Is het Internet of Things hetzelfde als AI?

In dit artikel behandelen we een vraag die ons vaak gesteld wordt: is het Internet of Things (IoT) hetzelfde als Artificial Intelligence (AI)? Hierbij alvast het korte antwoord: nee, het IoT en AI zijn niet hetzelfde. Wel kunnen de twee met elkaar verbonden zijn. We leggen je graag uit hoe dat precies zit.

Wat is het Internet of Things?

We beginnen ons artikel over het verband tussen het Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) graag met een uitleg van die eerste. Wat is het IoT? Het IoT is een netwerk van met het internet verbonden apparaten, uitgerust met sensoren die data verzamelen. Doordat de apparaten verbonden zijn met het internet, kunnen ze de verzamelde data verzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over de omgeving, zoals een temperatuur, of om data over de manier waarop de apparaten gebruikt worden.

Slimme apparaten van het IoT

Alhoewel het vaak mogelijk is om IoT-apparaten instructies te geven, is dat voor het functioneren van veel apparaten niet nodig. Sommige IoT-apparaten kunnen de verzamelde data kunnen gebruiken om zelf beslissingen te nemen. We spreken daarbij ook wel over slimme apparaten. De vraag is hoe deze apparaten slim worden. Daarmee komen we bijna bij onze link naar AI.

Het analyseren van IoT-data

Met IoT leggen we (continue) meetwaarden van sensoren vast, oftewel: data. Deze data bevat een schat aan informatie. Om daarvan te profiteren, moet de data echter wel geanalyseerd worden. Door data te analyseren kunnen we bijvoorbeeld trends herkennen en voorspellingen doen. De data-analyse kan heel eenvoudig zijn, zoals controleren of de temperatuurwaarde binnen een acceptabel bereik ligt. Of complex, zoals het gebruik van AI om objecten te identificeren op live videobeelden.

Van data-analyse naar intelligentie

Geanalyseerde IoT-data kan dus ingezet worden om (intelligente) acties uit te voeren. We nemen het controleren van de temperatuur in een koude opslag als voorbeeld. Een IoT-apparaat kan een gebruiker waarschuwen wanneer de temperatuur te hoog is. Sommige acties kunnen echter ook automatisch worden uitgevoerd. Met andere woorden: het systeem kan de temperatuur soms ook zelf aanpassen. Zodoende noemen we de apparaten dus ook wel eens slim.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

tablet artificial intelligence ai smart home huis woning

De link tussen IoT en AI

Het verband tussen het Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) heeft dus alles te maken met data-analyse. Dankzij AI kunnen we de grote hoeveelheid data die IoT-apparaten verzamelen snel en nauwkeurig analyseren. En dat heeft dus als voordeel dat we apparaten slim kunnen maken. Daardoor wordt ons eigen leven ook weer een stukje gemakkelijker!

Waarom kiezen voor AI?

Om de volledige voordelen van IoT-data te oogsten, moeten we de snelheid en nauwkeurigheid van data-analyse verbeteren. Het is vaak simpelweg onmogelijk (of in ieder geval te tijdrovend) om alle data met traditionele methoden te beoordelen en te begrijpen. Zodoende wordt dus AI gebruikt om data te verkennen, en verbanden en patronen te ontdekken. Met andere woorden: in een IoT-situatie kan AI helpen de miljarden datapunten te doen neerkomen op wat echt zinvol is.

De meerwaarde van IoT-apparaten

We vatten bovenstaande graag nog even samen. In de kern betreft het IoT dus sensoren, die zijn ingebed in allerlei soorten apparaten en datastromen via internetverbindingen verzenden om geanalyseerd te worden. Op basis van die data-analyse voert het IoT-apparaat vervolgens een actie uit. Alle IoT-apparaten volgen deze basisstappen: meten, verzenden, opslaan, analyseren, acteren.  Hetgeen een IoT-toepassing interessant maakt, is de laatste stap van die keten: “acteren”.

Slimme acties van IoT-apparaten

“Acteren” in de hierboven beschreven keten, kan een oneindig aantal dingen betekenen, variërend van een fysieke actie tot het verstrekken van informatie. Ongeacht hoe acteren eruit ziet, is de waarde ervan echter altijd afhankelijk van de “analyse”. En bij deze analyse speelt AI zoals gezegd een cruciale rol. Met andere woorden: wanneer AI wordt toegepast tijdens het “analyseren”, kan dit dramatisch veranderen wat wel of niet wordt gedaan bij het “acteren”.

De toepassingen van AI

We hebben je verteld dat AI data-analyse nauwkeurig en snel maakt. Zodoende maakt AI zelfs (vrijwel) real-time acties mogelijk. Denk maar eens aan kentekenanalyse op basis van videobeeld bij een parkeerterrein. AI is echter ook inzetbaar voor verwerking van IoT-data naderhand. We noemen in dat kader bijvoorbeeld voorspellende analyses, zoals dat gebeurt bij preventief onderhoud.

De perfecte match

AI maakt de enorme hoeveelheden gegevens die IoT-apparaten verzamelen waardevol. Apparaten transformeren van “smart” , oftewel verbonden met internet, naar “intelligent”. Het verschil zit hem in de mogelijkheid van apparaten om te leren van hun interacties met gebruikers en andere apparaten, evenals van de interacties met alle apparaten in het netwerk. AI helpt IoT-apparaten dus echt slim te worden.

De link met machine learning

In het kader van het hierboven genoemde “leren van data” moeten we ten slotte nog machine learning bespreken. De link tussen AI en IoT is namelijk eigenlijk tweeledig. Machine learning is een onderzoeksveld binnen AI, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes waarmee apparaten een taak beter kunnen uitvoeren wanneer zij meer ervaring op doen in het uitvoeren van die taak. Makkelijker gezegd: machine learning bestaat dus uit algoritmes die leren dankzij data. En laat het IoT nou enorm grote hoeveelheden data produceren! Er wordt dus niet voor niets gezegd dat AI en het IoT een grote rol zullen spelen in elkaars toekomst.

Meer lezen over dit onderwerp?

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Machine learning, neurale netwerken en deep learning uitgelegd
Haal meer uit je IoT-toepassingen met Artificial Intelligence (AI)
Wat zijn predictive en prescriptive analytics en wat is het verschil?
De keten van slimme oplossingen: sensoren, IoT,  Big Data en AI

Related articles

Popular articles

PrivacybeleidCookie beleid
3Bplus © All rights reserved
WEBSITE PROJECT: