Hoe is het internet in Nederland? – Dekking, prijzen en meer

Hoe staat het in Nederland met internettoegang, internetdekking, internetsnelheid, de internetmarkt en de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT)? In dit artikel bespreken we internet in Nederland. In het vorige artikel bekeken we op eenzelfde manier hoe het internet in België is. Het laatste artikel in deze serie staat daarom in het teken van een vergelijk: hoe verhouden de internetsituaties in België en Nederland zich tot elkaar?

Internet in Nederland – internettoegang in Nederland

In 2013 lag internettoegang in Nederland op 92%. Dat betekent dat 8% van de Nederlanders geen toegang had tot het internet, ook niet via hun smartphone. In 2014 lag dit percentage 2% hoger op 94%. Het aandeel huishoudens met toegang tot internet in Nederland steeg tussen 2005 en 2014 met 17% van ruim 78% naar bijna 96%. Het internetgebruik groeide in Nederland met name tot en met 2007 sterk. De afgelopen jaren neemt het internetgebruik geleidelijk toe. 94% van de Nederlanders had in 2014 in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt. Het aantal particulieren dat in 2015 het internet minstens één keer per week gebruikte, lag op 91,5%. Voor particulieren uit achtergestelde bevolkingsgroepen is dat 86,7%. En wanneer we kijken naar particulieren die het internet nooit gebruikten, lag het percentage op 4,4%. Het verschil tussen mensen met een hoog en laag opleidingsniveau is in Nederland nog altijd opvallend groot. 99% van de Nederlanders met een hoog opleidingsniveau heeft de afgelopen 3 maanden internet gebruikt. Onder achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 83%.

Tabel 8: internettoegang Nederland

201320142015
92%96%~99%*

* Onder achtergestelde bevolkingsgroepen is dit 83%

Internet in Nederland – internetdekking in Nederland

De breedbandverbindingen onder huishoudens zijn sterk toegenomen. Vorig jaar had bijna iedereen toegang tot snel internet in Nederland. Ons land bereikt een belangrijk NGA-aandeel door een combinatie van kabel en DSL. In 2014 had kabel 47% van het marktaandeel in Nederland in handen. Nederland verkeerde in 2015 op de wereldtop als het gaat om het gebruik van hoge bandbreedtes. In 2015 betrof de basisbreedbanddekking (in % van de bevolking) 100%. Ruim 60% maakte daar ook daadwerkelijk gebruik van.

Met de adoptie van IPv6 gaat het nog niet erg hard in Nederland. Nederland komt niet eens in de top 10 voor, wat betekent dat het zeker minder is dan de 7,8% van Portugal dat de 10e plaats in deze ranglijst bezet. Nederland kent 9.402.341 unieke iPv4-adressen.

Tabel 9: basisbreedbanddekking Nederland – 2015

TheoriePraktijk
100%*~60%

* Wat betreft NGA is dit percentage 90,5%

Internet in Nederland – internetsnelheid in Nederland

Nederland had in 2014 niet langer het snelste internet van Europa. In het eerste kwartaal van dat jaar hadden Nederlanders een internetverbinding met een gemiddelde snelheid van 12,4 Mbps. Dat is precies even snel als een kwartaal daarvoor, maar andere landen op de lijst zijn vooruit gegaan. Ter vergelijking: de gemiddelde internetsnelheid wereldwijd lag op 5 Mbps. De jaren daarvoor scoorde Nederland sowieso consequent in de top 5 van Europa wat betreft snel breedband internet. Nederland behoorde in 2015 met een gemiddelde internetsnelheid van 15,3 Mbps bij de top vijf landen met de snelste verbinding wereldwijd. Daarmee staat Nederland in Europa op de derde plaats als het om gemiddelde internetsnelheid gaat. Daarmee steeg Nederland een plaats ten opzichte van het vorige kwartaal.

De gemiddelde snelheid van internet in Nederland was in 2015 20% sneller dan een jaar daarvoor. Wereldwijd viel 4,6% van de internetverbindingen onder breedbandinternet met > 25 Mbps. In Nederland was dat 9,8% van de verbindingen, een toename van 19% ten opzichte van het vorige kwartaal en 45% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee stond Nederland op de negende plaats van de tien landen met de grootste percentages breedbandverbindingen. Als het gaat om verbindingen met een lagere snelheid scoorde Nederland hoger. Op de lijst met verbindingen van minstens 10 Mbps stond Nederland met 61% op de tweede plaats, na Zuid-Korea dat 77% scoort. 95% van de internetverbindingen in Nederland was sneller dan 4 Mbps, waarmee in Europa de eerste plek werd behaald.

Ook in 2016 bevindt Nederland zich in de Europese top 3 van landen met de snelste internetverbindingen. Wat betreft breedbandadoptie ligt het percentage dat meer dan 4 Mbps haalt op 95%, waarmee Nederland de negende plek claimt. Voor 10 Mbps is dit 67% (derde plek), voor 15 Mbps 42% (negende plek) en voor 25 Mbps is dit 16% (tiende plek). De gemiddelde snelheid betreft 17,9 Mbps en voor de gemiddelde pieksnelheid is dat 70,5 Mbps. Van alle internetabonnementen betreft 62% een snelle breedbandverbinding van meer dan 30 Mbps. Vorig jaar was dat nog 46%.

Tabel 10: gemiddelde behaalde internetsnelheid Nederland

201420152016    
12,4 Mbps15,3 Mbps17,9 Mbps


Tabel 11: behaalde internetsnelheid Nederland – 2015

 > 5 Mbps> 10 Mbps>  15 Mbps> 25 Mbps
201595%61%9,8%
2016*95%67%42%16%

Lege cellen betreffen onbekende data
* Gemiddelde pieksnelheid 70,5 Mbps


Tabel 12: abonnementen > 30 Mbps Nederland

20152016
46%62%

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

computer internet ethernet modem server router netwerk wifi

Internet in Nederland – internetmarkt in Nederland

Terwijl breedbandabonnementen tussen de 10 tot 30 Mbps in 2015 het meest populair waren wat betreft internet in Nederland lag de take-up van hoge snelheid (minstens 30 Mbps) en zeer hoge snelheid (minstens 100 Mbps) dichtbij 50% van het totale aantal breedbandabonnementen (respectievelijk 30,4% en 16,1%). Dit is meer dan 20% hoger dan het EU-gemiddelde. Triple Play was het meest populaire product (met meer dan de helft van de abonnementen). Daarnaast betroffen 21,6% van de breedbandverbindingen Standalone-aanbiedingen of vaste breedband in combinatie met mobiele telefonie, en representeerden beide soorten Double Play elk een beetje meer dan 10% van het marktaandeel.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland

Wanneer we dieper ingaan op de prijzen voor breedband internet in Nederland is te zien dat de prijs van de goedkoopste Standalone en Double Play met vaste telefonie in 2015 hoger was dan het EU-gemiddelde voor aanbiedingen met een snelheidsbereik van 8 tot 12 Mbps, maar lager dan de EU-gemiddelde in alle hogere snelheidscategorieën. De goedkoopste aanbiedingen voor Double Play met tv en Triple Play waren echter systematisch duurder dan het EU-gemiddelde voor de aanbiedingen tot 100 Mbps (dat wil zeggen tussen 2% en 31% duurder), maar in dezelfde prijsklasse voor aanbiedingen boven 100 Mbps.

Tussen 2012 en 2014 zijn breedbandprijzen voor internet in Nederland voornamelijk gedaald (zelfs met een aantal verhogingen voor Double Play met tv en Triple Play in ogenschouw genomen). Een algemene stijgende trend is echter waargenomen voor 2015, zo waren de prijzen van de goedkoopste Standalone en Double Play met tv-aanbiedingen in 2015 met respectievelijk gemiddeld 27% en 29% gestegen. De stijging was lager voor Double Play met telefonie en Triple Play-aanbiedingen (respectievelijk +11% en +18%). Dit is te wijten aan verschillende factoren, zoals de hogere maandelijkse prijzen (voor hogere snelheid), minder kortingen op de maandelijkse kosten (voor aanbiedingen tussen de 12 tot 100 Mbps) en het feit dat de goedkoopste provider van aanbiedingen tussen 2 en 12 Mbps in 2014 niet langer beschouwd werd in het gebruikte onderzoek.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland – deel 2

De minst dure aanbiedingen van de drie belangrijkste internetproviders die ten minste 90% van de vaste breedbandmarkt coveren, vergeleken zich in 2015 als volgt voor alle snelheden en soorten diensten: wat betreft Standalone van 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €29,74. Het EU-gemiddelde voor deze snelheidscategorie was €21,12. Als we kijken naar de snelheid 12+ tot 30 Mbps was BBNED / Tele2 de goedkoopste optie met €19,51. Ziggo liet voor deze snelheid €34,89 noteren.  Gemiddeld voor Europa was €22,25. De snelheidscategorie 30+ tot 100 Mbps liet het volgende beeld zien: BBNED / Tele2 €22,02, Ziggo (UPC) €34,90 en KPN €48,96, waarbij het EU-gemiddelde op €26,12 lag. Wat betreft de hoogste snelheden (100+ Mbps) was het EU-gemiddelde ten slotte €42,50. In Nederland rekende Ziggo (UPC) voor deze snelheid €41,25, terwijl men bij KPN €56,32 kwijt was.

Als we kijken naar Double Play met telefoon waren de aanbiedingen in 2015 als volgt: voor snelheden van 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €39,93 (ter vergelijking: het EU-gemiddelde was €35,05). In de categorie 12+ tot 30 Mbps was men bij BBNED / Tele2 €29,72 kwijt, terwijl deze prijs in Europa gemiddeld op €32,59 lag. Voor snelheden van 30+ tot 100 Mbps was het EU-gemiddelde €36,93. In Nederland kwam de prijs bij BBNED Tele2 op €32,23 en bij KPN op €58,15 uit. Wat Double Play met tv betreft in de categorie 8+ tot 12 Mbps rekende KPN €40,37 en lag het EU-gemiddelde op €30,70. In de snelheidscategorie 12+ tot 30 Mbps was men bij BBNED / Tele 2 €32,27 kwijt en bij Ziggo €35,40 (ter vergelijking: het EU-gemiddelde was €30,17). Voor snelheden van 30+ Mbps tot 100 Mbps was de aanbieding bij BBNED / Tele 2 €34,78, bij Ziggo (UPC) €40,37 en bij KPN €40,37. De gemiddelde prijs in Europa lag op €33,30. En ten slotte rekenden Ziggo (UPC) €49,29 en KPN €56,32 voor snelheden van 100+ Mbps, waarbij het EU-gemiddelde €50,03 liet zien.

Het laatste type abonnement betreft Triple Play. Hierbij betrof de KPN-aanbiedingen in de categorie 8+ tot 12 Mbps €50,56. Het EU-gemiddelde was €45,26. Bij de hogere snelheid van 12+ tot 30 Mbps rekende BBNED / Tele 2 €42,48 en Ziggo €50,02 (EU-gemiddelde van €40,93). Als we kijken naar de categorie 30+ tot 100 Mbps was men bij BBNED / Tele2 €44,98 kwijt. Bij KPN en Ziggo (UPC) was dit respectievelijk: €50,56 en €51,76. Het EU-gemiddelde lag in dit geval op €44,01. Wat de hoogste snelheden aangaat (100+ Mbps) was men bij Ziggo (UPC) €60,56 kwijt en KPN €66,51. Ter vergelijking: het EU-gemiddelde lag op €60,29.

