078-2034021 [email protected]

Big data: dit is alles dat je moet weten over big data

Alles over big data: definitie, analyse, voordelen en meer

In dit artikel vertellen we je alles dat je moet weten over big data. We geven je onder meer een definitie van de term, vertellen je wat je met big data kunt en geven je een aantal concrete voorbeelden.

Wat is big data: een korte definitie en uitleg van de term

We noemen datasets, die te groot zijn om met reguliere systemen onderhouden te worden, ook wel big data. Als we over big data spreken, hebben we het dus over een grote hoeveelheid data. Met andere woorden: we drukken er de omvang van een dataset mee uit. We zien een explosieve groei in het volume en de verscheidenheid van data. De data kan afkomstig zijn uit allerlei bronnen, zoals het Internet of Things (IoT) en social media.

Waarom zou je big data verzamelen, wat heb je eraan?

We zijn steeds beter in staat om grote datasets te verzamelen en te bewaren. Gegevens verzamelen is op zichzelf echter niet zo nuttig. Je verzamelt data om er vervolgens ‘iets’ mee te kunnen doen. De toegevoegde waarde zit in de mogelijkheden om deze gegevens te gebruiken. Het gaat bij data dus vooral om het realiseren van toegevoegde waarde, gecreëerd door de analyse van data.

Wat is big data analyse: een korte uitleg van het nut

Om de toenemende hoeveelheid data te benutten, is analyse nodig. Data-analyse is het onderzoeken van gegevens om verborgen patronen, onbekende correlaties en andere nuttige informatie te vinden. Maar hoe moet je die grote hoeveelheden gegevens te analyseren? Het is simpelweg te tijdrovend of zelfs onmogelijk om big datasets handmatig te analyseren. Big data-analyses vragen daarom om nieuwe verwerkingsvormen.

Hoe werkt big data analyse met AI en machine learning?

Om de data te analyseren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI), of specifieker: machine learning. Met machine learning kunnen systemen zichzelf (door middel van ervaring, oftewel: trainen) verbeteren bij het uitvoeren van taken. Hoe meer je het algoritme laat trainen, hoe beter de uitkomsten zullen zijn. Dat trainen gebeurt door het systeem te voeden met data, heel veel data. En juist dat maakt de combinatie met big data zo interessant.

Wat is het nut van big data analyse met machine learning?

Machine learning kan ingezet worden voor verwerking van gegevens naderhand, zoals het zoeken naar patronen in gegevens. Er zit echter ook toegevoegde waarde het in real-time analyseren van data. Hoe sneller je gegevens analyseert, hoe sneller de resultaten en hoe groter de voorspellende waarde van data. Machine learning maakt real-time-reacties mogelijk.

Drie concrete big data voordelen voor bedrijf en industrie

We drukken de voordelen van big data-analyse graag uit via drie concrete voorbeelden.

  1. Een spoorwegbedrijf wil storingen en vertragingen zoveel mogelijk voorkomen. Op basis van historische data en actuele gegevens uit sensoren kan het bedrijf voorspellen waar storingen en slijtage op zullen treden. Daardoor wordt onderhoud preventief in plaats van reactief.
  2. Of neem een streamingdienst, die gegevens over kijkgedrag slim inzet om klanten te behouden. De gegevens worden door de klanten gegenereerd, de streamingdienst hoeft de gegevens enkel te verzamelen en analyseren.
  3. Ook een zelfrijdende auto werkt met big data-analyse. De auto maakt miljoenen berekeningen tijdens elke rit die de auto helpen beslissen wanneer en waar hij moet afslaan, of hij wil vertragen of versnellen en wanneer hij van rijstrook wil veranderen.

Een big data voorbeeld: een smart city vertrouwt op gegevens

Het grote voorbeeld van het gebruik van data is de slimme stad, oftewel een smart city. In een smart city wil je zoveel mogelijk data verzamelen. Slimme steden vertrouwen namelijk op nauwkeurige gegevens om goed te functioneren. We nemen het verkeer als voorbeeld. Om verkeer in goede banen te leiden, is het belangrijk om te weten hoeveel mensen zich waar en wanneer bevinden. De verzamelde gegevens over verkeersstromen kunnen vervolgens ingezet worden voor apps die automobilisten helpen een parkeerplek te vinden en voor slimme verkeerslichten die de doorstroom verbeteren en voor het aanraden.

Big data: wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van grote datasets en machine learning? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.