Infographic: Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

Klimaatcommunicatie: infographic

Zoals we in onze vorige serie artikelen beschreven, zijn er nogal wat barrières die het nemen van klimaatactie bemoeilijken. Zodoende kijken we aansluitend naar mogelijke manieren om het publiek toch tot klimaatactie te bewegen. We doen dit onder meer met klimaatcommunicatie. Maar hoe zorg je voor berichtgeving die leidt tot klimaatactie? We beginnen met publieke betrokkenheid en het formuleren van een boodschap. We gaan daarbij in op het belang van publieke opinie, en de inhoud en aankleding van de boodschap. Ook doelgroepen en framing zijn van groot belang op het succesvol overbrengen van klimaatcommunicatie. Aansluitend hebben we aandacht voor de andere elementen: boodschapper en kanaal. We onderstrepen ook het belang van het concretiseren van de klimaatcommunicatie. Als berichtgeving succesvol blijkt in het doorbreken van barrières tegen klimaatactie moet deze echter ook worden ondersteund door beleid, en economische en infrastructurele veranderingen, die betrokkenheid en de realisatie van goede bedoelingen mogelijk maken. Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Infographic: Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering?

Klimaatactie: klimaatcommunicatie

Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering? Onder meer met klimaatcommunicatie. Maar hoe zorg je voor berichtgeving die leidt tot klimaatactie? We bespreken onder meer publieke betrokkenheid, boodschap en framing. Het is uiteraard ook van belang communicatie te ondersteunen met beleid, en economische en infrastructurele veranderingen.

  • Succesvolle klimaatcommunicatie: Of een overheid, organisatie of individu klimaatacties steunt, is afhankelijk van de heersende publieke opvatting. Communicatie speelt een belangrijke rol bij deze publieke opvatting.
  • De berichtgeving: Communicatie moet de aandacht vasthouden en intern consistent zijn. Ook moeten berichten onzichtbare oorzaken en gevolgen zichtbaar maken, ondenkbaar oplossingen illustreren, en barrières tot actie weergeven als te overwinnen.
  • Doelgroepen: Communicatie moet afgestemd worden op doelgroepen. Ook moeten we bruggen vinden tussen de waarden binnen groepen en waarden die congruent zijn met duurzaamheid. En de relevantie framen op een aansprekende manier. Dit frame moet herhaaldelijk gebruikt worden in media en door opinieleiders.
  • Boodschappers: Boodschappers zijn van cruciaal belang bij het vaststellen van de geloofwaardigheid van de overgebrachte informatie. In het algemeen is face-to-face-communicatie overtuigender. Het onderwerp moet tastbaar en concreet worden. Persoonlijke ervaring van klimaat gerelateerde weersgevolgen kunnen helpen.
  • Structurele veranderingen: Alleen communicatiecampagnes die worden begeleid door structurele (belids)veranderingen die het voor individuen mogelijk maken hun ‘klimaatvriendelijk’ bedoelingen te realiseren, zullen leiden tot gedragsveranderingen.

Deze infographic is onderdeel van een serie.Lees meer:Deel 1 – Klimaatverandering – hoe zorgen we voor klimaatactie? Deel 2 – Actie tegen klimaatverandering – het bewegen van mensen Deel 3 – Klimaatveranderingscommunicatie – de aanpak van klimaatverandering Deel 4 – Klimaatactie mogelijk maken – motivatie en belemmeringen Infographic – Hoe zorgen we voor actie tegen klimaatverandering? Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen klimaatverandering

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: