Wearables in de zorg: van definitie tot voorbeelden

Wearables in de zorg: alles over draagbare technologie

In dit artikel bespreken we wearables. Wat is een wearable, hoe werken de apparaten en welke soorten bestaan er? We richten ons specifiek op draagbare technologie die verbonden is met het Internet of Things en ingezet worden in de zorg.

Wat zijn wearables: een korte definitie van de term

De term wearables laat zich nog het beste vertalen als draagbare technologie. Met draagbare technologie bedoelen we (slimme) elektronische apparaten, die op het lichaam gedragen kunnen worden, zoals smart watches. De term wearable wordt gebruikt voor een groot aantal producten. Om toch tot een eenduidige definitie te komen, wordt vaak gesteld dat een wearable een apparaat is dat fysiek aan je verbonden is en waarvan de bijbehorende technologie constant beschikbaar is. Dat betekent zoveel als dat je wearable constant data ontvangt en verstuurt.

Verschillende soorten wearables: van sports watches tot VR-brilen

De bekendste wearable is de fitness tracker, die bijhoudt hoeveel je beweegt. Sports watches kunnen vaak net even iets meer dan fitness trackers, zo zijn ze bijvoorbeeld uitgerust met GPS en kunnen ze (verschillende) vitale functies, zoals je hartslag en ademhaling, monitoren. Er zijn nog veel meer soorten draagbare technologie, zoals ook Virtual Reality- en Augmented Reality-brillen. Wij richten ons in dit artikel echter op de met het Internet of Things verbonden draagbare technologie, en dan in het bijzonder op de inzet van de IoT wearable in de zorg.

smartwatch sportswatch

Wat zijn met het Internet of Things verbonden wearables?

Wearables maken deel uit van de zogenaamde quantified-self-beweging genoemd wordt. Het gaat daarbij om toepassen van technologie – die continu gegevens meet verzamelt en verwerkt – bij allerlei aspecten van je leven. Draagbare technologie maakt via deze weg deel uit van het Internet of Things (IoT). Het gaat bij het IoT om met het internet verbonden technologie, die middels sensoren data verzamelt, bijvoorbeeld over je lichaam of omgeving. Deze data wordt geregistreerd, verzonden en (vaak) geanalyseerd.

De verschillende toepassing van wearables in de zorg

Je vindt IoT-wearables bijvoorbeeld veel terug in de gezondheidszorg. Hierbij maakt draagbare technologie het gemakkelijk om data te verzamelen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid
lichaamsbeweging die je krijgt of over je hartslag gedurende de nacht. Het verzamelen van data met draagbare technologie – in plaats van met de hand – kent een aantal voordelen. De wearable kan bijvoorbeeld 24 uur per dag continu metingen verzamelen. Wanneer we die data vervolgens analyseren, kunnen we betere beslissingen nemen. Neem een activity tracker, die weet hoe zwaar je bent en wat je bloeddruk is, en aan de hand daarvan een trainingsschema opstelt.

Je gezondheid (zelf) in de gaten houden met wearables

Wanneer mensen draagbare technologie gebruiken om zichzelf te monitoren, zijn ze gemotiveerder om aan de slag gaan met hun eigen gezondheid. In plaats van deze gegevens op gezette momenten te laten verzamelen door artsen, helpt een wearable gebruikers het gevoel te geven dat ze hun eigen gezondheid onder controle hebben. Door statistieken bij te houden en gegevens te onderzoeken, kunnen gebruikers ook zien wanneer er problemen optreden. Dit motiveert mensen om deze statistieken te verbeteren, bijvoorbeeld door meer te bewegen en te slapen, en gezonder te eten.

Artsen kunnen patiënten op afstand monitoren met wearables

Een unieke toepassing van draagbare technologie is dat het kan worden gebruikt om mensen op afstand te monitoren. Door een wearable te gebruiken om patiënten gedurende een lange periode te monitoren, krijgen professionals een beter beeld van de gezondheidsproblemen. Ze kunnen de gegevens vervolgens gebruiken om een nauwkeurigere diagnose te stellen. De arts kan in kortere tijd veel meer patiënten analyseren, en sneller patronen herkennen en de behandeling aanpassen. Bij een noodgeval kan er vervolgens automatisch contact gemaakt worden met hulpdiensten. Op die manier kunnen ouderen en andere kwetsbare groepen zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen.

Wearables: wat kan 3Bplus voor jouw bedrijf betekenen?

Wil je meer weten over wat 3Bplus kan betekenen op het gebied van draagbare technologie? We hebben ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de nieuwste innovaties, onder meer in de zorg en op het gebied van smart homes. Wij laten je graag de mogelijkheden en de voordelen zien. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Lees meer over wearables:

[subpages sort_column="post_date" class="page-list-cols-3"]

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: