Smart Industry met IoT (Internet of Things)

In deze serie artikelen bespreken we het Internet of Things (IoT; internet der dingen). IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. IoT biedt niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs. In dit artikel bespreken we de manieren waarop IoT dat gaat doen: wat zijn de toepassingen van IoT? We kijken specifiek hoe IoT wordt toegepast in Smart Industry.

Smart Industry – fabrieken

Smart Industry maakt het mogelijk om productieprocessen efficiënter en duurzamer in te richten. Sensoren verzamelen constant gegevens en verrichten kwaliteitsmetingen. Met die data kan een bedrijfsproces nauwkeurig in beeld gebracht worden. Ook kunnen er door analyse patronen ontdekt worden, waarmee processen vervolgens geoptimaliseerd kunnen worden. Met IoT zijn machines zelf in staat om aan te geven waar en wanneer onderhoud nodig is, wat het verbruik is en hoeveel voorraad er beschikbaar is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

industrie fabriek

Smart Industry – kantoren

Middels IoT kunnen processen efficiënter en daardoor vaak goedkoper en betrouwbaarder gemaakt worden. Wie over meer data beschikt, kan veel slimmer met zijn tijd en middelen omgaan. Organisaties kunnen bijvoorbeeld besparen op hun energieverbruik. Door sensoren te plaatsen in kantoorruimtes kan worden gemeten wat de bezetting is. De verlichting en verwarming kunnen worden aangepast aan de behoefte. Het IoT kan ten slotte een rol spelen in de beveiliging. Door het pand uit te rusten met sensoren kunnen bewegingen na sluitingstijd worden gemeld aan de beveiliging.

Smart Industry – retail

Het IoT kan het beheren van winkelvoorraden automatiseren. Zo kan er een signaal naar de leverancier worden verzonden wanneer de winkelvoorraad onder een bepaald punt komt. Retailers kunnen het IoT ook inzetten om de klantervaring te verbeteren. Zo kan men in sensordata bijvoorbeeld zien waar de klant vaak moet wachten of juist nooit komt. Daarnaast is het mogelijk om persoonlijke aanbiedingen te doen, zoals korting op basis van de hoeveelheid bezoeken.

Smart Industry – landbouw

Bij Smart Farming zetten boeren drones, satellietdata en met sensoren in, bijvoorbeeld om percelen in kaart te brengen en bodemscans uit te voren. Er wordt data verzameld over het weer, grondstoffen, bodemvochtigheid om ziektevoorspellingen te kunnen doen. Hiermee kan een boer op tijd de juiste acties ondernemen, zoals het extra bewateren van zijn gewassen. Ook kunnen er sensoren in de halsband van een koe geplaatst worden om melkproductie, beweegpatronen, temperatuur en voortplanting te monitoren, analyseren en verbeteren. Op basis daarvan kan de gezondheid in de gaten gehouden worden.

Smart Industry – voertuigen

Met IoT kan de noodzaak van onderhoud aan voertuigen voorspeld en bewaakt worden. Dat kan inzichten opleveren voor de fabrikant en onderhoudspartijen, zoals het inplannen van een onderhoudsbeurt bij een bepaalde kilometerstand. Daarbij kun je in het geval van pech ook de route naar de dichtstbijzijnde garage ontvangen en kan het te vervangen onderdeel alvast besteld worden. Denk daarnaast ook aan verbetering in de rijervaring van de weggebruiker. Leveringsroutes kunnen geoptimaliseerd worden, wegomstandigheden beoordeeld worden, verkeersdrukte beperkt worden en kan men snel inspelen op vertragingen of problemen.

Slimme auto’s bieden entertainment en informatie, en houden data over snelheid en verbruik bij. Ook zijn er auto’s die je van een afstand kan starten of lokaliseren, en die bij geval van nood de juiste instanties waarschuwen. Sommige verzekeraars bieden klanten een lagere premie aan als ze via sensordata kunnen zien dat je geen roekeloos rijgedrag vertoont. Autonome auto’s komen ook steeds dichterbij, waarbij de weg en andere weggebruikers gemonitord worden om ongelukken te voorkomen.

Dit artikel is onderdeel van een serie:

Lees meer:

Deel 1 – Wat is IoT (Internet of Things): een introductie
Deel 2 – Hoe werkt IoT – het Internet of Things uitgelegd
Deel 3 – De voordelen van IoT (Internet of Things)
Deel 4 – Toepassingen van IoT – sport, entertainment en zorg
Deel 5 – IoT-toepassingen (Internet of Things) – Smart Cities
Deel 6 – IoT toegepast in Smart Homes en Smart Buildings
Deel 8 – De toekomst van IoT (Internet of Things)
Infographic – Slimme apparaten met het IoT
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen IoT

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: