Infographic: Klimaatplan naar duurzaamheid

Aangezien klimaatverandering een belangrijk onderwerp voor ons is, wilden we de punten die we in onze vorige serie artikelen beschreven ook daadwerkelijk omzetten in een actieplan, dat concrete handvatten biedt om het publiek te bewegen tot een duurzame manier van leven. Een duurzamere manier van leven, werken en wonen is namelijk nodig om klimaatverandering een halt toe te roepen. We gebruiken in ons actieplan twee typen interventiestrategieën. Zo zijn er informatieve interventiestrategieën die gericht zijn de percepties, normen, kennis, attitudes en motivaties te veranderen die ten grondslag liggen aan duurzaam gedrag. Tevens kunnen deze ingezet worden om publieke acceptatie te verhogen wanneer individuen gedwongen worden hun gedrag te veranderen. Klimaatcommunicatie is onderdeel van deze informatieve interventiestrategieën, aangezien communicatie een belangrijke en constructieve rol speelt bij de vorming van kennis, publieke betrokkenheid en gedrag. Daarnaast zijn er structurele strategieën die gericht zijn de omstandigheden te veranderen waaronder de gedragsrelevante besluiten worden gemaakt, zoals veranderingen in wettelijke voorschriften en beleid.

Infographic: Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 - Klimaatverandering – actieplan naar duurzaam gedrag
Deel 2 - De weg naar duurzaam leven – klimaatveranderingscommunicatie
Deel 3 - Actieplan klimaatverandering – de weg naar duurzaamheid
Deel 4 - Het overwinnen van barrières voor klimaatactie
Deel 5 - Het bereiken van een duurzame manier van leven
Bronnen - Bronnen 3Bplus artikelen duurzaamheid

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: