Waarom Europa moet inzetten op verantwoorde Artificial Intelligence

Hoe moet Europa reageren op razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) in de rest van de wereld? Volgens experts zou Europa moeten inzetten op meer samenwerking én op verantwoorde, mensgerichte AI.

Europa moet zich richten op mensgerichte AI

China heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat het graag de wereldleider wil zijn op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Ondanks dat Europa met de komst van de nieuwe president Joe Biden waarschijnlijk hoopte op nauwere samenwerking lijkt men in Amerika nog altijd het eigen bedrijfsleven voorop te stellen. Wat betekent dat voor Europa? Europa zou zich moeten richten op AI waarin de mens centraal staat. AI die in overeenstemming is met Europese waarden en ten goede komt aan alle burgers. Denk bijvoorbeeld aan AI die bijdraagt aan de doelen van duurzame ontwikkeling van de VN. Dat stellen drie experts op het gebied van AI in een artikel in De Ingenieur.

Wat is verantwoorde Artifcial Intelligence?

Wat bedoelen we precies met verantwoorde, mensgerichte AI? Helaas zijn er meerdere voorbeelden te noemen van AI-algoritmes die hun voorspellingen deden op basis van vooroordelen en discriminatie. We noemen bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Of neem een AI-systeem, dat zijn voorspellingen deed op basis van gegevens die al in het rechtssysteem zaten. Het systeem was daarmee al bevooroordeeld ten aanzien van Afro-Amerikanen, waardoor de kans dat zij opnieuw zouden worden veroordeeld twee keer zo groot was als bij blanke criminelen.

Lees ook: De rol van Artificial Intelligence-algoritmes bij de toeslagenaffaire

Output monitoren én begrijpen

Het is echter niet alleen belangrijk om de output te monitoren, maar ook exact te weten hoe je AI-systeem tot zijn beslissingen en voorspellingen komt. Eerder kwam bijvoorbeeld aan het licht dat mannelijke klanten van een bank hogere creditcardlimieten aangeboden kregen dan vrouwelijke klanten, zelfs wanneer hun financiële positie en achtergrond hetzelfde waren. Het probleem is dat het vaak enorm troebel is hoe het systeem tot zijn beslissingen komt; de zogenoemde black box. Het is echter cruciaal om te kunnen uitleggen hoe je AI-model werkt, of nog beter: gebruik te maken van transparante en verklaarbare algoritmen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Artificial Intelligence research

Europa moet zelf AI ontwikkelen

Het is dus belangrijk om onbevooroordeelde AI-systemen te bouwen, waarbij de output vervolgens ook gemonitord en geanalyseerd wordt. Dat inzetten op verantwoorde AI lukt echter alleen wanneer we zelf ook sterk zijn in het ontwikkelen en onderzoeken van AI-technologie, stelt Holger Hoos, hoogleraar machine learning aan de Universiteit Leiden. Mensgerichte AI is volgens hem alleen mogelijk als we deze zelf vanaf de grond af aan bouwen.

Europa moet AI-wetten maken

Daarnaast moet Europa ook vooroplopen wat betreft regulatie door nieuwe wetten te maken voor verantwoorde AI, aldus Catelijne Muller, president van ALLAI, een onafhankelijke organisatie ter promotie van verantwoorde AI-technologie. Dat is eerder immers ook gelukt bij het beschermen van de data en privacy van Europese burgers en het opleggen van boetes aan tech-bedrijven die de regels overtreden.

Lees ook: Hoe zorgen we voor verantwoordelijke Artificial Intelligence (AI)? 

Meer samenwerking tussen lidstaten

De Europese Unie loopt gelukkig al voorop als het gaat om het opstellen van wetgeving over het aanvaardbaar gebruik van verschillende vormen van AI. Denk hierbij aan de inzet van gezichtsherkenning, dat momenteel wordt beperkt door regelgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Op dit moment ontbreekt het bijvoorbeeld nog veelal aan samenwerking tussen de EU-lidstaten. Zonde! Maarten de Rijke, hoogleraar AI aan de Universiteit van Amsterdam stelt namelijk dat de diversiteit van Europa juist kan helpen: we kunnen verschillende producten maken, met verschillende smaken voor verschillende culturen.

Wil je meer weten over de slimme (telecom)oplossingen van 3Bplus? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom en de toepassing van smart-technologie, zoals in smart cities en smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

6 trends op het gebied van enterprise Artificial Intelligence (AI)
Deze overwegingen tellen mee bij ethische Artificial Intelligence (AI)
Sensoren op de werkvloer: vragen over ethiek en privacy
Het ethische belang van uitlegbare Artificial Intelligence

Mis nooit meer een artikel: volg ons op LinkedIn.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: