Veiligheid van ouderen – maatregelen en domotica

Door veranderingen in de zorg blijven veel ouderen langer thuis wonen, vaak zonder partner of andere huisgenoot. Dit levert een potentieel gevaarlijke situatie op. Ouderen zijn bijvoorbeeld gewend de deur te openen voor de verzorging. Criminelen kunnen hier mogelijkerwijs misbruik van maken. In dit laatste artikel in deze serie wordt gekeken naar de veiligheid van ouderen. Welke maatregelen kunnen genomen worden om de veiligheid van ouderen te garanderen? En welke rol kan domotica hierin spelen?

Veiligheidsmaatregelen voor ouderen

Er is bewijs dat ouderen meer geraakt worden wat betreft de fysieke, sociale, emotionele en financiële impact van misdaad. Een verklaring kan gezocht worden in het feit dat ouderen brozer zijn en zich kwetsbaarder voelen voor een aanval, meer geïsoleerd zijn in de gemeenschap en minder sociale steun ontvangen. Daarnaast vinden ouderen het lastiger om te gaan met ontregeling en verandering.

Vanwege de zware consequenties van angst en de mogelijk potentieel gevaarlijkere situaties die kunnen ontstaan doordat ouderen langer (alleen) thuis blijven wonen, is het ondanks dat ouderen niet heel angstig zijn voor misdaad – of wellicht juist daarom – belangrijk maatregelen te treffen om de veiligheid van ouderen te garanderen. Veiligheidsmaatregelen kunnen het gevoel van veiligheid en controle over de omgeving doen toenemen en gepercipieerde kwetsbaarheid doen afnemen. Hierdoor kunnen grotere gevoelens van beheersing, vaardigheid en levenstevredenheid bewerkstelligd worden. Angst motiveert mensen om geld te spenderen aan veiligheidsmaatregelen, zoals beveiligingsapparatuur. Deze kunnen ouderen gerust stellen en hun woning beter bestand kunnen maken tegen aanvallen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Hebben ouderen angst voor domotica en online veiligheid?

Veiligheid van ouderen – de omgeving

Een van de maatregelen die genomen kan worden om gevoelens van angst buiten de eigen woning te doen afnemen, is het verbeteren van sociale integratie en leefbaarheid van de omgeving. Denk hierbij aan het ontwerpen en onderhouden van leeftijdsvriendelijke omgevingen en het aanmoedigen van participatie. Hiermee kunnen gevoelens van controle over de omgeving vergroot worden, wordt subjectief welzijn positief beïnvloed en kunnen ouderen met een veiliger gevoel hun woning verlaten.

Veiligheid van ouderen – domotica

Domotica kan een cruciale bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen, zo kunnen deze hulpmiddelen gevoelens van kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid helpen bewaren. Door de omgeving van ouderen te monitoren en managen, wordt gezorgd dat zij (onafhankelijk) zo veilig mogelijk kunnen leven in hun eigen huis. Domotica verbetert de veiligheid van ouderen, doordat het risico’s voor de gezondheid detecteert en rapporteert. Denk hierbij aan bewegingssensoren en andere monitoring die gevaren in de omgeving en bij de persoon rapporteren, en aan beveiligingsmiddelen, zoals alarmen, sloten en camera’s.

Ouderen onderstrepen zelf ook dat domotica, waaronder constante monitoring, hen helpt zich veiliger te voelen, zowel overdag als ’s nachts, en dat het hun angst voor misdaad doet afnemen. Domotica heeft hierbij ook een positief effect op de hoeveelheid tijd die ouderen buitenshuis doorbrengen. Hierdoor neemt sociale isolatie af en (subjectieve) gezondheid en welzijn toe. Men kiest hierbij het vaakst voor inbraakalarmen, terwijl andere toepassingen van domotica, waaronder videomonitoring (bij de voordeur), nog een stuk minder worden gebruikt. Er zijn ook hulpmiddelen die aan bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van ouderen en de angst voor misdaad buitenshuis, zoals paniekknoppen die de positie van de oudere door kunnen geven, CCTV-systemen en straatverlichting. 

Dit artikel is het derde deel van een serie.
Lees meer:
Deel 1 – Angst voor misdaad: verklaringen voor angst 
Deel 2 – Angst onder ouderen – de consequenties van angst 

Infographic – Ouderen die langer thuis wonen zonder angst 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen veiligheid

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: