Waarom duurzaamheid belangrijk is voor bedrijven

Waarom duurzaamheid zo belangrijk is, ook voor bedrijven

In dit artikel beschrijven we waarom duurzaamheid zo belangrijk is, ook voor bedrijven! Er zijn een aantal hele goede redenen waarom duurzaamheid hoog op het prioriteitenlijstje van elke onderneming zou moeten staan.

Waarom duurzaamheid: eerst een korte definitie van duurzaamheid

Duurzaamheid gaat in de kern om het uithoudingsvermogen van systemen en processen. De term wordt sinds de jaren ‘80 gebruikt in het kader van menselijke duurzaamheid op aarde. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de eisen van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Simpel gezegd: we moeten zo met onze aarde omgaan dat de generaties na ons ook in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzaamheid betekent dus zoveel als zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft.

Waarom duurzaamheid: het stoppen van klimaatverandering

Het gebruik van fossiele brandstoffen, het kappen van bossen en het houden van vee, het zijn drie voorbeelden van de manier waarop de mens bezig is om het klimaat te veranderen. Het klimaat verandert door ons gedrag inmiddels dusdanig dat het voortbestaan van alle organismen op deze planeet in gevaar is gekomen. Denk bijvoorbeeld maar aan het effect van een stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en extreem weer op onze voedselveiligheid. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen, is nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen.

Waarom duurzaamheid: de effecten van klimaatverandering

Waarom duurzaamheid belangrijk is, heeft dus alles te maken met klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering creëren toenemende risico’s voor een groot aantal soorten, inclusief de mens. Niet alleen in de toekomst: verreweg het merendeel van alle rampen is gerelateerd aan het klimaat. Deze rampen eisen een zwaardere menselijke tol en komen met een hoger prijskaartje. Destructieve plotselinge zware regenval, hevige tropische stormen, herhaalde overstromingen en droogte zullen naar alle waarschijnlijkheid toenemen, evenals de kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen.

Waarom duurzaamheid: wat levert het bedrijven precies op?

Consumenten én bedrijven moeten de overstap maken naar duurzaamheid. Een van de grootste drempels om duurzaamheid mee te nemen in de bedrijfsvoering heeft te maken met de vraag wat duurzaam ondernemen een bedrijf oplevert. Er is een duidelijke correlatie tussen duurzaam ondernemen en financiële prestaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid hogere prijzen te vragen, belastingvoordelen en kostenbesparing op het gebied van energie, afval, materiaal en water. De financiële voordelen kunnen ook schuilen in het aanboren van nieuwe markten, hogere productiviteit van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

Waarom duurzaamheid: wat levert het bedrijven nog meer op?

Duurzaam ondernemen heeft een positief effect op de concurrentiepositie van een bedrijf. Zo verbetert duurzaam ondernemen het imago van het bedrijf, waarmee het aantrekkelijker wordt voor klanten en potentiële medewerkers. De reputatie van een onderneming biedt ook informatie aan beleggers. Zij zien duurzaamheid bijvoorbeeld als een signaal van toegenomen capaciteit om kansen te grijpen, kostenbesparingen te verkrijgen, en de nadelige gevolgen van falen, boetes en rechtszaken te minimaliseren. Ook zien we steeds vaker dat klimaatachterblijvers meer rente en premie betalen bij het afsluiten van leningen en verzekeringen.

Waarom duurzaamheid: wat kan 3Bplus voor je bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van duurzaamheid? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties op het gebied van telecom én slimme technologie, zoals in smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: