Wat zijn de smart city-trends voor de nabije toekomst?

Dit artikel dient als aanvulling op onze eerdere serie artikelen over smart cities. We beschrijven een aantal smart city-trends voor de nabije toekomst. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van deze slimme steden? Waar gaat de aandacht in de komende jaren naar uit? We zetten onze bevindingen en verwachtingen op een rijtje.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart city slimme stad verkeer transport logistiek weg mobiliteit

Smart City-trends

  • Burgers worden steeds meer betrokken bij smart cities, onder andere middels apps, vergaderingen en wedstrijden. Hetzelfde geldt voor het betrekken van lokale bedrijven/initiatieven, hetgeen ook past in kernwaarden wat betreft duurzaamheid en circulaire economie.
  • Toename in het aantal IoT-apparaten. Geschat wordt dat er in 2020 34 miljard apparaten verbonden zullen zijn met het internet. In 2015 waren dat er nog 10 miljard. Van die 34 miljard met het internet verbonden apparaten zijn 24 miljard IoT-apparaten. Deze schatting lijkt nog voorzichtig en loopt in sommige publicaties op tot 200 miljard.
  • Het belang van het delen van data wordt duidelijker. Zodoende is een toename in open data(-platformen) zichtbaar. Hiermee kan de door de stad/het Internet of Things (IoT) verzamelde data samengevoegd en overzichtelijk weergegeven worden. Volgens ons is dit een van de vereisten tot het slim maken van de stad. Zo krijgen de inwoners van een slimme stad namelijk invloed op hun omgeving en ontstaat er meer sociale betrokkenheid.
  • Toename in aandacht voor de beveiliging van smart city-toepassingen. Zeker op het gebied van de kwetsbaarheid van data, IoT-apparaten en privacy voor hackers. In dit kader wordt gekeken naar Blockchain, dat veilige informatie-overdracht mogelijk moet maken.
  • Toename in aandacht voor (duurzame/groene) oplossingen op het gebied van vervoer en mobiliteit. Denk aan elektrische auto’s, het delen van auto’s (ride-sharing) en autonome/slimme auto’s. De aandacht voor deze laatste categorie is niet altijd positief, zo wordt er ook veel geschreven over ongelukken.
  • Toename in aandacht voor (duurzame/groene) energie. Ook initiatieven op lokaal niveau krijgen aandacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijken in steden die samen oplossingen verzinnen en uitvoeren. Verder zien we steeds meer slimme verlichting/lantaarnpalen. Met de financiële besparing die hiermee bereikt kan worden, kunnen vervolgens andere/meer smart city-toepassingen gefinancierd worden.
  • Toename in aandacht voor veiligheid van steden, vooral op het gebied van alarmering bij noodsituaties, zoals natuurrampen. Denk hierbij onder meer aan het sneller/gemakkelijker kunnen vinden van slachtoffers, en aan waarschuwingen vanuit de gemeente/het stadsbestuur.
  • Toename in aandacht voor 5G, waarmee verbonden apparaten effectiever moeten kunnen werken (high-speed, low-latency). Ook zal de uitrol zorgen voor een verdere toename in het aantal verbonden apparaten.
  • Toename in besef van de rol van Artificial Intelligence (AI). Wij zien hierbij een keten voor ons; de keten van slimme oplossingen. De apparaten van het IoT verzamelen Big Data met sensoren. Met behulp van data-analyse met AI kunnen we patronen in Big Data vinden en de apparaten van het IoT echt intelligent maken. Smart cities zijn wat ons betreft het ultieme voorbeeld van een slimme oplossing.

Nog even een definitie: wat is een smart city?

Mensen proberen steden eigenlijk al eeuwenlang leefbaar te maken en te houden. Dat streven leidt op dit moment tot een instroom van digitale technologie. De technologie wordt ingezet met het streven de kwaliteit van leven in steden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van luchtvervuiling, het verbeteren van de gezondheidszorg en het vergroten van veiligheid op straat. Steden waarin technologie op deze manier wordt gebruikt, noemen we ook wel smart cities. De mate waarin technologie toegepast wordt, is voor velen het criterium dat een slimme stad onderscheidt van andere steden.

Meer lezen over smart cities?

Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Belemmeringen voor de komst van smart cities

Bronnen – Smart city-trends en -belemmeringen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: