Hoe werkt Augmented Reality

We kijken in deze serie artikelen naar Augmented Reality (AR) (of Toegevoegde Realiteit; TR). In het vorige artikel bespraken we wat AR nu precies is. In dit artikel gaan we dieper in op de techniek achter AR. Want hoe werkt AR? We kijken hierbij vooral naar de sensortechnologie achter Augmented Reality. In de volgende artikelen geven we ten slotte een overzicht van de werkvelden waarin AR ingezet wordt. We besteden hierbij extra aandacht aan het Internet of Things (IoT) en de zorg.

Hoe werkt AR – de componenten van AR

Bij AR zendt het gebruikte apparaat een live beeld van de echte werkelijkheid uit, dit wordt vervolgens verrijkt met door de computer gegenereerde output, zoals geluid, video, beeld of gps-data. Deze verrijking wordt continu ververst, zodat de bewegingen van het hoofd gereflecteerd worden. Er zijn verschillende componenten nodig voor AR, zoals een processor, een display, een invoerapparaat en sensoren. Sensoren en invoerapparaten betreffen onder meer: camera, gps, gyroscoop, accelerometer, kompas, contactherkenning, spraakherkenning en oogtracking.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Augmented Reality betekenis: wat is AR? We geven een Augmented Reality betekenis.

Hoe werkt AR – sensortechnologie

De drie grootste hypes in de technologiewereld zijn IoT, VR en AR. In al deze technologieën is een hoofdrol weggelegd voor sensor en sensortechnologie. AR tracht data in situ gelaagd bovenop een de werkelijkheid weer te geven, waarbij inzicht in de structuur van de omgeving nodig is, zodat beelden kunnen worden gegenereerd op de juiste plaats en in context.

Eenvoudigere versies van AR gebruiken vooraf gedefinieerde beelden of markers, zoals QR-codes, als visuele hints. Nieuwere diepte-sensing camera’s bouwen echter een gedetailleerd 3D-model van de wereld om hen heen op. Dit 3D-model wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de virtuele objecten aan de wetten van de fysica lijken te gehoorzamen: een scherm aan een muur, een model op een tafel of een object half verscholen achter meubilair. Zodoende kun je je AR-apparaat overal heen laten wijzen/gebruiken.

Hoe werkt AR – AR-producten

De AR-markt bestaat uit drie productsegmenten: 1) mobiele apparaten, 2) smart glasses en 3) op het hoofd gemonteerde displays (head-mounted display; HMD). Mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, kennen al diverse apps voor de thuisgebruiker, smart glasses worden vooral in het bedrijfsleven gebruikt. Zeker hoofd gemonteerde displays zie je vooral terug in de gezondheidszorg, technieksector, defensie en luchtvaart.

Dit artikel is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is AR (Augmented Reality): een introductie
Deel 3 – Toepassingen van AR (Augmented Reality)
Deel 4 – AR en IoT – het Internet of Things verrijkt met Augmented Reality
Deel 5 – AR in de zorg – toepassingen van Augmented Reality
Infographic – AR in IoT, Smart Cities en de zorg
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AR

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: