Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

In het eerste artikel in deze serie gaven we de definitie van een smart city. We stelden hierbij dat een smart city antwoord wil bieden op de uitdagingen van onze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid als levenskwaliteit. Om die doelstellingen te behalen, zetten smart cities onder meer technologie in. In dit artikel gaan we in op deze technologie in een smart city, zoals sensoren, IoT en Big Data.

Technologie in een smart city – een deel van de puzzel

Een smart city zet om haar doelstellingen te behalen (ICT-)technologie en data in. De essentie van een smart city is echter niet simpelweg een stad volgestouwd met nieuwe technologie. Het is vooral een stad waar de praktische behoeften en verwachtingen van inwoners worden vervuld. Bij een smart city worden daarom bewoners betrokken, vindt cross-sectorale samenwerking plaats, wordt nieuw leiderschap ingevoerd, én worden technologie en data gebruikt.

Slimme steden hebben met elkaar gemeen dat ze hun diensten en activiteiten doeltreffender willen maken. Daartoe zetten de steden uiteenlopende middelen in, die echter vaak gebruikmaken van technologie. De mate waarin ICT geïntegreerd is in het leven in de stad geldt voor sommigen zelfs als het criterium dat slimme steden onderscheidt van andere steden. Door slim gebruik te maken van technologie en data wordt gewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues. Onder meer op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, volkshuisvesting, arbeidsparticipatie, mobiliteit en gezondheid.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

smart city slimme stad verkeer transport logistiek weg mobiliteit

Technologie in een smart city – de digitale smart city

Al eeuwenlang zetten mensen alle beschikbare technologieën in om steden aantrekkelijk te maken. De nieuwste (ICT-)technologieën maken een soort utopische, ideale schone smart city nu echt denkbaar. Technologie wordt gebruikt om de kwaliteit, prestatie en interactiviteit van stedelijke diensten te verbeteren, de kosten en het verbruik van middelen te verminderen en het contact tussen burgers en overheid te verbeteren. Zo wordt het ook mogelijk een stad beter te beheren en te besturen, onder meer door de efficiëntie van diensten te verbeteren. De technologie staat bestuurders toe om direct met de gemeenschap en de infrastructuur te communiceren. En ook om te controleren wat er in de stad gebeurt en hoe de stad zich ontwikkelt. Hiermee wordt een betere levenskwaliteit mogelijk gemaakt. Een slimme stad is namelijk alleen echt slim als deze niet alleen technologie bezit, maar deze technologie ook heeft geïmplementeerd op een manier die de gemeenschap positief beïnvloedt.

Technologie in een smart city – sensoren, IoT en Big Data

In een smart city zijn alle onderdelen van de stad (apparaten, voertuigen en gebouwen) ingebed met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkconnectiviteit. Deze objecten zijn allemaal met elkaar verbonden, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. Gegevens staan centraal in de slimme stad. Deze gegevens kunnen uit vele bronnen komen, waaronder instanties (zoals demografische gegevens en schooldata) en burgers (actief of passief, onder meer door ingebouwde sensoren in smart phones). Veelal zal de data echter afkomstig zijn van IoT. Oftewel die apparaten, voertuigen, en gebouwen die zijn ingebed met elektronica, software, sensoren, actuatoren en netwerkverbindingen. Zodat deze objecten gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. In een smart city wordt deze voortdurend aanzwellende stroom gegevens (big data) die de stad continu genereert intelligent benut.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Artikel 1 – Wat is een smart city (slimme stad): een introductie
Artikel 3 – Waarom smart cities slim (willen en moeten) worden
Artikel 4 – De toekomst van smart cities – samenleving en techniek
Artikel 5 – Hoe wordt een stad een smart city – de weg naar een slimme stad
Artikel 6 – Voorbeelden van smart city-technologie – verkeer, milieu en meer
Artikel 7 – Voorbeelden van smart cities overal ter wereld
Artikel 8 – Inwoners van een smart city – de rol van burgers in smart cities
Infographic – De smart city als ultieme slimme oplossing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen smart cities

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: