Infographic: hulp voor mantelzorgers

Mantelzorgers: infographic

Als ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de belasting op hun mantelzorgers groter. We kijken in deze infographic naar het mantelzorgen. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: hulp voor mantelzorgers

Mantelzorgers: Zorg voor ouderen en mantelzorgers

Als ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de belasting op mantelzorgers groter. Wat zijn de effecten van dit zorgdragen? Het voorzien in de behoeften van een naaste kan namelijk erg bevredigend zijn, maar kan ook leiden tot stress. We bespreken interventies die mantelzorgers ondersteunen.

  • Mantelzorgen: Het aantal mensen met een zorgvraag groeit, terwijl het zorgbudget krimpt. Zodoende wordt ervan mensen verlangd dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat zij een beroep doen op de eigen omgeving. Hiermee heeft mantelzorgen een minder vrijwillig karakter gekregen. 
  • Voordelen: Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij zien verzorging aan huis als de sleutel. De familie is de belangrijkste bron van steun. Familiesteun is van grote invloed op welzijn van ouderen. En ook voor mantelzorgers kan het voorzien in de behoeften van een naaste erg bevredigend zijn. 
  • Nadelen: Mantelzorgers hebben te maken met stress en beperktere sociale levens. Ook beoefenen ze minder preventieve gezondheidsgedragingen. De meest voorkomende symptomen: depressie, vermoeidheid, slapeloosheid, maagproblemen en woede.
  • Interventies: Het vermogen tot mantelzorgen neemt af met de toename van klachten. Mantelzorgers kunnen ondersteund worden met interventies, zoals: respijtzorg/dagbesteding, steun(groepen), psycho-educatie en psychotherapie. Interventies kunnen een positief effect hebben, maar het is vrijwel onmogelijk alle negatieve gevoelens geheel weg te nemen.
  • Domotica: Aanvullend kan domotica ingezet worden bij zorgstressinterventies, vooral om de zelfredzaamheid van de patiënt te verbeteren. Domotica draagt bij aan veiligheid en comfort. Deze bron van steun en informatie is te allen tijden aanwezig. Ook vermindert domotica depressie, angst en stress bij de mantelzorger. Domotica is veelbelovend voor mantelzorgers die geïsoleerd leven en steun missen.

Deze infographic is onderdeel van een serie.
Lees meer:
Deel 1 – Mantelzorgers – redenen en eigenschappen 
Deel 2 – Klachten bij mantelzorgers – effecten van mantelzorgen 
Deel 3 – Hulp voor mantelzorgers – interventies bekeken
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen mantelzorgers

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: