Als bedrijf je energieverbruik verminderen met Internet of Things

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld duurzamer worden door op hun energieverbruik te letten. Een van de hulpmiddelen die daarbij ingezet kan worden, is het Internet of Things (IoT). We vertellen je graag hoe dat werkt en geven een aantal concrete voorbeelden.

Wat is het Internet of Things?

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van met het internet verbonden apparaten. IoT-apparaten verzamelen gegevens met sensoren. Sommige IoT-apparaten kunnen aan de hand van die gegevens zelf (intelligente) acties uitvoeren.

Een voorbeeld: neem een Internet of Things-apparaat in een datacenter. Sensoren meten op verschillende plaatsen de temperatuur. Telkens wanneer de apparaten of servers oververhit raken, waarschuwt de sensor het IoT-platform, dat vervolgens maatregelen neemt. Het IoT-apparaat kan dus warmte meten, deze metingen vergelijken met normale niveaus en deze informatie naar het platform sturen, dat de veiligheidsmaatregelen in werking stelt. We noemen IoT-apparaten daarom ook wel eens slimme apparaten: apparaten die met elkaar communiceren en zelf acties ondernemen zonder dat de gebruiker hiermee bezig hoeft te zijn.

werk kantoor computer stroom

Het Internet of Things en energieverbuik

Het Internet of Energy bouwt voort op de beginselen van het Internet of Things door de benodigde gegevens te verzamelen die nodig zijn om het elektriciteitsnet te optimaliseren en te beheren. Daarbij wordt op zoveel mogelijk punten binnen het net (van de elektriciteitscentrale tot transport en gebruik op kantoor) gebruik gemaakt van het IoT. Dit zorgt voor een grote hoeveelheid gegevens in de hele keten. Met (de analyse van) data kunnen betere besluiten genomen kunnen worden. Ook wordt controle op afstand en geautomatiseerde uitvoering van deze beslissingen mogelijk.

Er wordt al lang gesproken over een slim energienet. Een volledige oplossing lijkt echter nog ver weg. Toch kan het Internet of Things ook nu al een hoop betekenen voor ons energieverbruik. Dat geldt zeker voor de eindgebruiker. Ook bedrijven kunnen de technologie inzetten om het energieverbruik op meerdere niveaus te optimaliseren én te verminderen.

Energieverbruik verminderen met Internet of Things

We kijken tot slot nog naar een aantal Internet of Things-toepassingen die bedrijven kunnen inzetten. Met deze oplossingen kunnen bedrijven niet alleen hun elektriciteitsverbruik monitoren, maar ook (automatisch) aanpassingen doorvoeren om hun energieverbruik te verminderen. IoT-apparaten zorgen er op die manier voor dat bedrijven duurzamer kunnen ondernemen.

Voorbeelden van IoT voor energieverbruik

Bedrijven kunnen IoT-apparaten inzetten om gegevens over hun energieverbruik te verzamelen en te analyseren. Dat kan zelfs op het niveau van individuele apparaten, zo kunnen machines, de airconditioning en de verlichtingssystemen allemaal gemonitord worden. De analyse laat zien waar het energieverbruik het hoogst is, en soms zelfs waar onnodig veel energie wordt verbruikt. En dat zijn precies de (realtime) gegevens die je nodig hebt om het energieverbruik te verminderen.

De gegevens kunnen ook uitschieters laten zien in het energieverbruik van systemen. Daarmee kunnen verouderde systemen herkend worden, die onnodig veel energie verbruiken, en kunnen deze vervangen worden. Ook kan een (onverwacht) hoog energieverbruik een indicator zijn van defecte of falende apparatuur. Bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken om snel onderhoud te plegen en lange periodes van energieverspilling door defecte apparatuur te voorkomen.

Zodra in de loop der tijd voldoende gegevens zijn verzameld, kunnen de IoT-apparaten ook trends ontdekken. Denk maar eens aan de slimme thermostaat, die zich aanpast aan het ritme van de medewerkers. Datzelfde geldt voor de verlichting. Vaak blijven kantoren de hele dag verlicht, zelfs als er niemand aanwezig is. Slimme verlichting kan eveneens worden aangestuurd op basis van trends, maar ook op basis van beweging of geluid. Hiermee gaan de thermostaat en verlichting alleen aan wanneer er iemand aanwezig is.

Meer weten over Internet of Things-apparaten waarmee je energie kunt besparen? Neem gerust contact met ons op.

Lees ook ons andere artikel over het verminderen van je energieverbruik met het Internet of Things.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: