078-2034021 algemeen@3bplus.nl

Onze oplossingen op het gebied van veiligheid

Veiligheid is in ons land een steeds belangrijk wordend onderwerp. Zonder aan de privacy van mensen te toornen, zijn er veel mogelijkheden om hun veiligheid te beschermen. Er zijn gewone camera’s, maar ook slimme camera’s die uit verzamelde data nog veel meer informatie kunnen halen. Sensoren kunnen detecteren of er wandelaars, fietsers, scooters, auto’s motorfietsen of vrachtwagens voorbij komen, en kunnen ook nog tellen hoeveel dat er waren. Ook is er bijvoorbeeld crowdmanagement met sensoren beschikbaar.

Op deze pagina presenteren we een aantal van onze oplossingen. U kunt voor informatie over deze oplossingen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Beeldherkenning

AVUTEC maakt als ontwikkelaar en producent geavanceerde beeldherkenning mogelijk. Met deze technologie is het mogelijk om vrijwel alle objecten te herkennen, analyseren en classificeren, én om deze objecten te volgen. Er wordt in dit kader ook wel gesproken over Computer Vision.

Wat is Computer Vision?

Computer Vision heeft al doel om systemen beelden te laten begrijpen, oftewel te analyseren en te interpreteren. De systemen nemen vervolgens zelfstandig beslissingen op basis van de geïnterpreteerde beelden. Computer Vision gaat dus een stuk verder dan het enkel registreren van beelden. Dankzij Computer Vision kunnen taken die ons visuele systeem normaal gesproken uitvoert, ook uitgevoerd worden door een kunstmatig, digitaal systeem.

ANPR en andere VCA-verwerking

AVUTEC is gespecialiseerd in veelzijdige oplossingen met Computer Vision. Tot deze oplossingen behoren VCA (Video Content Analysis) en ANPR (Automatic NumberPlate Recognition). De door het bedrijf zelf ontwikkelde Computer Vision-hardware en -software zorgen ervoor dat ANPR-taken (of andere vormen van VCA-verwerking) snel en nauwkeurig uitgevoerd worden. Uniek hierbij is het zelf ontwikkelde Computer Vision-platform, CortexFramework, dat zowel lokaal, in the cloud als embedded kan draaien.

Beeldherkenning, ook voor jouw bedrijf

Bij de oplossingen van AVUTEC kan beeldherkenning plaatsvinden met beelden van reeds aanwezige camera’s. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Gatekeeper. Daarnaast analyseert het platform de videogegevens in real-time, ongeacht of deze in de cloud of op een lokale server worden gehost. De resultaten van detectie, tracking of classificatie worden vervolgens verstrekt in een formaat dat eenvoudige integratie met elk ander systeem mogelijk maakt.

Voorbeelden van toepassingen

Detectie van mensen, dieren, objecten en voertuigen; er zijn enorm veel toepassingen denkbaar voor de beeldherkenning van AVUTEC. We kunnen bijvoorbeeld alarmcentrales waarschuwen wanneer er personen of voertuigen op afgesloten terreinen worden gedetecteerd. Of neem kentekenherkenning (met de Gatekeeper) tezamen met voertuigclassificatie in één en dezelfde sensor.

Het aantal toepassingen is in principe eindeloos. Om je een indruk te geven, zetten we er een aantal op een rijtje:

  • Crowd management: mensen tellen, ook de flow van de crowd bepalen; hoeveel mensen zijn aanwezig en waar bewegen ze zich heen, of wordt het te druk in een bepaald gebied?
  • Voertuigclassificatie: bepalen c.q. tellen van het type voertuig en het verschaffen van gegevens over de richting;
  • Perimeterbeveiliging: detecteren van mensen of voertuigen binnen een interessegebied en waarschuwen of alarmeren na het passeren van een bepaalde drempel;
  • Spoorwegbeheer: bepaling van elke locomotief en wagon met herkenning van wagon-ID’s en RID-borden.
  • Geautomatiseerde deur- en roltrapregeling: bepalen van het aantal mensen dat naar de deur of trap toestroomt en het gedrag van de menigte (normaal stromend of in paniek richting de uitgang).
  • Smart City-toepassingen: meting en optimalisatie van het gebruik van infrastructuur zoals wegen, trein-, tram- en busstations, voor capaciteitsoptimalisaties en milieueffecten.
  • Gezondheidszorg: valdetectie, dwaaldetectie, zonebewaking, gevarendetectie, nacht- en slaapbewaking, en nog veel meer.
  • Retail: mensen en / of winkelwagentjes tellen en volgen; bepaling van de stand van gezichten, waar (naar welk deel van het schap) kijkt men het meest of het langst naar en wat selecteert men?
  • Scheepvaart: classificeren van beroepsvaart, pleziervaart, soorten van schepen en detecteren van diepgang voor planning of sturing van sluizen en bruggen, inclusief verkeersanalyse en -regeling op het water.

Zoals gezegd zijn er nog veel meer sectoren, waarin er behoefte is aan analyse, classificatie en mapping. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.