AI en zorg – datamanagement, behandelplannen en meer

We bekijken in deze serie artikelen verschillende gebieden waarop Artificial Intelligence (AI) en sensoren samenkomen. In eerdere artikelen bespraken we in dit kader robotica en IoT. In dit artikel richten we ons aansluitend op de gezondheidszorg. Er zijn al diverse toepassingen te benoemen die AI en zorg samenbrengen. Zo wordt AI reeds toegepast bij datamanagement en het opstellen van behandelplannen. In de vervolgartikelen in deze serie bekijken we nog meer gebieden waarop AI en sensoren samen ingezet kunnen worden, zoals in de landbouw en bij het beheer van gebouwen.

AI en zorg – datamanagement

Er zijn al een aantal goede voorbeelden van AI in de gezondheidszorg waaruit de mogelijke implicaties en toekomstige toepassingen blijken. AI heeft al verschillende gebieden gevonden in de gezondheidszorg die het kan revolutioneren. De meest voor de hand liggende toepassing van AI in de gezondheidszorg is datamanagement. Onlangs heeft Google het Google Deepmind Health-project gelanceerd, dat wordt gebruikt om de gegevens van de medische dossiers te minen om betere en snellere gezondheidszorg te bieden.

AI en zorg – behandelingen

Ook kan AI gebruikt worden voor het ontwerpen van behandelplannen: IBM Watson lanceerde zijn programma voor oncologen dat in staat is om clinici evidence-based behandelingsopties te bieden. Watson for Oncology heeft de mogelijkheid om de betekenis en context van data in rapporten en studies te analyseren, en door attributen uit het dossier van de patiënt te combineren met klinische expertise, extern onderzoek en gegevens, identificeert het programma potentiële behandelplannen voor een patiënt.

Smart wondverband bestaande uit weefsel ingebed met sensoren kan tekenen van infectie herkennen en deze vervolgens met antibiotica behandelen. Optische vezelsensoren, waarbij de conventionele vezelbekleding is vervangen door een gevoelige coating, kunnen vochtigheid, zuurstofverzadiging en pH-waarde controleren. Als de omgeving gemonitord wordt, is het niet nodig om verband te verwijderen om te controleren of een wond geneest. Ook kan middels sensoren bijvoorbeeld de ademhaling bewaakt worden. Het apparaat kan dan automatisch de hoeveelheid zuurstof afstemmen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

laptop dokter e-health zorg gezondheid gezondheidszorg

AI en zorg – diep leren

IBM lanceerde ook een ander algoritme, Medical Sieve. Deze cognitieve, medische assistent kan analytisch redeneren en een breed scala aan klinische kennis opbouwen. De medische startup Enlitic heeft eveneens als doel diep leren te koppelen aan opslag van medische gegevens met het doel diagnostiek te bevorderen en uitkomsten te verbeteren. Diep leren kan gemakkelijk omgaan met een breedspectrum van ziekten in het lichaam, en alle beeldvormende modaliteiten (X-stralen, CT-scans, etc.)

AI en zorg – apps en robots

De consultatie- en gezondheidszorgapp Babylon biedt AI-raadpleging op basis van persoonlijke medische geschiedenis en medische kennis. Gebruikers melden hun symptomen aan de app, die deze controleert tegen een database van aandoeningen. Rekening houdend met de geschiedenis en de omstandigheden van de patiënt biedt de app biedt een passende actie. De app herinnert patiënten er eveneens aan hun medicatie in te nemen, en voert follow-ups uit. Hiermee kan de efficiëntie van diagnose vergroot worden, terwijl de wachttijd voor de behandeling afneemt.

De eerste virtuele verpleegster, Molly, ontwikkeld door medische startup Sense.ly, helpt mensen bij het monitoren van hun conditie en behandeling. Er wordt gebruik gemaakt van machinaal leren om patiënten met chronische aandoeningen te helpen tussen hun bezoeken aan de arts.

AI en zorg – Big Data

AI zal een enorme impact op genetica en genomica hebben. ‘Diep genomics’ richt zich op het identificeren van patronen in grote datasets genetische informatie en medische dossiers, op zoek naar mutaties en koppelingen met ziektes. Ook zijn er computationele technologieën die vertellen wat er zal gebeuren binnen een cel wanneer DNA wordt veranderd door genetische variatie, therapeutisch of natuurlijk. Atomwise maakt gebruik van supercomputers en een database van moleculaire structuren. Hiermee wordt onder meer gezocht naar veilige, bestaande geneesmiddelen die opnieuw kunnen worden ontworpen voor de behandeling van het Ebola-virus. Twee geneesmiddelen die voorspeld werden door de AI-technologie van het bedrijf kunnen Ebolabesmettelijkheid aanzienlijk verminderen. Deze analyse, die doorgaans maanden of jaren in beslag zou hebben genomen, is in minder dan een dag afgerond.

Een ander goed voorbeeld van het gebruik van big data is Berg Health, dat middels datamining onderzoekt waarom sommige mensen ziektes overleven. AI wordt gecombineerd met patiëntgegevens om de verschillen tussen gezonde en ziekte-vriendelijke omgevingen in kaart te brengen en te helpen bij de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, diagnostiek en toepassingen in de gezondheidszorg. Zorgprisma Publiek analyseert de facturen en maakt gebruik van IBM Watson in de Cloud om de gegevens te dataminen. Zij kunnen zien of een arts, kliniek of ziekenhuis herhaaldelijk fouten maakt in de behandeling van een bepaalde aandoening en hen helpen te verbeteren en onnodige ziekenhuisopnames van patiënten te voorkomen.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – AI en sensoren: een introductie
Deel 2 – Robotica – de combinatie van AI en sensoren
Deel 3 – IoT en AI: het Internet of Things verrijkt met Artificial Intelligence
Deel 5 – Landbouw en veeteelt – AI in de agrarische sector
Deel 6 – Sensoren en AI in gebouwbeheer – slimme gebouwen
Deel 7 – AI in de transportsector – zelfrijdende auto’s en meer
Deel 8 – Populaire toepassingen van AI – entertainment en informatie
Infographic – De kracht van AI met sensoren
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: