en kanker.
  4. Autonome auto’s leren verkeerssituaties herkennen en kunnen vervolgens zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld of er geremd moet worden voor bepaalde situaties of niet.

Wat zijn de voordelen en nadelen van Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence kan ons leven gemakkelijker maken, onze gezondheid in de gaten houden, ervoor zorgen dat we minder CO2 uitstoten en gevaarlijke taken van ons overnemen. De voordelen zijn grotendeels afhankelijk van de toepassing, maar er zijn ook algemene voordelen. Neem het analyseren van data. Een AI-systemen kan veel sneller dan een mens dat ooit zou kunnen enorme bergen data analyseren. Met die geanalyseerde data kun je vervolgens betere beslissingen nemen en voorspellingen doen voor de toekomst.

Dat er ook een hoop mis kan gaan wanneer we AI inzetten, blijkt bijvoorbeeld wel uit de toeslagenaffaire. Wanneer AI wordt ingezet om belangrijke beslissingen te nemen, is het zaak te zorgen voor ethische AI. Het gaat bij ethische AI onder meer om het voorkomen van bias, het zorgen voor transparantie van beslissingen en het veilig houden van (privacygevoelige) data. Op die manier kunnen we allemaal profiteren van de voordelen van AI.

Aartificial intelligence in de toekomst

Wat zijn de Artificial Intelligence trends voor de nabije toekomst?

We zetten tot slot een aantal trends op een rijtje:

  • In allerlei sectoren ontstaan er steeds meer concrete AI-toepassingen. Dat betekent ook dat veel toepassingen niet meer gezien worden als AI, zoals de gezichtsherkenning om je telefoon te ontgrendelen of de spamfilter van je mailbox. AI blijft zich dus ontwikkelen. Denk ook maar eens aan chatbots, die steeds beter in staat zijn om een natuurlijk gesprek te voeren.
  • We zien ook dat AI steeds meer ingezet wordt voor het analyseren van (big) data. Dat zal ook steeds meer in real-time gebeuren: hoe sneller je analyseert, hoe groter de voorspellende waarde van data is. Denk bijvoorbeeld aan een videocamera die kentekenplaten leest of gezichten analyseert. Die informatie wil je meteen hebben.
  • De voorspellende waarde van data die we met AI kunnen realiseren, zien we bijvoorbeeld terug in voorspellend onderhoud. Er is ook een verschuiving zichtbaar naar voorschrijvende analyse, waarbij data gebruikt wordt om een actie of strategie voor te stellen. Neem een autonome auto, die via miljoenen berekeningen tijdens elke rit bepaalt wanneer en waar hij moet afslaan, of hij wil vertragen of versnellen en wanneer hij van rijstrook wil veranderen.
  • Er is gelukkig steeds meer aandacht voor ethische AI. Zeker in Europa wordt er steeds meer samengewerkt om te komen tot verantwoorde, mensgerichte AI. We moeten exact weten hoe het AI-systeem tot zijn beslissingen komt en met welke data het getraind wordt om te voorkomen dat AI het leven van sommige mensen negatief beïnvloedt.
  • Helaas kan AI ook ingezet worden voor criminele doeleinden, zoals bijvoorbeeld bij deepfakes. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om het gezicht van de ene persoon te vervangen met dat van een ander. Het wordt steeds gemakkelijker om deepfakes te maken, zodat het aannemelijk is dat ze steeds vaker zullen worden ingezet door criminelen.

Artificial Intelligence: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van Artificial Intelligence? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: