De smart-oplossingen van 3Bplus

3Bplus biedt integrale slimme oplossingen aan voor smart cities, homes en citizens. Onze platformen kunnen gekoppeld worden aan allerlei slimme systemen.

Want pas wanneer we sensordata op verschillende manieren combineren, wordt een oplossing echt slim.

 • We bieden een integrale oplossing die transparant en open is
 • We bieden een totaalpakket aan sensoren
 • We leveren As A Service
 • Start-ups en corporates kunnen hun oplossingen koppelen aan het platform
 • Partijen kunnen hun apps via het platform in de markt zetten

De stad van de toekomst

 • Je hebt een lunchafspraak met vrienden
 • Het blijft de hele dag regenen
 • De gemeente heeft sensoren geplaatst die het rioolwaterniveau meten
 • Op basis hiervan kan men het rioolwaterniveau aanpassen
 • Wateroverlast in laag gelegen straten wordt voorkomen
 • Je gaat ‘s avonds de hond uitlaten
 • De gemeente heeft slimme lantaarnpalen geplaatst met sensoren
 • De lantaarnpalen volgen je en gaan pas aan als je in de buurt komt
 • Je voelt je voldoende veilig en bespaart energie
 • Je wilt je afval weggooien in een prullenbak
 • De gemeente heeft sensoren in de prullenbakken geplaatst
 • Deze sensoren geven informatie over de volheid van de prullenbak
 • Prullenbakken kunnen hierdoor tijdig geleegd worden
 • Je kunt je afval kwijt en de omgeving blijft schoon
 • Om monumentale bomen te behouden, zijn sensoren geplaatst
 • Op afstand kan de gemeente zien hoe alles groeit en bloeit
 • Bij de bomen wordt ook informatie verstrekt over de bomen
 • Door het beheer kunnen bezoekers langer genieten van de bomen

Participation Next

Participation Next maakt het mogelijk om concrete invulling te geven aan burgerparticipatie. Het innovatieve platform verbindt burgers, organisaties en initiatieven op basis van hun interesses, mogelijkheden en locatie. Zodat participatie makkelijker en leuker wordt.

Burgerparticipatie, eigen kracht, de doe-democratie… het zijn mooie woorden, maar hoe gaan we dit concreet doen? Gemeenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van participatie, door inwoners en organisaties actief met elkaar te verbinden.

Met het platform Participation Next hebben zij een uniek instrument in handen dat ervoor zorgt dat inwoners elkaar weten te vinden, op een laagdrempelige en leuke manier.

 

 • Burgerparticipatie wordt makkelijk
 • Ruimte voor het plaatsen of vragen van hulp en activiteiten
 • Het slimme systeem koppelt inwoners aan activiteiten
 • Door het spelelement wordt het leuk om mee te doen
 • De lokale burgerparticipatie op één platform bij elkaar geeft inzicht en overzicht

eHealth

We willen met de inzet van ICT komen tot een verbetering/versterking van de determinanten van de positieve gezondheid. Het versterken van het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren op hun gezondheid, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Met de inzet van slimme sensoren, wordt gereageerd als er zich een situatie voordoet, welke afwijkt van het normale patroon. Het signaal wordt verwerkt, verrijkt en vertaald in een interventie. De interventie wordt uitgevoerd (door machine of mens). Er wordt continu gemonitord en bij afwijking van normale situatie volgt een reactie.

De determinanten koppelen we aan een fysieke locatie. Dit is van belang omdat daar de interventie plaatsvindt. Er is altijd een dominante fysieke locatie aanwijsbaar. We onderscheiden drie fysieke locaties:

 • Smart huis/kantoor: eten, slapen, klachten en pijn, gezond voelen, fitheid, communicatie, kennis gezondheid en genieten.
 • Smart omgeving: smart area – conditie, bewegen, blijven leren, je veilig voelen en sociale contacten.
 • Smart gemeente/regio: erbij horen en interesse in de maatschappij.

We richten ons op mensen die thuis wonen en nog geen zorg afnemen, maar ook op mensen die thuis wonen en een chronische aandoening hebben.

eHealth 3Bplus