Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden

In deze serie artikelen bespreken we smart cities. Eerdere artikelen stonden in het teken van het geven van een definitie en omschrijving van een smart city. Ook bespraken we veelgebruikte technologie in deze slimme steden. In dit artikel gaan we aansluitend in op de vraag waarom smart cities eigenlijk slim willen en moeten worden.

Waarom smart cities – de groei van steden

In 2007 is het aantal mensen dat in steden woont voor het eerst het aantal mensen in plattelandsgebieden overschreden. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels meer dan 3,5 miljard mensen in steden wonen, en dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. In 2030 zal dat zelfs 60 procent zijn en in 2050 driekwart van de mensheid. Daarnaast groeien grote steden steeds verder. In 2016 woonde 23 procent van de wereldbevolking in steden met meer dan 1 miljoen inwoners en de onderzoekers verwachten een groei naar 27 procent in 2030. In dezelfde periode zal het aantal steden met meer dan 10 miljoen inwoners stijgen van 28 naar 41 procent.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

gebouw bomen groen duurzaamheid smart stad city

Waarom smart cities – de druk op steden

Mensen voelen zich aangetrokken tot steden door de vele kansen op (beter) werk en een beter leven. Maar het leven in steden levert niet alleen maar voordelen op. Zo komen inkomen en productiviteit onder druk te staan door de hogere kosten van leven en werken in een stad. De prijzen voor zakelijk en particulier onroerend goed stijgen in een rap tempo bij een groeiende economie, en het woon-werkverkeer wordt lastiger door congestie. Andere beperkende factoren voor het vestigingsklimaat in steden zijn onder meer veiligheid, luchtvervuiling en negatieve gezondheidseffecten.

Naarmate de omvang van de steden groeit, doen de uitdagingen voor steden dat ook. Deze uitdagingen omvatten:

  1. Demografische druk door de snelle groei van steden, de achteruitgang van vroegere industriesteden, en vergrijzing.
  2. Milieudruk door bevolkingsgroei. Toenemende welvaart in ontwikkelingslanden en het onvermogen van infrastructuur om gelijke tred te houden met deze groei. Het toenemende bewustzijn van klimaatverandering en de kwetsbaarheid van steden voor extreme weersomstandigheden. Luchtkwaliteit is ook een steeds belangrijker aspect van stedelijke omgevingen, een last voor de gezondheidszorg en een politiek probleem voor stadsautoriteiten.
  3. Fragiliteit, in termen van kwetsbaarheid voor natuurrampen, maar ook onvermogen van infrastructuur om om te gaan met snelle sociale en economische veranderingen.
  4. De financiële druk, verergerd door de financiële crisis, heeft ertoe geleid dat veel steden grote budgettaire bezuinigingen hebben geleden. Dit heeft ervoor gezorgd dat steden openstaan voor innovatieve bedrijfsmodellen en financiële afspraken inclusief particuliere publieke partnerschappen.
  5. Economische druk, als gevolg van de toegenomen concurrentie tussen steden om kapitaal, bedrijven en welvarende burgers aan te trekken. Hiertoe is onder meer goede connectiviteit en een positieve houding ten aanzien van technologie noodzakelijk.

Waarom smart cities – de voordelen van een smart city

Hoe lossen we deze uitdagingen op en maken we onze steden leefbaar, bereikbaar en veilig? En hoe benutten we de economische kansen die onze steden bieden? Door er smart cities van te maken, waarmee infrastructuur beter beheerd wordt, milieubeleid groener wordt, en burgers kort gezegd een betere levenskwaliteit krijgen. Onder de kapstok van smart cities vinden en verbinden steden duurzame programma’s en innovatieve werkwijzen voor de uitdagingen van de stad.

Smart cities bieden dus oplossingen voor de uitdagingen waarmee steden te maken krijgen. Er zijn echter ook nog aanvullende voordelen te benoemen, zo wordt geschat dat de smart city-industrie $400 miljard waard zal zijn in 2020. In de publieke sector geeft de uitrol van slimme technologie de overheid de mogelijkheid om meer waarde te geven aan zijn ondernemende en individuele burgers. Onder meer door verbetering van de kwaliteit van het leven, het verlagen van de bedrijfskosten en het vergroten van hun efficiëntie. Daarnaast is er door technologische mogelijkheden veel meer en sneller interactie met de gebruikers van de stad. Dit is een kans om een brug te bouwen naar de samenleving. Slimme steden vormen een mogelijke breuk van de oude, starre bureaucratische structuren en methoden.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 2 – Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: