eHealth

We willen met de inzet van ICT komen tot een verbetering/versterking van de determinanten van de positieve gezondheid. Het versterken van het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren op hun gezondheid, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Met de inzet van slimme sensoren, wordt gereageerd als er zich een situatie voordoet, welke afwijkt van het normale patroon. Het signaal wordt verwerkt, verrijkt en vertaald in een interventie. De interventie wordt uitgevoerd (door machine of mens). Er wordt continu gemonitord en bij afwijking van normale situatie volgt een reactie.

De determinanten koppelen we aan een fysieke locatie. Dit is van belang omdat daar de interventie plaatsvindt. Er is altijd een dominante fysieke locatie aanwijsbaar. We onderscheiden drie fysieke locaties:

  • Smart huis/kantoor: eten, slapen, klachten en pijn, gezond voelen, fitheid, communicatie, kennis gezondheid en genieten.
  • Smart omgeving: smart area – conditie, bewegen, blijven leren, je veilig voelen en sociale contacten.
  • Smart gemeente/regio: erbij horen en interesse in de maatschappij.

We richten ons op mensen die thuis wonen en nog geen zorg afnemen, maar ook op mensen die thuis wonen en een chronische aandoening hebben.

eHealth 3Bplus