3Bplus – Technische oplossingen voor zorg en gemeenten

Zorgdiensten

Door het scheiden van wonen en zorg is er nogal wat veranderd in het zorglandschap. In het verleden organiseerde de instelling de telecomvoorzieningen en zorgalarmering.Wij bij 3BPlus kunnen u als instelling ondersteunen bij het oplossen van deze nieuwe problematiek. Zo kijken we onder meer naar oplossingen met vaste verbindingen, draadloze oplossingen en mobiele oplossingen. Daarnaast beschikken we ook over innovaties, zoals sensortechnieken, beeldtelefonie en elektronische sloten voor deuren. En bieden we oplossingen op het gebied van (zorg)domotica.

Zorginstellingen

De steun waarmee intramurale projecten gestimuleerd werden, is vervallen en het is lastiger voor aanbieders in de extramurale zorg om alarmering, beeldzorg en meldcentrales bekostigd te krijgen. Wij bij 3BPlus kunnen u helpen bij het opstellen van een plan en business case, waarin we bijvoorbeeld aandacht schenken aan de benodigde netwerken voor intra- en extramurale oplossingen. Ook kunnen we u ondersteunen bij het weer tegemoet komen aan de veranderende behoeften van uw bewoners of bezoekers op gebieden als tv en internet.

Gemeenten

De overstap naar glasvezel in buitengebieden is een actueel thema. Wij bij 3BPlus kunnen u als gemeente zowel tijdens de uitvoering als het voortraject en besluitvormingsproces ondersteunen met onze kennis en kunde wat betreft dit type realisatieprojecten. We kunnen uw project managen door de communicatie, zowel intern als extern naar burgers, te verzorgen. Ook kunnen we bijvoorbeeld waken over kwaliteit, tijd en financiën, en zowel met externe als interne partijen communiceren en hen desgevraagd aansturen.

3Bplus voor (technische) oplossingen