Internet in Nederland – internetprijzen in Nederland – deel 3

Met prijzen die 10% tot 45% lager zijn dan de tweede goedkoopste operator op de markt was BBNED / Tele 2 systematisch de goedkoopste keuze voor aanbiedingen van 12 tot 100 Mbps. Voor aanbiedingen met een downloadsnelheid van meer dan 100 Mbps was Ziggo (via UPC ) altijd de minst dure optie. Ziggo had echter geen enkel Double Play-aanbod met inbegrip van vaste telefonie. KPN was de enige provider met aanbiedingen tussen de 8 en 12 Mbps, maar de prijs van de goedkoopste aanbiedingen met deze snelheid was systematisch hoger dan de goedkoopste aanbiedingen in de hogere categorieën. Op de breedbandmarkt voor internet in Nederland werden de minst dure offertes tussen 8 en 30 Mbps altijd voorzien via xDSL-technologie. Voor hogere snelheid bleek FTTx systematisch de goedkoopste technologie voor het aanbod tussen 30 en 100 Mbps en was kabel altijd de minst dure technologie voor het aanbod van meer dan 100 Mbps.

Gemiddeld betaalden Nederlandse klanten ongeveer €11 extra voor vaste telefonie toegevoegd aan een Standalone of een Double Play met tv; dat gemiddeld 30% meer kostte dan het EU-gemiddelde voor telefoonpremie. Toevoegen van televisiediensten kostte in Nederland tussen €3,50 en €10,60. De tv-premie was vergelijkbaar of lager in Nederland (dat wil zeggen tussen de 6% hoger in de laagste snelheid en 68% lager in de hoogste snelheid). Tot slot, het toevoegen van beide diensten op hetzelfde moment voorzag niet in enige korting en was daarom gelegen tussen €14,10 en €20,80. In vergelijking met het EU-gemiddelde bedroeg de premie voor Triple Play ​​14% meer voor de laagste snelheid categorie, maar 29% minder voor de snelste.

In Nederland was een aanbieding met een downloadsnelheid van 30 tot 100 Mbps gemiddeld tussen de €1,30 en €3,20 duurder dan een 12 tot 30 Mbps-aanbieding. De premie tussen een 30 tot 100 Mbps-aanbod en een aanbod van meer dan 100 Mbps was aanzienlijk hoger; dat wil zeggen tussen de €7,40 en €12,40. In vergelijking met het EU-gemiddelde waren de Nederlandse aanbiedingen voor hoge snelheid en zeer hoge snelheid altijd lager (dat wil zeggen ten minste 27% lager).

Tabel 14: internetmarkt Nederland – 2015

 SnelheidPrijzen
Standalone8+ tot 12 Mbps€29,74
12+ tot 30 Mbps€19,51
30+ tot 100 Mbps€22,02
100+ Mbps€41,25
Double Play met telefoon8+ tot 12 Mbps€39,93
12+ tot 30 Mbps€29,72
30+ tot 100 Mbps€32,23
Double Play met tv8+ tot 12 Mbps€40,37
12+ tot 30 Mbps€32,27
30+ tot 100 Mbps€34,78
100+ Mbps€49,29
Triple Play8+ tot 12 Mbps€50,56
12+ tot 30 Mbps€42,48
30+ tot 100 Mbps€44,98
100+ Mbps€60,56

Internet in Nederland – internet of Things (IoT) in Nederland

In 2015 kreeg Nederland heeft eerste landelijk dekkende LoRa-netwerk voor Internet of Things ter wereld. En in het eerste kwartaal van 2015 waren er in Nederland al 90% meer slimme apparaten aangesloten op het mobiele netwerk dan een jaar eerder. In 2016 werd er ook een landelijk dekkend SigFox-netwerk uitgerold.

Nederland bekleedt op dit moment een vijfde plaats als het gaat om het aantal aangesloten apparaten. Landen met nog meer Internet of Things-apparaten per honderd inwoners zijn Zuid-Korea, Denemarken, Zwitserland en de VS. Nederland heeft gemiddeld 24,7 apparaten per honderd inwoners. Zuid-Korea heeft 37,9 apparaten. Er wordt verwacht dat in Nederland in de loop van 2016 het aantal verbonden apparaten met zo’n 50% gaat groeien. Wereldwijd ligt deze groei tot 2020 op ongeveer 35% per jaar.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1  – Hoe is het internet in België? – Toegang, snelheid en meer
Deel 3 – Vergelijking internet – België en Nederland
Infographic – Internet in Nederland en België
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen België

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: