Ouderenwoning: hoe wonen ouderen?

In deze serie artikelen gaan we in op de woonwensen van ouderen. We bespreken om te beginnen de woonwerkelijkheid van ouderen. Hoe wonen ouderen echt? In latere artikelen kijken we vervolgens naar de verhuisgeneigdheid van ouderen. Willen zij graag verhuizen of juist niet? Aansluitend komen de woonwensen van ouderen aan bod. Welke wensen hebben zij wat betreft de woning zelf, en de woonsituatie en -omgeving. Ten slotte vergelijken we deze wensen met de werkelijkheid. Komen deze overeen of zijn er grote verschillen zichtbaar? We geven hierbij ook aanbevelingen aan de betrokken instanties. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

huis woning ouderen

Hoe wonen ouderen – de eigen woning

Ouderen zijn gesteld op hun eigen woonomgeving en willen daar zo lang mogelijk blijven wonen. Ook als hun behoefte aan zorg toeneemt. Zo is 95% van de nog thuis wonende ouderen (zeer) tevreden met de huidige woning(omgeving), en woont bijna 60% van hen al meer dan eenentwintig jaar in dezelfde woning. Veel ouderen kiezen ervoor zorg en diensten aan huis te nemen en hun woning aan te passen, onder meer met behulp van domotica, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar ook hun leven gemakkelijker kunnen leiden en zich veiliger kunnen voelen in hun eigen huis.

Hoe wonen ouderen – woningtypes

Verreweg de meeste ouderen wonen in grondgebonden eengezinswoningen, waarvan een groot deel (semi-)vrijstaande (nultreden)woningen betreft. Zo’n 20% woont in een seniorenwoning of appartement. Slechts zo’n 10% van de ouderen heeft een woning met drie kamers of minder. Speciaal voor ouderen geschikt woonaanbod is vooral gewild onder 75-plussers en ouderen die geen steun van een partner hebben. Echter is het aantal ouderen dat ingeschreven staat bij een verzorgings- of verpleegtehuis tussen 2000 en 2010 van 102.000 naar 90.000 gedaald, zodat verreweg de meeste 80-plussers zelfstandig (al dan niet met ondersteuning) wonen. Ruim 70% van de ouderen bezit een koopwoning, waarbij een waarde rond €200.000 – €250.000 het meest gangbaar is. De bijna 30% van de ouderen die huurt, heeft een inkomen tot €34.000. Zij maken daardoor aanspraak op een sociale huurwoning, zodat huurprijzen zich vooral tussen €360 en €515 concentreren.

Dit artikel is onderdeel van een serie.
Lees meer:
Deel 2 – Willen ouderen verhuizen: verhuisgeneigdheid 
Deel 3 – De ideale ouderenwoning – verschillen tussen groepen 
Deel 4 – Woonwensen van ouderen – de woning, situatie en omgeving 
Deel 5 – Een woning voor ouderen – verschil woonwerkelijkheid en woonwensen 
Infographic – De woonsituatie en woonwensen van ouderen 
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen woonwensen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: