Ondanks wetenschappelijk bewijs dat de mens bezig is het klimaat te veranderen, wordt er weinig actie ondernomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We geven aan aantal verklaringen voor het feit dat er weinig klimaatactie wordt ondernomen. We bespreken een aantal barrières bij het ondernemen van klimaatactie, zoals onzekerheid en scepsis omtrent klimaatverandering en een aantal uitdagende eigenschappen van het fenomeen klimaatverandering. Een groot gedeelte van de verklaring van het feit dat er weinig klimaatactie ondernomen wordt, kan daarnaast gevonden worden in diverse eigenschappen van de mens zelf. We kijken in deze infographic daarom aansluitend naar eigenschappen van de mens zelf die klimaatactie in de weg zitten.

Infographic: waarom nemen we geen actie tegen klimaatverandering

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Invloed van de mens op klimaatverandering
Deel 2 – Waarom doen we niets aan klimaatverandering?
Deel 3 – Gebrek aan klimaatactie – eigenschappen van de mens
Deel 4 – Het uitblijven van klimaatactie – menselijke eigenschappen
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen klimaatverandering

Recent Posts

Share This