Om een slimme toekomst mogelijk te maken, wordt er volop onderzoek gedaan naar Artificial Intelligence (AI). Ook wij vinden dit veld bijzonder interessant. We beginnen in deze infographic met de vraag: wat is AI? We geven een definitie en gaan onder meer in op het verschil tussen smalle AI en algemene AI. Er is nog geen algemene AI. AI-systemen worden gespecialiseerd om bepaalde taken uit te voeren. En elke toepassing vereist jaren van gericht onderzoek en een zorgvuldige, unieke constructie. Zodoende is de vooruitgang ongelijk binnen en tussen de domeinen. Naast de huidige ontwikkelingen binnen het veld, kijken we ook alvast naar de toekomst. AI-technologieën dringen op dit moment al (ongemerkt) door in al onze levens. Verwacht wordt dat de rol van AI op allerlei gebieden nog groter zal worden.

Infographic: een eerste kennismaking met AI

 

Deze infographic is onderdeel van een serie.

Lees meer:

Deel 1 – Wat is Artificial Intelligence (AI): een introductie
Deel 2 – De huidige staat van AI
Deel 3 – AI-onderzoek: machinaal leren, diep leren en bekrachtigingsleren
Deel 4 – Onderzoek AI: computervisie, natuurlijke taalverwerking, robotica en collaboratieve systemen
Deel 5 – AI research: crowdsourcing, algoritmische speltheorie, IoT en neuromorfische computing
Bronnen – Bronnen 3Bplus artikelen AI

De toekomst van AI (Artificial Intelligence)

Recent Posts

Share This