Infographic: De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT, Big Data en AI

Slimme oplossingen: infographic

Met deze infographic willen we de keten tussen sensoren, Internet of Things (IoT), Big Data en Artificial Intelligence (AI) illustreren. Tezamen vormen deze technologieën namelijk de keten naar slimme oplossingen.

Onder de afbeelding vind je een tekstuele weergave van de infographic.

Met deze infographic willen we de keten tussen sensoren, Internet of Things (IoT), Big Data en Artificial Intelligence (AI) illustreren. Tezamen vormen deze technologieën namelijk de keten naar slimme oplossingen.

De keten: sensoren, IoT, Big Data, AI

De apparaten van het Internet of Things verzamelen Big Data met sensoren. Met behulp van data-analyse met Artificial Intelligence kunnen we patronen in Big Data vinden. En de apparaten van het Internet of Things echt intelligent maken.

  • Sesnsoren: Sensoren meten fysieke grootheden en zetten deze om in een signaal. Meten is weten. Hiermee wordt gewezen op het grote belang van het uitvoeren van metingen voor het beschikbaar maken van concrete, feitelijke informatie.
  • Internet of Things: De apparaten, die samen het Internet of Things vormen, zijn uitgerust met sesnoren. Met deze sensoren verzamelen de apparaten gegevens over de manier waarop ze worden gebruikt en over de omgeving om hen heen.
  • Big Data: Miljaren aangesloten apparaten maken deel uit van het internet der dingen. Een neveneffect van het IoT is dan ook dat alle aangesloten apparaten een enorme hoeveelheid data (Big Data) opleveren.
  • Artificial Intelligence: Om de data te benutten, is een slimme analyse van de data nodig. Er wordt gebruik gemaakt van Artificial Intelligence om de data te verkennen, en om verbanden en patronen te ontdekken.
  • Slimme toepassingen: Artificial Intelligence helpt Internet of Things-apparaten slim te worden. Inzicht en invloed ontstaan doordat er continue betekenisvolle informatie ontstaat, die omgezet kan worden in (automatische) actie.

Deze infographic is onderdeel van een serie. 

Lees meer:

Deel 1 – De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI
Deel 2 – Sensoren, IoT, Big Data en AI in slimme oplossingen
Deel 3 – Verdieping: smart oplossingen met Fog computing en deep learning
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen slimme oplossingen

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: